UEA og Skolevejledning

Report
Den gode introdag
Skills Stafetten i introdagene
Workshop d. 22. maj 2014
UU-vejledere Anders Lassen og Erik Sønderlev
Dagens punkter

Velkommen

Den gode introdag
Skills Stafetten og introdagene

Det ”rigtige” Skills

Afprøvning af nogle af opgaverne fra Skills
Stafetten
Hvad er sket?

Skills Stafetten flyttet fra 9. klasse til 8.

Skills Stafetten flyttet fra grundskolen til den
første af de fem introdage
Hvorfor?
Grundskolelærerne har bedt om at få flyttet Skills Stafetten, da de er
mindre tidspressede i 8. klasse
Eleverne er ikke låst helt fast i deres uddannelsesvalg på dette
tidspunkt.
Derfor skal de have mulighed for at øjnene op for
• De mange uddannelsesmuligheder, der findes på erhvervsskolerne
• Hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse
• At en EUD er et ligeværdigt alternativ til gymnasiet
Derfor…
skal de unge have en inspirerende og aktiv introdag – og
gå derfra med lyst til at søge mere information om
erhvervsuddannelser – og lyst til at besøge DM i Skills i Bella
Center 2015.
Hvorfor?
Erfaringerne viser, at det hjælper at besøge erhvervsskoler
De år, der har været afholdt Danmarksmesterskaber i Skills i
Odense og Århus, har der været markant flere ansøgere til
erhvervsuddannelserne i disse byer
6. klasser i UU:center Syd kunne for en del år siden besøge
en erhvervsskole. Besøget den gang lignede meget det, der
nu sker på en introdag (uden Skills Stafetten).
Da klasserne forlod grundskolen, var der dobbelt så mange
ansøgere til erhvervsuddannelser fra klasser, som havde
været på besøg på en erhvervsuddannelse i forhold til
klasser, der ikke havde været af sted
…fortsætter i 9. klasse…
Lokale mesterskaber
Introdag på EUD
UU København
Niels Brock
SOPU, København
2
UU Frederiksberg
UU Tårnby
KTS
Nørrebro, Emdrup, Glostrup,
Frederiksberg & Kastrup
UU Center Syd
Vallensbæk, Ishøj, Hvidovre,
Brøndby
TEC
Hvidovre og Frederiksberg
UU Vestegnen
Albertslund, Ballerup, Glostrup,
Høje Taastrup, Rødovre
UU Bornholm
Bornholms Regionskommune
UU Nord
Gentofte, Gladsaxe, Herlev,
Lyngby-Taarbæk
UU Gribskov
UU H
Halnæs, Hillerød
UU Sjælsø
Allerød, Furesø, Hørsholm,
Rudersdal
UU Øresund
Helsingør, Fredensborg
UU Vest
Frederikssund, Egedal
Fra introdag
til DM
CPH WEST
Ishøj og Glentevej
1
5
Finale - 73 finalehold fra hele Danmark
Bella Center 8.-10 januar 2015
2
2
2
23 finalehold
fra Region Hovedstaden
SOSU-C
Campus Bornholm &
Bornholms Sundhedsog sygeplejeskole
TEC
Ballerup & Søborg
København Nord
Frederikssund, Lyngby &
Hillerød
SOPU, Hillerød
Erhvervsskolen
Nordsjælland
2
2
3
50 finalehold
fra resten af Danmark
1
2
I år ingen regionale mesterskaber.
Status på tilmelding
• 630 8. klasser er tilmeldt introdagen, der afholdes på
19 forskellige erhvervsskoler
• 8. klasserne kommer fra samtlige 29 kommuner i
hovedstadsregionen – heraf 460 elever fra Bornholm
• Det svarer til ca. 13.500 ud af regionens ca. 19.400
elever på 8. klassetrin – fra både offentlige og private
skoler (ca. 70 %)
Den gode introdag
Introdagen er delt op i tre dele
1. Generel og neutral introduktion til erhvervsuddannelser
2. Introduktion til uddannelserne og rundvisning på den erhvervsskole,
man er på
3. Skills Stafetten
Ramme for introdagen
• Introdagen (med den indledende runde af Skills Stafetten) holdes for
hele 8. klasser på en erhvervsskole, hvor klasselærer og om muligt
deres UU-vejleder deltager.
• Varighed af introdagen er ca. 4 timer i tidsrummet kl. 8-15.
• Grundskoleeleverne skal mødes af engagerede faglærere.
• Introdagen fungerer som ét trin i introduktionen til
erhvervsuddannelserne, hvor forberedelse og efterbehandling er lige
så vigtigt som selve dagen.
• Der skal skabes sammenhæng til de faglige læringsmål i grundskolen
og målene i ”Uddannelse og job”.
Forberedelse af
