Sommerskolen ved Kirsten Riise og Laila Berge

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sommerskolen Oslo
som rekrutteringsverktøy
til restaurant- og matfag
Samarbeid mellom Lærlingekompaniet og Utdanningsetaten i Oslo
v/ Laila M. Berge, daglig leder Lærlingekompaniet og Kirsten Riise, rektor Sommerskolen Oslo
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lærlingekompaniet
•
Lærlingekompaniet ble etablert i 1987 og har kontorer og kurslokaler i
Munkedamsveien 71
•
En privat forening med 6 ansatte, alle har fagbrev og lang erfaring fra bransjen.
•
74 medlemsbedrifter i kategoriene restaurant, kantine, hotell, kurs og
konferansesenter, catering, selskapslokaler, bakeri- og konditori.
•
Våre lærlinger er i resepsjon-, servitør-, kokk-, konditor-, og bakerfaget, totalt 163
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lærlingekompaniet
• Ansvarlig for lærekontraktene og
kvalitetssikring/oppfølging av lærlingene.
• Arrangerer 134 lærlingekurs i året. Som en del
av kvalitetssikringen gjennomfører lærlingene
3 prosjektoppgaver i læretiden.
• Rekrutterer de fleste lærlinger på vegne av
våre medlemsbedrifter.
• Konkurranse er også en del av vårt
rekrutteringsarbeid, og vi er medarrangør i
Oslo/Akershuscup sammen med KMO.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sommerskolen Oslo
• Politisk bestilling med oppstart sommeren 2006
• Et gratis kurstilbud i basisfag for alle elever på 1.13. trinn i Oslo
• Siden 2006 har vi jobbet for å:
– Gi et kurstilbud med fokus på basisfag og
grunnleggende ferdigheter
– Gi elever/lærlinger tilbud om
eksamensrettede kurs
– Forsterke svømmeopplæringen
– Sikre at alle elever som ønsker en kursplass får
et tilbud.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sommerskolen Oslo
• I 2013 ble 13 600 elever påmeldt kurs
• 58 forskjellige kurs i norsk, matematikk, naturfag,
fremmedspråk, IKT og yrkesfag på 35 baser og
kurssteder
• Kurs i 4 uker hver sommer og hvert kurs varer 1 uke
• Ca. 600 ansatte (lærer i Osloskolen, studenter fra
universitet og høyskole, elever i videregående skole)
• Samarbeid med bedrifter, organisasjoner og
kompetansemiljøer er viktig for å videreutvikle
kurstilbudet
• Kurstilbud både for elever som ønsker faglige
utfordringer og for elever som har behov for å
repetere pensum
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Vårt samarbeid
• Sommerskolen og Lærlingekompaniet har samarbeidet
siden høsten 2010 og gjennomført kurs i 3 år
• Et felles mål er rekruttering til kokk- og servitørfaget
• Elever som velger kokk og servitør har store muligheter for
skoleplass, lærlingeplass og jobb
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hva samarbeider vi om?
• Sommerskolen Oslo og
Lærlingekompaniet samarbeider om
kurset "Smak – kokk og servitør for en
uke« for elever på ungdomstrinnet
• Lærlingekompaniet utarbeider
kursinnhold og gir opplæring i egne
lokaler
• Sommerskolen Oslo står for rekruttering
av elever
• Kurset gjennomføres 2 uker hver
sommer med 15 kursplasser pr. uke
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Møt Lill Nesrin,
kokkelærling på restaurant Eik/Lærlingekompaniet
• Lill gikk på Sommerskolen i 2011, det
første året kurset "Smak – kokk og
servitør for en uke" ble tilbudt
• http://youtu.be/y1wIbzJchjg
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Forventinger til læring i Sommerskolen Oslo
• Sommerskolen Oslo er en alternativ læringsarena som skiller seg fra den
ordinære skolen fordi den er frivillig, og elever og foreldre velger å bruke
tilbudet.
• Mål for alle kurs er at elevene hver dag
– Lærer noe nytt
– Får faglige utfordringer
– Trives og har fine opplevelser
• Foresatte gir tilbakemelding om elevene lærer noe nytt (gj.snitt 5,0) og
trives og har fine opplevelser (gj.snitt 5,2)
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Føringer for kursinnhold i Sommerskolen Oslo
• For å sikre god kvalitet på undervisning en skal alle kurs ha daglige
læringsmål
• Føringer for kursinnhold og aktiviteter:
– Det er fokus på aktiviteter hvor elevene bruker de grunnleggende ferdigheter
– Aktivitetene kan tilpasses slik at elevene får faglige utfordringer tilpasset sitt nivå
– Det legges til rette for at elevene lærer på en spennende og annerledes måte
• Daglig fysisk aktivitet og ukentlig ekskursjon/kulturopplevelse på alle
kurs
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Om sommerskolekurset
«Smak – kokk og servitør for en uke»
Kurset er lagt opp som en
praksisnær opplæring med:
• Bedriftsbesøk
• Råvarekunnskap
• Etikette
• IK-mat og HMS
Oslo kommune
Utdanningsetaten
«Smak – kokk og servitør for en uke»
Eksempel på program som kokk
• Forberede og lage dagens rett
• Lære å kutte grønnsaker og kjøtt og
filetere fisk
• Alt lages fra bunnen:
– Thaigryte, pasta og helstekt indrefilet med
hasselback poteter med Bearnaise
– Creme brulleè, sjokoladefondant, flamberte
kirsebær, bananer og ananas
– Bake boller, foccacia og brød
Oslo kommune
Utdanningsetaten
«Smak – kokk og servitør for en uke»
Eksempel på program som servitør
•
•
•
•
•
•
Bordoppsett, brette servietter, dekke og pynte bord
Skrive menyer
Flambering av dessert
Lære å bære og rydde tallerkener
Servere dagens retter
Lage smoothie og kalde kaffedrikker (baristainnføring)
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Livet som lærling
• Lill forteller hvordan oppfølging Lærlingekompaniet gir
• http://youtu.be/vwLcs9yJF0A
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Rekruttering av elever
• Målgruppe 2011 og 2012: alle elever på 8.-10.
trinn. Antall søkere:
– 2011: 137 elever fra 52 forskjellige skoler
– 2012: 196 elever fra 62 forskjellige
• For å målrette rekrutteringen ble kurset i 2013
tilbudt kun elever på 9.-10. trinn:
– Søkere 2013: 83 elever fra 36 forskjellige skoler
• Elevenes motivasjon for å delta på kurset:
– Å lære noe nytt: 48 %
– Fordi kurset høres spennende ut: 83 %
– For å ha noe fornuftig å gjøre i ferien: 56 %
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hvordan bidrar vi som rekrutteringsarena?
• Kurset viser flere sider ved kokk- og servitøryrket
• Elever gir kurset veldig gode tilbakemeldinger
• Kurstilfredshet: 5,8
• Lært noe nytt: 5,5
• Faglige utfordringer 4,7
• Spisse kursbeskrivelsen og målrette rekrutteringen mot elever på 9. trinn
slik at de har deltatt på kurset før de søker seg skoleplass på vgs.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kokk og servitør –
«verdens beste yrker»
• Lill om læretiden på Restaurant Eik og hvorfor hun er glad
hun har valgt å bli kokk
• http://youtu.be/C5LyYu96uLk

similar documents