2 Atomet og periodesystemet

Report
Atomet og periodesystemet
Kjemi1 uke 35
Atomet
Elementærpartikler
Grunnstoffer
Isotoper
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
2
Elementærpartikler
• Protoner (og nøytroner)
i kjernen
• Elektroner i skall rundt
kjernen
• Like mange elektroner
som protoner i et
nøytralt atom
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
3
Grunnstoff
• Et ”rent” stoff
• Består av bare en type atomer
• Oversikt: periodesystemet
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
4
Grunnstoff
• Gå sammen to og to
• Skriv ned så mange grunnstoffer dere kan
komme på! (Ikke kikk på/lytt til de andre...)
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
5
Isotop
• Like mange protoner og elektroner som det
stabile atomet
• Ulikt antall nøytroner
• De fleste grunnstoff har flere isotoper
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
6
Eksempel på isotoper:
• Protium: 1 proton ingen nøytroner
• Deuterium: 1 proton, 1 nøytron
• Tritium: 1 proton, 2 nøytroner
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
7
Hvordan vi skriver isotoper
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
8
Periodesystemet
Grupper
Perioder
Informasjon
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
9
Grupper
• Kolonner i periodesystemet
• Hovedgrupper: 1-2 og 13-18
• Gruppe 3-12 er innskuddsgrunnstoffer
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
10
Felles egenskaper i en gruppe:
• Samme antall ytterelektroner
(valenselektroner)
• Lignende reaksjoner med samme stoff, for
eksempel vann.
• Alkalimetaller i vann
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
11
Perioder
• Rader i periodesystemet
• Periodenummer = antall elektronskall
• I løpet av en periode fylles ytterskallet helt
opp.
• I innskuddsmetallene fylles det nest ytterste
skallet
• Lantaniodene og actinoidene er innskutt i
innskuddsmetallene, her fylles det tredje
ytterste skallet
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
12
Informasjon du skal kunne finne
•
•
•
•
Navn/symbol
Atomnummer = antall protoner/elektroner
Periode = antall skall
Hovedgruppe (siste siffer) = antall
valenselektroner
• Type grunnstoff (metall/ikke-metall)
• Atommasse
Uke 35
Frøydis Hamre, NGV
13

similar documents