Tittel og så videre

Report
www.stavanger-kulturhus.no
Etos, kreative knep og
kunsten å svare på oppgaven
Tips til eksamen i norsk.
Marita Aksnes og Åsmund Ådnøy, mai 2014.
”God tekst er som et vindu”
(George Orwell)
2
1. Styrk ditt etos (din troverdighet)
 Unngå enkle feil:
 Skriv egennavn riktig, og med stor forbokstav. Det heter ikke
facebook, twitter, arbeiderpartiet, grunnloven eller stortinget. Det
heter heller ikke September, Onsdag eller Desember på norsk.
 Unngå ord delings feil (særskriving). Er du i tvil, skriv ordet i ett.
Det heter høstferie, problembarn, nasjonalromantikk og
ferieplaner på norsk.
 Ha kontroll på og/å, ifølge/i følge, et/ett, sin/hans, å være.
 NB: Ikke referer til forfattere bare ved deres fornavn: «Jon har
også mottatt mange priser i inn- og utland…». «Lars sin mest
kjente bok er Halvbroren….»
3
Styrk ditt etos (forts.)
 Ta kontroll over stoffet ditt:
 Bruk avsnitt for å holde momentene fra hverandre. Velg én måte
å sette avsnitt på, ikke flere:
• Enten med en linje med luft for å markere avsnitt.
• Eller med ett linjeskift og deretter innrykk.
 Setter du avsnitt på mange ulike måter, forteller du sensor at du
ikke har oversikt over teksten din. Da blir han skeptisk.
4
Styrk ditt etos (forts.)
«Drep meg, herre konge,
men ikkje med graut!»
 Sensor liker presise tekster, ikke utflytende prat.
 Kan du få fram budskapet med færre ord, så gjør det.
Norskeksamen er IKKE et norgesmesterskap i kunsten å lage
lange setninger!
5
2. Kreative knep
 Variér lengden på setningene. Det
skaper flyt i lesingen.
“Sommeren har vært lang, og den er ennå ikke over
(10 ord).
Den 26. juni ble jeg ferdig med første del av romanen,
og siden da, i over en måned, har vi hatt Vanja og
Heidi hjemme fra barnehagen, med alt hva det
innebærer av intensivert hverdag (35 ord).
Jeg har aldri forstått poenget med ferie, aldri hatt trang
til det, alltid bare hatt lyst til å jobbe mer (20 ord).
Men må jeg, så må jeg. (6 ord)”
Karl Ove Knausgård, Min kamp 2 (2009)
6
Mer flyt:
«Shakespeare brukte 28 829 forskjellige ord i sine
verk. (8 ord)
Nå har den amerikanske skribenten Matt Daniels
sammenlignet Shakespeare med hans etterkommere
i vår egen tid: Rappere. (17 ord)
Daniels samlet de første 35 000 ordene til 85 artister.
(9 ord)
I tillegg samlet han de første 5000 ordene i hvert av
syv Shakespeare-skuespill, og de første 35 000 i
Herman Melvilles Moby-Dick. (21 ord)
Hvem brukte flest forskjellige ord? (5 ord)»
(Marius Lien, Morgenbladet 2014)
7
 «Vi trodde vi var selveiere, at pengene vi overførte til
Amazon og Apple ga oss en vare som var vår, som vi
kunne disponere etter eget forgodtbefinnende, slik vi
kan med bøkene vi kjøpte på Libris og platene vi tok
med hjem fra for lengst nedlagte platebutikker (47 ord).
Slik er det ikke (4 ord). Vi er digitale leilendinger som
aller nådigst får lov til å bruke andres litteratur, musikk,
spill, filmer og serier (19 ord). Det står i kontrakten du
aksepterte da du opprettet kontoen, og som du igjen
aksepterte da du oppdaterte operativsystemet, og nok
en gang aksepterte da det kom beskjed om at
betingelsene var endret (33 ord). For du leste den vel –
hver gang? (7 ord)»
 Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad januar 2013
8
Kreative knep (forts.)
 Innledning og avslutning er viktig.
 Prøv å skrive en innledning som sier mer enn bare hvilken
oppgave du har valgt. Skriv noe som pirrer litt. Da får du sensor
på kroken.
 Refleksjon er bra, men ikke oppsummer med bla-blaformuleringer som «dette spørsmålet er opp til hver enkelt å
avgjøre».
 Ekstra imponerende for sensor er det hvis du tydelig klarer å
binde sammen innledning og avslutning (sirkelkomposisjon). Du
kan for eksempel gjenta et retorisk spørsmål du brukte i
innledningen, og svare på det.
9
www.stavanger-kulturhus.no
Kunsten å svare på oppgaven
10
Still forberedt!
1. Rydd i dokumenter på PCen og lag en
eksamensmappe.
2. Last ned NDLAs digitale lærebok som pdf-fil.
3. Les gjennom tekster du har skrevet i løpet av
skoleåret. Noter råd fra læreren.
4. Skaff deg oversikt over pensum. Repeter
viktige perioder, sentrale sjangre og faglige
begrep.
5. Sjekk at PCen er i orden og husk laderen…
Test: Plasser disse periodene i riktig
rekkefølge







