En case: Omstilling og tillitsvalgte

Report
En case: Omstilling og
tillitsvalgte
Steffen Ahlquist
Erfaringer med tillitsvalgtrollen
i praksis
• Ikke karrierevalg
– Mer ”sidesprang-aktig”
• Krevende i praksis å få tid til
kompetanse
– Arbeidets karakter
• Asymmetrisk tids- og kunnskapsforhold
arbeidsgiver – tillitsvalgt
– Konkret eks. Taushetsbelegging
• Må prioritere hardt underveis
– Arbeidskonflikter vs omstilling og
lønnsforhandlinger, etc.
Fylkeskommunen
 Parlamentarisme
 Politisk ustabile:
 Skiftende
omgivelser
 Endringer i arb
form og fokus
 Etater
 Endringer
definerer oppgaver
 Avdelinger
 Ad hoc oppgaveorienterte
FYLKESRÅDET
Fylkesrådsleder
ADMINISTRASJON
•Advokat
•Bygg-og
eiend.
•Dokument
•Fylkesrådets
forkontor
•Informasjon
•IT
•Personal
•Økonomi
FYLKESRÅDSLEDERS KTR
•Regionalisering
•Nordområdene
•Internasjonal
•Samisk
•Forsvar
•Barn og unge
•Andre prosj.
•PLAN
Fylkesråd for
Kompetanse, helse
UTDANNING
TANNHELSE
Fylkesråd for
Næring og kultur
KULTUR
HELSE
Fylkesråd for
Miljø og
samferdsel
NÆRING
MILJØ
SAMFERDSEL
Vedlegg til fylkesrådssak 167/06
FYLKESRÅDET
Drift og utbygging
Bygg- og eiendom, Dok,
IT, Adv
Tannhelse
Kultur
PO
STABSSJEF
Ass. stabssjef, Po-/øk-sjef,
internasjonalt arb., utredning,
controller, kommunikasjon
Plan-, næring,
energi og
miljø
ØK
Utdanning
Samferdsel
Omstillingsprosessen
 Først: Ingen av
fagforeningene
hadde store
innsigelser mot
planlagt resultat,
eller faktisk resultat!!
 Prosessutfordringen!!
 Informasjonsutfordri
ngen
 Ivaretakelse av
medlemmer
underveis måtte
prioriteres
Prosess?
 I utgangspunktet ble vi
forespeilet en annen
prosess enn omstillinga som
forelå!!
 Vi fikk ikke delta i
prosessen knyttet til å ny
organisering av sentraladm
 Vi ble ikke forespurt om
noen av stillingsendringer
eller opprettelse av nye
stillinger, jf hovedavtalen.
 Korte frister ga ikke
grunnlag for en reell
innflytelse knyttet til
ansettelsesforhold.
 Personalprosesser dukket
opp rundt prosessen, som
tok mye tid.
Hva gjorde fagforeningene?
 Påpekte mangler i
møter m/ ledelse
 Positive til omstilling
 Negative til at vi ikke
ble involvert før alt var
bestemt
 Personalkonfliktene ble
skaffet hjelp til fra
sentralorganisasjonen.
 Til slutt meldte vi
saken til
arbeidstilsynet
sammen med
hovedverneombudet
Erfaringer fra prosessen
 Omstilling stor utfordring for tillitsvalgte
 For sent å starte kompetanseheving underveis
 Sterk ressursasymmetri





Tid
Ressurser
Kompetanse
Informasjon
Taushetspålegging underveis
 Prioritering når ”the shit hits the fan”
 Viktig å få forståelse i organisasjonen for
kompetanseheving i forkant

similar documents