Lesing og programfag

Report
Lesing og programfag
Hildegunn Støle
Lesesenteret
Todelt økt
• Del 1: Tips som jeg håper kan være nyttige i
spredningsarbeidet, dvs. tips til
programfaglærere.
• Del 2: Tverrfaglig undervisningsplanlegging
med Baklengs Planlegging (eks. Fjørtoft).
Utgangspunkt i tekster fra Bygg- og
Anleggsteknikk.
Lesing som grunnleggende ferdighet
•
•
•
•
•
•
Også programfaglærerens ansvar
Er det typisk ikke å lese teoriboka?
Elevene skal kunne lese på egen hånd i yrket sitt.
Norsklærers ansvar?
Skolens ansvar?
NB! Lesestrategier må passe til teksttype: Kan
være stor forskjell mellom tekster på ulike
program, mellom ulike bøker og mellom ulike
tema.
Enkle lesestrategier i programfag
Programfaglærere bør kjenne til noen enkle strategier
som disse:
• Lese overskrifter sammen
• Se på bildene (og lese bildetekst)
• Lese høyt i par (husk norsk2-elever)
• Forklare illustrasjoner for hverandre i par (før eller
etter verksted)
• Skrive stikkord for hvert avsnitt (på marg, i bok, på gul
lapp)
• Skrive arbeidslogg hver dag som de leser over ved
ukeslutt eller på mandag
FYR-opplegg på NDLA:
• «Hvordan lese fagstoff» av Randulf Rønningen,
med fokus på lesing og vokabular.
• Denne modellen er anvendelig i flere programfag.
• Bruker programfagboka i stedet for norskboka,
men inkluderer norskfaglige mål.
• Ender i et sluttprodukt – en kortvariant av
lærebokteksten.
• Programfaglærer kan kanskje bruke denne
modellen selvstendig?
• http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/7114
En film om lesing
• Snøballfilm har produsert mange filmer
sammen med flere nasjonale sentre.
• http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleI
D=84654&categoryID=13437
• Ca. 3 min.
• Til bruk i spredningsarbeid.
Avkoding, vokabular og illustrasjon
• Her blir det demonstrert flere måter å jobbe
med tekst, ord og bilde i klassen:
• http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleI
D=84649&categoryID=13437
• 6,5 min.
• Relevant for flere fag.
• Veldig grunnleggende i første del.
• Til bruk i spredningsarbeid?
Praksis med tekst som utgangspunkt
• Arne Olav Nygard: UP-elever omarbeider
teorien om legging av takshingel til
instruksjonsvideo:
• http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleI
D=84538&categoryID=13485
• 7 min.
• Opplegget var drevet av programfaglærer,
elevene laga uformelle dreiebøker før filminga
Baklengs planlegging – tenk
sammenheng mellom:
• 1. Mål: Eksempelvis yrkesfaglig OG norskfaglig.
Stikkord: relevant, presist, målbart, tydelig,
individuelt vs. kollektivt
• 2. Vurdering: Underveis og til slutt (hvilke fag)
• 3. Undervisningsforløp (hvilke timer)
• A) før arbeid med tekst
• B) under arbeid med tekst
• C) etter arbeid med tekst
• Kristine G. Skjæveland: Henning Fjørtoft etter
Wiggens & McTighe «backwards by design».
Øving med to tekster
• Læringsmål – hva kan vi lære av denne
teksten, i to fag?
• Vurdering i norsk? Hva slags?
• Undervisningsperiode – hvordan øve og lære
måla, tilpassa den vurderinga som er planlagt?
• Vi bruker kapitlene om HMS og/eller Partane i
arbeidslivet i Byggfagsboka til å lage opplegg.
• Forslag: Fokus på begrepsforståelse
Begrepsforståelse - øving
• Mer fra Snøballfilm (og Klepp kommune):
http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleI
D=84647&categoryID=13437
• 11,5 min.
• Lesesenterets lenker til film for vgo finnes her:
http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesi
ng-i-videregaaende/#
• …blant annet Arne Olavs introduksjonsfilmer
til animerings- og redigeringsverktøy
TIL ARBEID!
Tips: Lån fra Randulf. Stjel av oppgavene fra Helsefagboka, for eksempel vokabular-tabellene. Se
NyGIV-opplegg, eksempelvis:
http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=85184&categoryID=13435 (begreper i samfunnsfag,
EU) eller http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=85219&categoryID=13435 (lese + skrive
fagartikkel om bioteknologi)

similar documents