Opplev museer og mat - Norges museumsforbund

Report
Opplev museer og mat
Liv Ramskjær
Norges museumsforbund
MARGRETHES KAFÉ
Petter Dass-museet
© Petter Dass-museet
Til Maaltid at komme
som Giester i Rad,
Mit Bord at bepryde,
samtykkend' med hvad
Som Huset formaaer at
frembære!
Petter Dass: Norlands trompet
Petter Dass-museet
Helgeland Museum
.. «en av de fineste skildringer av mat i
norsk litteratur finner vi i det store
diktet Nordlands Trompet av Petter
Dass. (…) det er en kilde til å forstå
motsetningene mellom den tids
utenlandske og nordnorske kjøkken.»
Henry Notaker, Ganens makt, 1993
«Herr Petters gjestebud»: festaften i
Margrethes kafé, med meny hentet fra
Petter Dass’ diktning
Margrethes kafé er sentrum i faglig og
opplevelsesmessig formidling av lokal
matkultur
Foto: «Helgelandsk koldtbord», med
kalde og varme retter basert på lokale
råvarer og mattradisjoner
© Petter Dass-museet
Formidling av matkultur til
barn og unge
Matkultur og praktisk innføring i gamle
mattradisjoner har en sentral plass i
Petter Dass-museets formidling for
barn og unge.
Her tilberedes blodklubb i et rollespill i
2010.
© Petter Dass-museet
«Hva er i lofotkista?»
© Petter Dass-museet
Mat, litteratur, natur og arkitektur
Markens grøde-lunsj på Hamsunsenteret • Hamsuns roman sentral i
•
•
•
•
Foto: Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet
formidlingen: sitater, små
dramatiseringer
Treretters meny: grøt,
spekemat, ost og multer
Eksklusive, skreddersydde
opplegg for mindre grupper
Videreutvikle flere konsept
basert på romanene
SULT – spennende og
annerledes
Museumssenteret i Hordaland
• Havrå: villsau og
vestlandsfjordfe
• Hjortejakt og salg av
kjøttet til kafeen på
Lyngheisenteret ):
kortreist slow-food
• Mat- og
redskapsprosjekt:
utnnyttelse av villsauen
• Her svis sauehoder på
Havrå i Hardanger
Foto: Museumssenteret i Hordaland
Mat til bymann og stril
Undervisning for grunnskoleelever i Nor-Hordaland
Pølsemaking med ekte tarmer, lage
potetkaker, fiske til eget bruk, sløye….
Foto: Museumssenteret i Hordaland
Korn og kornbehandling, maling
på håndkvern, lage smør
Valdres Folkemuseum
Lær å lage pultost
Foto: Anne Marit Noraker, Valdresmusea
Foto: Jan Robert Jore, Lindesnes Fyrmuseum
Lindesnes Fyrmuseum satser på mat
med råvarer fra egen fyrhage
Foto: Jan Robert Jore, Lindesnes Fyrmuseum
Fyrgrytas mény: BESTAS BESTE
Kremet fiskesuppe med portulakk
Portulakk er en gammel kulturplante
som antagelig stammer fra Orienten.
Den ble hentet til Europa og Amerika
for flere hundre år siden, og har
spredd seg og forvillet seg i mange
land. Tidligere var den svært vanlig i
kjøkken-hagene langs Sørlandskysten.
De kjøttfulle stenglene og bladene
syltes og benyttes som garnityr til
fiskesuppe og ulike kjøttretter. Men i
dag er det ikke så mange som dyrker
den lenger. Portulakk inneholder mye
kalsium og magnesium og har også
vært anvendt i folkemedisinen, blant
annet mot bakrus. Navnet betyr “liten
port”.
Foto: Jan Robert Jore, Lindesnes Fyrmuseum
NORDSJØFART
•
Et beger med iskrem, krem og skogsbær
•
En klassisk sommerdrøm av en dessert, inspirert av den historiske is-eksporten
over Nordsjøen på 1800-tallet. For å øke holdbarheten til matvarene var en
tidligere avhengig av natur-is til nedkjøling, og etter hvert som befolkningen i
byene vokste, var det stadig økende etterspørsel etter is. På 1800-tallet var det
derfor en stor eksport av isblokker fra Norge til England, Tyskland og andre land.
•
Isen ble skåret på vannene om vinteren og fraktet ut til utskipningshavnene, hvor
det var bygget egne, isolerte ishus, hvor blokkene kunne lagres til de kunne seiles
over Nordsjøen. Sørlandske iseksportører begynte etter hvert å ta med laks og
makrell på disse seilasene, noe som ga støtet til den storstilte eksporten av fersk,
iset fisk over Nordsjøen som vokste fram utover på 1800-tallet. Først etter at det
ble mulig å framstille såkalt “kunstig kulde” i form av kjøleskap og fryserier på
begynnelsen av 1900-tallet, forsvant mye av behovet for natur-is. Det fortelles om
en skipper som prøvde seg på is-eksport til India, men det falt dårlig ut, siden
lasten smeltet på veien på grunn av varmt vær og mye motvind
UNDERVANNSKONFEKT
• Sjokolade fylt med salt karamell og tørket tang – i
sannhet en utradisjonell vri.
• Sjokolade er antagelig verdens mest populære godteri.
Det framstilles i utgangspunktet ved at bønner fra
kakao-treets frukt blandes med sukker. Mayaindianerne dyrket kakao allerede på 600-tallet, og
bønnene var så verdifulle at de kunne benyttes som
betalingsmiddel. Colombus brakte kakao til Europa i
1502, og spanjolene monopoliserte raskt importen.
Opprinnelig ble sjokoladen drukket. Det var først etter
at en klarte å framstille kakao i pulverform i 1847 at en
kunne begynne å meske seg med sjokoladekaker,
sjokoladeplater og konfekt.
Havsalat og sukkertare fra Fyrhagen
• Tang og tare kan tørkes,
knuses og brukes i mat
• Pakk fisk i sukkertare og
opplev den gode smaken
• Siri lager fyrbrød med
alger, tang, tare og
sjøvann
• Forskningsprosjekt om
bruk av alger, tang og tare
som mat med Institutt for
næring og sjømatforskning - NIFES
Foto: Jan Robert Jore
Fyrhage i orkan
Foto: Jan Robert Jore, Lindesnes Fyrmuseum

similar documents