Klart språk og brukerinvolvering. Tore Bratt (PPT)

Report
Klart språk og
brukerinvolvering
Frokostseminar DIFI
Oslo 11. juni 2014
Hva sier brukerne der ute…
«Bruk mindre komplisert språk og fortell gangen
på en enkel måte. Gjør ingenting om dere er
hyggelige ;-)»
«Språket bør bli mindre akademisk. Videre synes
jeg SI i sine brev godt kan være mer
menneskelige. Det virker jo som dere ser på folk
som skylder penger som forbrytere. Dere er
heldigvis hyggeligere på telefon enn det inntrykket
man får i brevene.»
Hva sier brukerne der ute…
«Dritt å betale bot ass!!!»
«Jeśli można to prosze o wiadomości w języku
Polskim.»
«Bruk ord som allmenheten forstår»
«Hei, Nå har jeg ikke brevet foran meg men det er
snakk om en del ord, men når man leser hele
setningen så forstår man det. Jeg synes nettløsningen
som dere har er veldig brukervennlig. Så jeg må si,
BRA JOBBA :-).»
I begynnelsen…
• Fikk gjennomgå av Språkrådet i bok – SI var en
versting i klassen
• Over 1000 ulike brev å ta fatt i
• Behov for språkprofil som verktøy og egne
språkressurser
• Ville ha brukerinvolvering fra starten av, men lite
å hjelpe oss med
• Vi måtte selv finne ut av hvordan vi skulle
involvere brukerne
Så hva gjorde vi…
Utvidet begrepet brukere – ikke bare de som får
brevet men også de som lager det
• Omfattende språktesting av brevene internt på
SI – spørreundersøkelse om språk internt
• Vi tok med brevene hjem og testet de på familie
og venner
Samlet ga dette oss et godt nok grunnlag for å
starte arbeidet med brevene bygd på språkprofilen
Brukerinvolvering i dag
SI arbeider etter tok akser:
1. SISS – servicesenter
- Brukerkontakt per telefon
- Avdekker problemer av språklig
karakter i brev og på nett i direkte dialog med
brukerne
- Rapporterer språkutfordringer til
«språkpropellene» og breveierne
(prosessansvarlige)
- Rapporterer språkutfordringer til
nettredaktør
- To av fire språkpropeller arbeider i SISS
Brukerinvolvering i dag
2. www.sismo.no – Questback
- Spørreundersøkelse på nett
- Sendes ut på mail til brukerne etter
besøk på nettsidene
- Vi spør både om nett, brev og språk i
samme undersøkelse
- Undersøkelsen pågår kontinuerlig
- Resultatet sammenholdes med det
servicesenteret avdekker
Hva sier tilbakemeldingene
4. Tydelige brev (april 2014)
Hvor forståelig synes
du brev fra oss er?
100%
90%
80%
70%
Prosent
60%
50%
40%
30.3%
34.6%
30%
18.2%
20%
10%
8.7%
3.5%
4.8%
1
2
3
4
5
Svært lite forståelig
Lite forståelig
Noe forståelig
Forståelig
I stor grad forståelig
0%
6
I svært stor grad forståelig
Hva sier tilbakemeldingene
5. Vanskelige brev (april 2014)
Vi vil gjerne vite litt om hva du syntes
var vanskelig i brevet slik at vi kan
skrive enda bedre. Hva synes du er vanskelig
å forstå i brevet?
100%
90%
80%
70%
Prosent
60%
45.7%
50%
40%
30%
22.9%
22.9%
20.0%
20%
17.1%
10%
0%
1
Ord jeg ikke forstår
2
Vanskelig å forstå
sammenhengen
3
Vanskelig å vite
hva jeg skal gjøre nå
4
Det mangler opplysninger
jeg trenger
5
Annet
Hva sier tilbakemeldingene
6. Opplysninger som mangler (april 2014)
Hvilke opplysinger mangler slik du ser det?
100%
90%
80%
70%
Prosent
60%
50%
42.9%
42.9%
40%
28.6%
30%
20%
10%
0.0%
0.0%
0.0%
1
2
3
0.0%
0%
KID-nummer
Kontonummer
Beløp som
skal betales
4
Årsaken til at jeg
har fått kravet
5
Alderen på
Kravet, når det
oppstod
6
7
Betalingsfrist
Annet
Noen brev – før og nå
Noen brev – før og nå
Neste trinn i brukerinvolvering
Den tredje aksen:
-
-
Koble sammen saksbehandlersystem, brevmodul og
telefoni til rapportformål
Avdekker da hvilke brev som skaper uønsket trafikk på
telefon
Grunnlag for å ta proaktiv rolle – det vil si kontakte
brukere/brukergrupper for å avdekke hva som ikke er
bra:
- uklart språk
- utydelig på hva bruker skal eller må gjøre
- vanskelige ord
- feil struktur i brevene
Vi er i ferd med å lykkes…
Klart språk
Beste standardbrev
2. Plass beste
Call Senter
…men vi har noen utfordringer
- Vi har stjålet der vi kan, men
delingskulturen i det offentlige er for dårlig
- DIFI burde etablere «verktøykasser» for
hvordan involvere brukerne
- Kampen mot de vanskelige ordene og
byråkratspråket må fortsette
- Spesielt språk i lovverket er en utfordring

similar documents