Velkommen At lede team og netværk 30. juni * 1

Report
Velkommen
KICK-OFF ARRANGEMENT
4. august 2014
Velkommen
• Tilbage fra ferie og til et nyt skoleår
• Jeg har glædet mig
Sang
Jeg plukker fløjlsgræs
En vår er kommet så mildt og stille
med drømmedufte om mark og vang.
På sølvstreng klimprer den friske kilde,
og fuld af sødme er fuglens sang.
Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,
jeg plukker mandstro og jomfrusko.
Men blodet brænder i mine årer,
mit lille hjerte har ingen ro.
Jeg synger ikke, jeg danser ikke,
der er så meget, jeg ikke når.
Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke.
Jeg drømmer bare, og tiden går.
Jeg plukker fløjlsgræs, og ridderspore,
jeg plukker mandstro og jomfrusko.
Snart kommer prinsen fra eventyret,
mon da mit hjerte kan finde ro.
Hans silkekappe har gyldne knapper,
kækt gynger fjeren på hans baret.
Og han er mandig og flot og tapper,
og på hans skjold er der ingen plet.
Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,
jeg plukker mandstro og jomfrusko.
Men hvis han ser mig i pigevrimlen,
mon da mit hjerte kan finde ro.
Lad hjertet hamre, lad blodet strømme,
mens barmen runder sit hvide lin.
Snart kommer helten fra mine drømme,
... skønt ingen ved det, er han dog min.
Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,
jeg plukker mandstro og jomfrusko.
Dig gi'r jeg alle mit hjertes blomster,
for du har taget mit hjertes ro.
Dagens program
Velkomst v. direktør Ole Pedersen
Skolereformen og ny organisation i Lemvig Kommune. Hvad
betyder de nye roller og forventninger for ansatte i dagtilbud,
skoler, Børne- og Familiecentret, ansatte og læringsteam?
Oplæg v. direktør Ole Pedersen
At arbejde i teams. Det effektive og givende teamsamarbejde.
Oplæg ved chefkonsulent Henrik Schelde Andersen fra Center
for Offentlig Kompetenceudvikling
Forventninger til det fremtidige (sam-)arbejde.
Oplæg ved fagchef Susanne Ebdrup
Afslutning ved skoleleder Jens Jørn Porup
Skolereformens mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund for de faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Reformarbejdet i Lemvig
• Efteråret 13 – Arbejdsgrupper nedsat af
fagrådet for skoler
• Det politiske grundlag: SLUT-dokumentet
vedtaget 18. december 2013.
• S(amskabelse) L(æring) U(dvikling) T(rivsel)
• Endelig økonomiafklaring april 2013
• Konkret planlægning ude på skolerne
En ny folkeskole
Fra undervisning til læring
Forskning om læring viser:
• Tydelige læringsmål
• Individuelt og fælles arbejde
• Praktisk og eksperimenterende
aktiviteter
• Passende udfordringer
• Hyppige samtaler om elevernes
resultater og trivsel
Reformen er en læringsreform
Målet er at lave en struktur, der understøtter
skolernes/lærernes samarbejde og forberedelse
• Fagteam
• Tværteam
• Pædagogisk tema
Ny organisation i Lemvig
• Omorganiseringen sker for at understøtte
arbejdet med reformens målsætning
• For at understøtte arbejdet i de nye teams
• For at opretholde den høje faglige standard !
Ny organisation i Lemvig
• Der skal desuden sættes fokus på
– Forebyggelse
– Tidlig indsats
– Tværfagligt samarbejde
OBS – Særlige sundhedsudfordringer
Teamorganiseringen
• Dagtilbud
– 4 fagteams (matematik, sprog, digitalisering,
bevægelse)
• Skoler
– 5 fagteams (dansk, matematik, engelsk, historie,
biologi)
• Tværteam
• Pædagogisk team
To ”nye” fagchefstillinger
• Fagchef for Læring
Susanne Ebdrup
• Fagchef for Børn og Familie
Peter Jørgensen
Center for Læring
•
•
•
•
Kvalitetsudvikling
Kvalitetssikring
Understøtte udvikling
Koordinere arbejdet i fagteeams, tværteams
og de pædagogiske teams
Børne- og Familiecentret
To ”nye” afsnit:
• Børne- og Familierådgivningen
Leder Steven Basnov
• Forebyggelse og Behandling
Leder Heller Øster Enstrøm
Nye roller for alle
• Implementering – og læringsproces i 14/15
• Nye roller for
– Koordinatorer
– Ledere
– Lærere
– Pædagoger
– Ansatte i BFC
– Andre samarbejdsparter
Nye roller kræver ny viden
•
•
•
•
Konkret viden om elevernes sociale baggrund
Viden om det at arbejde i teams
Viden om effekter af undervisning/indsatser
Evne til at omsætte viden til handling
• Behov for efteruddannelse og
kompetenceudvikling
Uddannelsesforløb
• Mærsk-ansøgning
• Læringskonsulenterne?
• Undervisningskompetence
• Vi må bygge vejen, mens vi går på den
Ph.d. forløb
• Præsentation af Trine Holck Grundahl
Folkeskolen som arbejdsplads
• Brug arbejdsmiljøgrupperne
• Særligt fokus på forandringsprocesser og
deres indflydelse på arbejdsmiljøet
• Samarbejde – Samarbejde – Samarbejde
Held og lykke
- og god arbejdslyst

similar documents