Å skrive logg

Report
Kunst og håndverk 10. trinn
Loggskriving
Hva er en logg?
 Logg er et verktøy for deg og læreren.
 Du skriver ned dine tanker og ideer til hvordan du kan løse
oppgaven.
 Som en slags disposisjon/ ideark til for eksempel en norsk
stil…
Hvorfor skrive logg?
 Du dokumenter det du har gjort, erfart, lært eller kunne ha
gjort annerledes.
 Loggen blir en slags dagbok på arbeidet ditt, kan være en
huskeliste for hvor langt du er kommet i arbeidet ditt.
 Loggen er en del av vurderingsgrunnlaget.
Loggens form.
Det som står i oppgaven
 Forside: navn og klasse, tema og en illustrasjon. Skrift :
overskrift 14, tekst 12
 Innhold
 Logg fra gang til gang, med skisser, bilder o.a.
 Vurdering av egen innsats
 Vurdering av kvalitet på ferdig produkt
? Er du i tvil, sjekk oppgaveteksten nøye!
Høy måloppnåelse logg
karakter 6 til 5
 Loggen fremstår som meget oversiktlig. Med det mener vi:
 Ryddig layout, helhetlig inntrykk med skisser /bilder og
tekst med høy kvalitet. Det er sammenheng mellom tekst og
bilder. Annen relevant informasjon er tatt med i tilknytning
til arbeidet.
 Antall sider er ikke det vesentlige, men at du har med dine
tanker, ønsker, ideer, erfaringer og beskrivelse av arbeidet du
har utført.
Middels måloppnåelse. Karakter 4-3
 Loggen fremstår som oversiktlig og ryddig. Med det mener
vi:
 Fin og ryddig layout, med færre skisser/bilder og tekst med
god kvalitet. Det er sammenheng mellom tekst og bilder,
 Beskrivelsene av arbeidet ditt er gode, tanker ,ideer er
beskrevet i noen grad.
Under middels måloppnåelse.
Karakter 2-1
 Logg er ikke levert, eller svært mangelfull.
 Beskrivelser av arbeidet er mangelfullt.
 DENNE KARAKTEREN ØNSKER DU VEL IKKE I FAGET
MED TANKE PÅ POENGSUMMEN TIL OPPTAK TIL
VIDEREGÅENDE SKOLE.
Vektlegging av logg/ferdig produkt
 Hva vektlegger vi lærere?
 Innlevert ferdig produkt med logg til avtalt tid.
 Det praktiske arbeidet vi ser i timene ,sammen med
innlevert ferdig produkt vektlegges mest i faget. Den
skriftlige biten er et verktøy for oss lærere til å kunne
vurdere din prosess og produkt.
 Lykke til 

similar documents