Modernismen
Romantikken
Naturalismen
Nasjonalromantikken
Barokken
Realismen
Nyromantikken
 Opplysningstiden
 Nyrealisme/etisk
realisme
 Postmodernismen
 Middelalderen
12
Hvordan ser eksamen ut?
 Kortsvar: 250 ord (+/- 10 %)
 Langsvar: Skriv én lengre sammenhengende
tekst
NB! Det er obligatorisk å svare på kortsvar + én av
langsvarsoppgavene.
13
Kortsvar
 Presenter kort teksten du
skal skrive om kort.
 Vær poengtert. Skriv presist.
 Svar på det oppgaven spør
om, verken mer eller mindre.
14
Langsvar




Les oppgaven.
Les vedleggene godt.
Lag en disposisjon: Hva er det jeg skal gjøre?
Svar på oppgaven.
15
Informative, argumenterende og
resonnerende tekster
 Informere: presentere, forklare eller gjøre rede
for et faglig emne
 Argumentere: grunngi og forsvare synspunkter
og meninger
 Resonnere: drøfte ulike sider ved en sak for å
kunne ta stilling, eller reflektere over et emne
eller en problemstilling
16
Skriv en kreativ tekst…
 Hvordan kan du vise kreativitet i en tekst?





Språk
Struktur
Perspektiv
Innfallsvinkel
Virkemidler
 Kreative sjangre




Essay
Kåseri
Novelle
Dikt
17
Begrep som blir brukt i oppgavene
 Presenter…
 Drøft…
 Gjør greie for…
 Reflekter over…
 Forklar…
 Vurder...
 Analyser…
 Kommenter…
 Tolk...
 Bruk kunnskap om…
 Sammenlign…
 Skriv en kreativ tekst der du…
 Argumenter…
 Skriv en resonnerende tekst der
du…
18
Kildebruk
 Det er ikke et krav at du bruker kilder.
 Hvis du bruker kilder, må kildene oppgis.
 Referanse i hovedteksten eller som fotnoter underveis
 Litteraturliste til slutt
 Ukritisk kildebruk vil trekke ned.
 Avskrift fra læreboka uten at læreboka oppgis som kilde.
 Klipp og lim fra en tekst uten at den oppgis som kilde.
NB! Du trenger ikke oppgi kilder hvis det er allmenn kunnskap, for eksempel
at Norge fikk grunnlov i 1814, at Erna Solberg er statsminister osv.
19
Oppsummering
 Styrk ditt etos:
 1. Unngå enkle språkfeil. Mye feil = lav troverdighet.
 2. Ta kontroll over stoffet:
• Skikkelige avsnitt.
• Sett punktum.
• Ikke drep sensor med graut.
 Kreative knep:
 1. Variér lengden på setningene (det skaper flyt).
 2. Skriv en innledning som sier mer enn hvilken oppgave du har
valgt. Og avslutt med noe mer enn selvfølgeligheter.
20
Oppsummering
 Gjør nødvendige forberedelser:
 1. Vit hvor du finner det du trenger.
 2. Repeter og orienter deg i lærestoffet.
 Svar på oppgaven:
 1. Les oppgaveteksten minst tre ganger og les alle vedlegg du
skal bruke grundig.
 2. Bruk fagkunnskaper og hjelpemidler. Unngå faktafeil.
21
Kilder
Utdanningsdirektoratet 2014: Eksamensveiledning
– om vurdering av eksamenssvar
22

similar documents