Hvad er uddannelsesparathed, og hvordan kan man vurdere

Report
Hvad er uddannelsesparathed, og
hvordan kan man vurdere
paratheden?
Lektor Marianne Tolstrup, UCL
[email protected]
Hvad består opgaven i?
Nye regler
• Foreløbig vurdering i 8.kl.
• De umiddelbare uddannelsesparate skal ikke
vejledes af UU vejleder ud over den kollektive
vejledning
Evnen til, på et kvalificeret grundlag, at tage
bestemmelse over eget liv og handle ud fra dette
Men hvad vil det så sige at være
uddannelsesparat?





















Føle sig fagligt godt rustet,
en kombination af faglighed og personlige og sociale kompetencer,
at stole på sig selv – selvtillid,
have styr på lektier,
kunne møde til tiden,
stå op om morgenen,
spise morgenmad,
klare tingene selv,
kende egne grænser,
turde bede om den hjælp, man har brug for, have respekt for hinanden
og at have mod
at man vil det og kæmper for det, at det giver mening for én,
kunne håndtere at tingene ikke bliver serveret på et sølvfad,
være psykisk stærk,
klare pigefnidder,
ville gøre en indsats,
være sig selv og ikke bange for at prøve nyt,
kunne bidrage til fællesskabet,
at nogen tror på én,
turde bede om den hjælp man har brug for,
have en tryg familie/bagland og løbende at modtage vejledning.
Ministeriets kriterier
• 1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.
• 2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i
opgaveløsninger.
• 3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
• 4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
• 5) Valgparat i forhold til det forestående valg af
ungdomsuddannelse eller andet.
Ministeriets kriterier
• 1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med
andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
• 2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
• 3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der
er forskellige fra en selv.
Hvad er en uddannelsesparat elev?
•
•
•
•
”Den pæne pige”
Tilpasning til uddannelsessystemet
Tilpasningen skal gå begge veje
De professionelle omkring den unge skal være
nysgerrige i forhold til at forstå den unge, og
se det som deres opgave at være udvikler og
advokat i forhold til
uddannelsesinstitutionerne.
Personlige kompetencer
Sociale kompetencer
Hverdagsparat
Fælles ansvar
Egne ressourcer og mangler
Medborger i samfundet
Lyst til at lære
Samarbejde
Hvordan lærer jeg
Tolerance
selvdisciplin
Kommunikere
Kunne håndtere omstilling og
forandring
Konflikter
Hvad skal jeg være
Netværk
Trivsel
Kunne håndtere modstand
Dialog
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ung-ung
Ung-lærer
Ung-vejleder
Ung-forældre
Lærer - lærer
Lærere-vejleder
Lærere-forældre-ung
Lærere-vejledere-ungdomsuddannelser
”andre”
Samarbejde mellem
grunduddannelser, UU vejledere og
ungdomsuddannelser
• Dialog
• Fælles forståelse af opgaven
• Ungdomsuddannelser skal kunne arbejde
videre ud fra elevens opstillede mål
Antal unge
2011
2012
2013
2014
Ikke
uddannelsespa
rat
2.738
3.164
3.131
3.361
Omstødt
1.428
1.366
1.292
1.314
Omstødt %
52,2%
43,2%
41,3%
39,1%
Ikke
uddannelsespa
2.578
rat, gymnasiale
uddannelser
2.965
2.905
3.073
Omstødt
1.352
1.267
1.179
1.178
Omstødt i %
52,4%
42,7%
40,6%
38,3%
Ikke
uddannelsespa
rat,
160
erhvervsuddan
nelser
199
226
288
Omstødt
76
99
113
136
Omstødt i %
47,7%
49,7%
50,0%
47,2%
I alt
Find
Forstå
Form
Forankr

similar documents