Presentasjon til skolebesøk(rettigheter og plikter)

Report
Rettigheter og plikter
i arbeidslivet
EL & IT Forbundet
EL & IT Forbundet
organiserer
Elektriker
Automatikere
Heismontører
Energimontører
Energioperatører
IKT operatører
Callsentere
Telemontører
EL & IT Forbundet
•
•
•
•
13 Distrikter
37 500 medlemmer
Hvorav 2 300 er i Møre og Romsdal
Vi organiserer:
- Arbeidere og Lærlinger
- Studenter og elever
EL & IT Forbundet
Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal
Gunhild Morstøl
Frode Verpeide
Thomas Fellows
Kristoffer Holm
Lauritz Heimland
Ole Kristoffer R. Sæther
Henrik Blomvik
LO
• LO er Norges største
arbeidstakerorganisasjon
• Organiserer 870 000 arbeidstakere
• 22 forbund og ca 66 000 tillitsvalgte
• LO kjemper frem høyere lønn, bedre
rettigheter, og står sammen med
vanlige folk i kampen for et bedre og
mer rettferdig arbeidsliv.
Partene i arbeidslivet
• Består av arbeidsgiverorganisasjonene
og arbeidstakerorganisasjonene
• Forhandler om alle forhold som er
knyttet til arbeidslivet, både
lønnsforhandlinger, tiltak mot
arbeidsledighet, næringspolitikk,
utdanningspolitikk osv
• Det kalles TREPARTSSAMARBEID når
partene i arbeidslivet og staten
samarbeider om ulike prosjekter
Partene i arbeidslivet
Arbeidstakere
• LO
• UNIO
• YS
• Akademikerne
• Tekna
• NITO
• Og mange mindre
aktører
Arbeidsgiverer
• NHO
• Virke
• Kommunenes
sentralforbund
• Spekter
• Staten
• Og mange mindre
aktører
Hvordan er det å begynne å
jobbe?
Hva tror du?
Dine plikter
•
•
•
•
Du skal møte opp til avtalt tid
Du skal utføre det arbeidet du er satt til
Du har oppsigelsestid i bedriften
Du skal bruke påbudt verneutstyr og
følge verneinstruksen
• Dine plikter bør være nedfelt i
arbeidskontrakten og / eller
arbeidsreglementet i bedriften.
Dine plikter
• Meld fra så tidlig som mulig ved
sykdom.
• Hvis du er beruset på jobb eller blir
tatt i tyveri kan du bli oppsagt på
dagen
• Du plikter å gjøre deg kjent med
arbeidsreglementet i bedriften
• Arbeidstaker skal avbryte arbeidet
dersom arbeidstaker mener at det
ikke kan fortsette uten å medføre fare
for liv eller helse.
Husk
• Arbeidsforhold er regulert gjennom
lov og avtaleverk
• Noe er bestemt gjennom norsk lov og
gjelder for alle arbeidstakere
• Fagorganiserte har i tillegg flere
rettigheter gjennom avtaleverk
Rettigheter som loven gir deg
•
•
•
•
•
•
•
•
Skriftlig arbeidskontrakt
Opplæring
Lønnslipp
Pauser
Overtidsbetalt (40%)
Feriepenger
Oppsigelsetid
Sluttattest
Arbeidskontrakt
• En beskrivelse av arbeidet eller
arbeidstakerens tittel, stilling eller
arbeidskategori.
• Forventet varighet dersom
arbeidsforholdet er midlertidig.
• Eventuelle prøvetidsbestemmelser
• Lønn
• Lengden av pauser
Arbeidskontrakt
• AML § 14-16
• Arbeidsavtalen skal inneholde
opplysninger om forhold av vesentlig
betydning i arbeidsforholdet
• Navn, adresse og eier/dagligleder i firma
• Ditt eget navn, adresse og personalia
• Avtalen skal underskrives av begge
parter i to eksemplarer
• Pluss en del til
De organisertes rettigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarifflønn
Overtidsbestemelser(50% & 100%)
Helge og nattearbeids tillegg
Helligdagsgodtgjørelse
Ekstra ferie
Hjelp ved oppsigelse
Annen hjelp og veiledning
Støtte ved streik og lockout
Rettigheter med/uten tariff
Topic
Uten tariffavtale
Med tariffavtale
Lønn
Ingen regler
Avtalefestet lønn
Arbeidstid
9 timers dag, 40 timer i
uka
7,5 timers dag, 37,5
timer i uka
Overtidsbetaling
40%
50% eller 100%
Helligdagsgodtgjørelse
Lønn kun for 1. og 17.
mai
Lønn for alle bevegelige
helligdager
Arbeidstøy
Ingen regler
I de fleste avtaler
Innflytelse over bedriften
Aksjelovens
bestemmelser
Avtaler med regler for
medbestemmelsesrett
Oppsigelse
I henhold til loven
I henhold til loven, du får
gratis juridisk hjelp og
annen bistand fra
forbundet
Ferie
4 uker og 1 dag
5 uker
Streik/lockout
Ingen støtte
Støtte fra forbundet
Utdanning
Ingen støtte
Støtte fra fond og egen
opplæringsorganisasjon
Bør lærlinger være organisert?
• Er lærlingens lønns- og arbeidsvilkår
bestemt i lov?
• NEI!
• Kan lærlinger være organisert selv om
de er midlertidig ansatt?
• JA!
Bør lærlinger være organisert?
• Det er forbundet som forhandler lønn
og arbeidsvilkår for lærlinger
• Som organisert er du sikret dine
rettigheter
• Vi snakker lærlingenes sak
• Er du missfornøyd på jobb så hjelper
vi deg
Bør vi organisere oss?
• Arbeidere som er organisert tjener
bedre, arbeider færre timer, får mer
opplæring og har lenger ansettelser
enn dem som ikke er organisert, er
Verdensbankens konklusjon
Elevmedlemskap
• Elevmedlemskap er gratis
• Fagblad
• Gratis kurs om dine rettigheter og
andre ungdomskurs
• Deltagelse på konferanser, sosiale
arrangement
• Muligheter for å kjøpe rimelige
forsikringer som innbo og
reiseforsikring
Studentmedlemskap
• Innboforsikring er inkludert
• Har du problemer på jobben får du
hjelp fra forbundet
• Du får forbundets fagblad i posten
• Du kan tegne en veldig gunstig
reiseforsikring for kun kroner 50,- per
mnd.
• Studentmedlemskap koster kun 500
per år
Lærlingmedlemskap
•
•
•
•
Gratis forsikring
Gratis kurs i aktuelle tema
Fagbladet nettverk i posten
Støtte om det skulle skje noe galt på
jobb
• 38 000 nye kammerater
EL & IT Ungdommen
• EL & IT Ungdommen på nett
Spørsmål?
Takk

similar documents