Social acceleration og temporalitet i arbejdslivet

Report
- Hvordan det grænseløse arbejde gør os fattige på tid, og
hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af
tiden
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
1
Før
 Arbejdstidens længde og placering = belastning
Nu
 Arbejdets temporalitet og tidsmiljø = belastning
Skiftet skyldes overgang fra snærende grænser til
tidsmæssigt grænseløst arbejde
 Oplevelser med tiden kommer af: Opgaver, rutiner,
vaner, pauser, møder og normer
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
2
Tidssociologerne siger:
- Det moderne liv gør os fattige på tid – tid er blevet
frihedens fjende nummer 1
Vi siger:
- Det moderne arbejdsliv er arnestedet for samfundets
acceleration – travlhed er blevet egenkontrollens
fjende nummer 1
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
3
 ’her og nu’ tid eller øjeblikkelig tid
 Fragmenteret tid
 Uforudsigelig tid
 Mellemrumstid
 Polykron tid – flere ting på én gang
 Fænomenologisk, subjektiv, indre tid
 Tidskonflikter, tidsfordeling og forhandling
af tid
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
4
Håndtering af tiden bliver en kernekompetence:
- At lykkedes i arbejdet er at skrive emails, beskeder,
notater, bloks, sms’er på rette tidspunkt mhp. at opnå
 Deadline
 Timing
 Koordinering og planlægning under uforudsigelighed
 Vi lever med industrisamfundets tidsregime, selvom
arbejdet oftest er post-industrielt = vi bruger ikke
tiden på det vigtigste og det vigtigste tæller ikke altid
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
5
 Hvis du kan acceptere at være tilgængelig og at arbejdet er
allestedsnærværende, så kan du selv bestemme hvor,
hvornår og hvordan du arbejder.
 Du skal acceptere familie-arbejdslivs interaktion. Brug
gerne arbejdstid på din familie, men du skal være parat og
bevidst om hvornår arbejdet kræver at familien kommer i
anden række.
 Familie og arbejde er karakteriseret ved kronisk mangel på
tid, der fører til stress, udbrændthed, skilsmisser og
affektive lidelser. Det skal du styre udenom
 Du skal kunne håndtere tidsrøvere og afbrydelser – også
dem som er en del af arbejdet
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
6
 Iphone, Ipad, Ipod
 Smartphone
– produktionsmidler eller legetøj?
- Arbejde og underholdning blandes sammen
- Resultat?
- Itime or no time
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
7
 Langsom tid – arbejder bevidst med at få tiden til at gå





langsomt
Producerer mening over tid
Vores tid – vi får tiden tilbage
Reduceret tilgængelighed
Velkendte rytmer og vaner
Andet???
ALIV RUC NETVÆRK, Januar 2012
8

similar documents