Ungdommen og idretten

Report
Idrettsungdom
Åse Strandbu
Idrettshøgskolen
1. Endringer?
2. Hvem deltar?
3. Betyr trening noe annet i dag enn før?
Seippel, Strandbu og Sletten (2011): Ungdom og
trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer
2
Figur 4.2: Medlemskap i idrettslag: 1992, 2002 og 2010
(Ung i Norge, 8.klasse tom 2 vgs)
Medlem nå
2010
45
2002
41
1992
47
Medlem før
2010
40
2002
30
1992
30
Aldri medlem
2010
15
2002
29
1992
23
0
10
20
30
Prosent
40
50
30
20
10
Trener i idrettslag, 1992
Trener i idrettslag, 2002
Trener i idrettslag, 2010
0
Prosentandel
40
50
60
Figur 4.5: Prosentandel av norsk ungdom som trener i idrettslag
etter klassetrinn
8.klasse
9.klasse
10.klasse
Klassetrinn
1 Vg
2 Vg
30
20
10
Trener på treningssenter, 1992
Trener på treningssenter, 2010
Trener i idrettslag, 1992
Trener i idrettslag, 2010
0
Prosentandel
40
50
60
Figur 4.8: Prosentandel av norsk ungdom som trener i idrettslag og på
treningssenter etter klassetrinn, 1992 og 2010
8.klasse
9.klasse
10.klasse
Klassetrinn
1 Vg
2 Vg
Figur 5.3: Deltakelse i ulike former for trening etter
kjønn og innvandrerbakgrunn.
Idrettslag
Jente, minoritet
Gutt, minoritet
Jente, majoritet
Gutt, majoritet
23
44
42
42
Treningssenter
Jente, minoritet
Gutt, minoritet
Jente, majoritet
Gutt, majoritet
24
38
30
29
Egentrening
Jente, minoritet
Gutt, minoritet
Jente, majoritet
Gutt, majoritet
49
48
59
53
Totalt
Jente, minoritet
Gutt, minoritet
Jente, majoritet
Gutt, majoritet
67
66
81
72
0
20
40
Prosent
60
80
Figur 4.11: Hvor ofte barn og unge trener
«i det hele tatt» i 1992, 2002 og 2010
Aldri
2010
22
2002
25
1992
25
1 gang i uken
2010
10
2002
13
1992
14
2 ganger i uken
2010
13
2002
1992
15
16
3 ganger i uken
2010
12
2002
1992
13
13
4 ganger i uken
2010
10
2002
1992
10
10
5 ganger i uken og mer
2010
2002
34
25
1992
23
0
10
20
30
Prosent
40
50
60
Grunner til å trene
90
80
85
78
(Fra Ung i Oslo 2006)
81 83
76
71 72 71
71 70
70
64
65
63 63 62
60
50
47
45
39
40
30
20
20
16
10
0
Holde meg i form
Majoritetsgutter
Gøy
Sunn kropp
Majoritetsjenter
Sosialt
Minoritetsgutter
Liker konkurranse
Minoritetsjenter
8

similar documents