Onsdag 2/11 Finnsnes gode navn og rykte!

Report
Morten William Knudsen
Ulike perspektiver
•
•
•
•
•
•
•
Eksperimenter
Store datamengder
Biologi
Sosiologi
Kommunikasjon - > Holdning -> Atferd
Case
Ekspert intuisjon
Vi varmer opp…..
• En flaske og en kork koster til sammen 1 krone og 10
øre.
• Flasken koster 1 krone mer enn korken.
• Hva koster flasken og hva koster korken?
Galt eller riktig?
• 1. Sandwichen ble oppfunnet av en engelsk lord ved navn
Sandwich?
• 2. Hamburgeren ble oppfunnet av folk fra Hamburg?
• 3. Servietten ble oppfunnet av en fransk kelner ved navn
Serviette
• 4. Amerika er oppkalt etter en italiensk oppdagelsesreisende
ved navn Amerigo, som aldri var i Amerika
Statistikk
I hvilket fylke dusjer man mest og minst?
I hvilket fylke er man mest og minst fornøyd med egen
kropp?
Hvor surfer man mest og minst etter pornografi?
Hvor har man mest og minst kjønnssykdommer?
Høyest og lavest skilmisserate
Lykke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvem er mest lykkelig?
A) Menn eller kvinner?
B) Hvilken alder?
C) Når i uken?
D) Før eller etter man gifter seg?
E) Ingen eller få eller mange barn?
F) Fylke?
G) Mye eller lite penger?
H) Taxisjåfør, foreleser, prest eller hjemmeværende
Den ytrestyrte forbrukeren
Det store spørsmålet
• Hva bestemmer
vår atferd?
• Personlighet?
• Holdninger?
• Kjønn?
• Økonomi?
• Fødselsdato?
• Biologi?
Hvorfor Siv?
Hvorfor Erna?
…9 av 10 hjem jeg besøker……..
Struktur/aktør problemet
• Foretar vi våre handlinger som «frie» aktører?
• Eller er vi underlagt sosiale strukturer, som så og si
«disponerer» hvordan vi handler?
Habitus
• Et bestemt sett av vaner for tankesett, snakkesett, væremåte,
kjøpsvaner og smak som er en internalisering av bestemte
sosiale forhold -> Utdanning/yrke
• Habitus angir en bestemt sosial posisjon innenfor bestemte
sosiale felt.
• Sosialt felt-> samfunnsmessige områder
Konsekvenser, Sosiale normer, Struktur
Kapital
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilgang på ressurser:
Økonomisk kapital
Kulturell kapital
Utdanningskapital
Symbolsk kapital
Sosial kapital
(Naturlig kapital)
Erotisk kapital
• Kapitalformene
Konverteres
Det var her det begynte…..
Det var her det fortsatte…..
…Min store helt……..
Det sosiale rommet
•
•
•
•
To dimensjoner
Summen av kulturell og økonomisk kapital
Den relative fordelingen mellom de to kapitalformene
Det sosiale kartet
Høy økonomisk kapital
Høy kulturell kapital
”Advokat”
Høy økonomisk
kapital, Lav
kulturell kapital
”Megler”
Lav økonomisk
kapital, høy
kulturell kapital
”Lærer”
Lav økonomisk kapital
Lav kulturell kapital
”Taxisjåfør”
De to hierarkiene
• Økonomisk hierarki
• Kulturelt hierarki
Sosial dynamikk
• Aspirasjon
• Inspirasjon
• Distansering
Livsstil
• Systematikk for valg av aktiviteter, interesser
og konsumprofil
• Livsstil er bestemt av det sosiale rommet
Verdier
• Grunnleggende antakelser om hva som godt og dårlig,
positivt og negativt m.h.t. mål og virkemidler.
• Bestemt av det sosiale rommet
Smak
•
•
•
•
•
Hva er stygt og pent?
God musikk?
Gode bøker?
-> Bestemt av det sosiale rommet
Smak = Avsmak
Produktkonstellasjoner
• Den (antatt) systematiske sammenhengen mellom
individers konsum innenfor ulike områder.
• -> Bestemt av det sosiale rommet
Den sosiale spiralen……
Individ
Identifikasjon
Signal
Identitet
Konsum
Individet
konstruerer sin
identitet
De signifikante andre
Merkevarens
Symbolunivers
Takk for meg!
Takk for meg
• Spørsmål?

similar documents