Epoxy og Isocyanater

Report
Epoxy og Isocyanater
- opgavespil
Opgavespil
- generelt
• Opgavespillet er en kombination af:
– Test
– Spil, med points
– 3D animation og reaktion
– Interaktion
– Læring
• Det bliver muligt at tilkoble speak
• Der bliver online adgang til spillet via www.iktiamu.dk, samt
på materialeplatformen
• 1. udgave er rettet mod autoområdet
Opgavespil
- kontoret
• På kontoret vælges en Arbejdsopgave og døren til Lager bliver aktiv
• Der klikkes på døren for at gå på lageret
Opgavespil
- lager
• På lageret skal der først vælges Epoxy, hvorfor der klikkes på navigation til
Epoxy hylden
Opgavespil
- lager
• Ved hver hylde er der en knap, hvor man ved at klikke på denne kan
hente Leverandørbrugsanvisningen for given Epoxy
• Hver gang der klikkes på en rigtig Epoxy, gives der 100 point, og hver gang
der klikkes på en forkert mistes der 50 point
• Både ved rigtige og forkerte fremkommer der en infoboks, og personen
midt i billedet viser en positiv/negativ reaktion med tilhørende udtalelse
• Klikkes der forkert 3 gange,
tilføjes den/de rigtige Epoxy, som vises
i infoboksen
• Deltageren kan kun forlade reolen når
der er besvaret rigtigt. Hvis der skal anvendes 2 stk. Epoxy, skal alle være valgt
• Deltageren kan altid se sit valg via
• Der vendes tilbage via
Opgavespil
- lager
• Så er det Værn der skal vælges
• Opgaven kan altid genfindes ved at klikke på
Opgavespil
- lager
• Ved hver hylde er der en knap, hvor man ved at klikke på denne kan
hente oplysninger for et givent Værnemiddel
• Hver gang der klikkes på et rigtigt Værnemiddel, gives der 100 point, og
hver gang der klikkes på et forkert, mistes der 50 point
• Både ved rigtige og forkerte fremkommer der en infoboks, og personen
midt i billedet viser en positiv/negativ reaktion med tilhørende udtalelse
• Klikkes der forkert 3 gange,
tilføjes de rigtige Værnemidler, som vises
i infoboksen
• Deltageren kan kun forlade reolen når
der er besvaret rigtigt. Hvis der skal anvendes ex 3 stk. Værnemidler, skal alle
være valgt
• Deltageren kan altid se sit valg via
• Der vendes tilbage via
Opgavespil
- lager
• Så er døren åben til Værksted, hvorfor der kan klikkes på denne
Opgavespil
- værksted
• På værkstedet skal tekstfelterne placeres i den korrekte rækkefølge i
forhold til den proces, der skal foregå omkring Epoxy, Værnemidler og
ruden på bilen
• *Når der klikkes på Valg, tjekker systemet om tekstfelterne er placeret i
den rigtige rækkefølge. Hvis alle er placeret rigtigt gives der 100 point og
døren til Affald bliver aktiv, hvis ikke mistes der 50 point
• *Både ved rigtige og forkerte fremkommer der
en infoboks, og personen midt i billedet viser
en positiv/negativ reaktion med tilhørende
udtalelse
• *Klikkes der forkert 3 gange, placeres boksene
automatisk i den rigtige rækkefølge og døren
til Affald bliver aktiv
• Der kan nu klikkes på døren til Affald
• *Der kommer speak mulighed ved de enkelte tekstfelter
• NB:* Ikke aktiv endnu
Opgavespil
- affald
• Her skal Epoxy og Værnemidler håndteres, ved at flytte dem fra feltet til højre
til de enkelte tønder eller til skrivebordet, hvor der er enkeltoperationer
• Der testes både for om det sker i den rigtige *rækkefølge, og om de placeres
rigtigt
• Ex: De forskellige Epoxy smides først i de rigtige tønder, hvorefter handskerne
fjernes, derefter maskefilteret og til sidst dragten
• *Ligeledes her gives/mistes der point ved
rigtig/forkert, og der er 3 forsøg
• *Der kommer knapper på de enkelte
tønder
• *På bordet kommer der knapper eller evt.
animation, der viser operationen. Ex tage
handsker af
• NB:* Ikke aktiv endnu
Pt. vises Ok/Forkert i den hvide boks til venstre
Opgavespil
• Forslag og kommentarer
• [email protected][email protected][email protected]

similar documents