Social- og Integrationsministeriets ledelsesinformation (SIM

Report
Tal på familieområdet
Generel introduktion til tal på familieområdet
Dokumentet indeholder statistik på følgende områder:
1.
2.
3.
4.
Adoptioner
Familieskift og familietyper
Vielser og registrerede partnerskaber
Skilsmisser
Nøgletal 1 om adoptioner viser udviklingen i antal internationale og nationale adoptioner, som bliver indsamlet
af AC Børnehjælp, DanAdopt og Adaptionsnævnet.
Nøgletal 2 om familieskift og familietype viser andel børn (0-16-årige), der har oplevet familieskift i det seneste
år og hjemmeboende børn (0-17-årige) fordelt på familietype. Disse tal bliver indsamlet af Danmarks Statistik i
tabellerne BRN11 og BRN15 på www.statistikbanken.dk.
Nøgletal 3 omkring vielser og registrerede partnerskaber viser fordelingen i antal vielser mellem en mand og
kvinde samt registrerede partnerskaber/vielser (fra 2012) mellem 2 kvinder eller 2 mænd. Disse tal bliver
indsamlet af Danmarks Statistik i tabellen VIE7 på www.statistikbanken.dk.
Nøgletal 4 om skilsmisser viser udviklingen andelen af antal ægteskaber, som ender i skilsmisser samt antal
skilsmisser i 2012 fordelt på ægteskabets længde. Disse tal bliver indsamlet af Danmarks Statistik i tabellen
SKI107 på www.statistikbanken.dk og http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/vielser-ogskilsmisser/skilsmisser.aspx.
Familier
1. Antal adoptioner
2010
2011
2012
438
353
233
2013
(1. januar)
-
2. Familieskift og familietype
- Andel børn, der har oplevet
familieskift sidste år
- Andel hjemmeboende børn, der
bor sammen med både deres far
og mor
Opsummering
Antallet af adoptioner er faldet siden 2009,
svarende til et fald i perioden fra 2009 til 2012
på 275 børn eller 54 pct.
I januar 2013 boede 72,9 pct. af alle 0-17-årige
hjemmeboende børn sammen med begge
deres forældre.
Samtidig havde 6,3 pct. af alle 0-16-årige
oplevet et familieskift det seneste år.
Der er ingen betydelig udvikling i disse to
indikatorer.
6,4 %
6,4 %
6,3 %
6,3 %
73,2 %
73, 1 %
73,0 %
72,9 %
3. Vielser og registrerede
partnerskaber
31.359
27.544
28.620
-
I 2012 blev 28.620 par gift eller indgik
registreret partnerskab. Der har været en
faldende tendens i perioden 2008-2011, men
dog en lille stigning fra 2011 til 2012.
4. Skilsmisser
- Andel af ægteskaber, der ender i
skilsmisse
14.460
40,2 %
14.484
40,2 %
15.709
42,7%
-
I 2012 blev 15.709 par skilt. Heraf blev 28,7
pct. skilt inden for 5 års ægteskab. Generelt har
tallene været stabile siden 2008.
Nøgletal 1: Adoptioner i Danmark
600
609
586
500
527
522
497
448
400
429
419
395
300
338
200
219
100
25
25
15
7
14
16
13
19
11
15
14
0
2002
2003
2004
2005
2006
Antal internationale adoptioner
2007
2008
2009
2010
Antal nationale adoptioner
2011
2012
I alt
Kilde: AC Børnehjælp, DanAdopt og Adaptionsnævnet.
Der er i perioden 2009-2012 sket et markant fald i antallet af internationale adoptioner om året.
Antallet af internationale adoptioner var 278 børn lavere i 2012 end i 2009, svarende til 56 procent.
Antallet af nationale adoptioner har været under 25 børn pr. år siden 2003.
Nøgletal 2: Familieskift og familietype
100%
1.1
2.1
1.1
2.1
1.1
2.2
1.1
2.3
1.1
2.3
1.1
2.4
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
15.7
16.0
16.3
16.3
16.4
16.6
90%
Far og partner
Enlig far
Mor og partner
80%
Enlig mor
Far og mor
70%
60%
50%
40%
73.6
73.4
73.2
73.1
73.0
72.9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
30%
20%
10%
Andelen af børn, der har oplevet
skift i familie i 2012 er 6,3 procent.
Denne andel er stort set uændret
siden 2008. Det mest almindelige
skift omfatter børn, der skifter fra at
bo hos begge forældre til at bo hos
deres enlige mor.
0%
Omkring 73 procent af alle hjemmeboende børn bor sammen med både deres mor og deres far.
Færrest børn bor sammen med deres far og faderens nye partner.
Nøgletal 3: Vielser og registrerede partnerskaber
40,000
35,000
61
56
2012
37,817
164
104
33,322
30,000
31,359
27,544
25,000
28,620
222
124
2011
247
163
2010
20,000
15,000
243
145
2009
10,000
5,000
254
187
2008
0
2008
2009
2010
2011
2012
Vielser og indgåede registrerede partnerskaber i alt
Vielser mellem en mand og en kvinde
0
50
100
150
200
250
300
Indgåede registrerede partnerskaber mellem to kvinder
Indgåede registrerede partnerskaber mellem to mænd
Vielser mellem to kvinder
Vielser mellem to mænd
Vielser mellem to kvinder eller to mænd er først muligt fra 2012.
Vielser mellem en mand og en kvinde udgør 98,7 pct. af alle vielser og registrerede partnerskaber i hele
perioden.
I 2012 blev 28.620 par gift eller indgik registreret partnerskab. Der har været en faldende tendens i antallet
af ægteskaber og registrerede partnerskaber i perioden 2008-2011, men dog en lille stigning på 4 pct. fra
2011 til 2012.
Nøgletal 4: Skilsmisser
43.0%
42.7%
42.5%
6-10 år
42.0%
41.5%
0-5 år
11-15 år
41.5%
41.6%
16-20 år
41.0%
21-25 år
40.5%
26-30 år
40.2%
40.0%
40.2%
31-35 år
36-40 år
39.5%
41-45 år
39.0%
46 år eller derover
38.5%
2008
2009
2010
Skilsmisser
2011
2012
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2012
I 2012 blev 15.709 par skilt. Heraf blev 28,7 pct. skilt inden for 5 års ægteskab. Generelt har tallene været stabile.
Der er dog sket en stigning i antallet af skilsmisser fra 40,2 pct. til 42,7 pct. af fra 2011 til 2012, svarende til en
stigning på 8 pct.

similar documents