grundskolelærerne
• Der udarbejdes materiale til både forberedelse og efterbehandling.
• Information om koncept + formål + praktisk information inkl.
tilmeldingsfrist.
• Information om sammenhæng med de øvrige introduktionskurser,
brobygning i 9. klasse, hvordan UU-vejledere kan bistå, sammenhæng
med UIC/Frederiksborg messer mm.
• Forældreinformation, der lægges på Forældreintra, udarbejdes.
• Information om sammenhæng til faglige læringsmål.
• Tjekliste med hvilke UEA-mål, der opfyldes ved deltagelse i hele
forløbet.
• Generel introduktion til ungdomsuddannelser.
• Øvelser til elever på genvej.nu – film – noget visuelt – quiz.
• Øvelser der giver information om, hvilke videregående uddannelser
man kan tage efter en erhvervsuddannelse.
Den gode introdag står ikke alene
40
Forberedelse
i klassen
20
Introdagen
• Login på Genvej.nu
• Barometer
• Quiz på Genvej.nu
• Univers med
rollemodeller og
konkurrence
• Download af
programmet
Layer til egen
smartphone
• Film om
erhvervsuddannelser
(2-3 min.)
• Lærerpakke
40
• Viral kampagne på
Facebook, Instagram
og Genvej.nu
• Uddeling: Kalender
Opfølgning
i klassen
• Fælles diskussion:
Hvad fik vi ud af
introdagen?
• Alle logger ind på
genvej.nu og indtaster
egne resultater af
rollespilskonkurrence.
• Fælles planlægning:
Hvordan bruger vi
kalenderen frem mod
DM?
(der skal bruges hjemme i klassen)
• Forældreinfo
• Tilgængelig:
Information om DM i
Skills i Bella Center
Materiale til forberedelse vil ligge på www.genvej.nu
senest d. 10. juni
Hvorfor lægge introdagene og
Skills Stafetten sammen?
• Skills Stafetten foregår på en erhvervsskole og ikke på grundskolen. Det
betyder, at eleverne ser stedet, hvor Skills-færdighederne udvikles.
• Giver større sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter – og
dermed større forståelse.
• EUD-elever kan benyttes på introdagen, så grundskoleeleverne får
mulighed for at høre om deres oplevelse af at tage en
erhvervsuddannelse.
• Grundskolelærerne engageres på dagen, og de kan tage viden om
erhvervsuddannelserne med hjem i deres undervisning og støtte
eleverne i deres uddannelsesvalg og evt. udfordre eleverne på deres
valg.
• Man kan skabe sammenhæng mellem Skills aktiviteterne og resten af
introduktionsforløbet – f.eks. ved at grundskoleeleverne efter Skills
Stafetten introduceres til de fagområder, som de var særligt gode til.
Hvorfor lægge introdagene og
Skills Stafetten sammen?
• Introdagen kan afholdes samtidig med konkurrencer for
lærlinge, så grundskoleeleverne oplever et højt teknisk
niveau.
• Grundskoleeleverne skal opleve at tale med fagpersoner,
der brænder for deres fag, og kan evt. møde
virksomheder, så de får et indblik i fremtidige
karrieremuligheder.
Møde faglig stolthed
Derfor er det vigtigt at følge op og besøge Skills i
Bella Centret
Tankerne bag
Der er fem introdage i 8. klasse – det må kunne bruges
konstruktivt
Vi ønsker ikke sodavandsbesøg – vi ønsker planlagte og
velovervejede aktiviteter, som er del af læring!
Skills Stafetten er en del af introdagene, som er en del af den
samlede undervisning i ”Uddannelse og job”  det giver større
sammenhæng, hvilket sandsynligt vil kunne give eleverne en
bedre baggrund at træffe valg ud fra – ja, bedre til at lære at
træffe valg
Skills Stafetten bliver ikke en løsrevet aktivitet, men et del af et
hele.
Kørt som forsøg dette skoleår (Albertslund, Ishøj, Vallensbæk)
Bill Law - karriereteoretiker
1. At opdage
Få nok indtryk, information
og kontakter
Sanse - se, høre, mærke
mm.
2. At ordne
Ordne informationerne på
en meningsfuld måde for
at blive klar over forskelle
og ligheder
Sammenligne, bemærke
og opdage sammenhænge
3. At fokusere
Vide hvem og hvad man
skal være opmærksom på
og hvorfor
Mærke og tjekke hvad der
er virkelig vigtigt (for mig
og for andre)
4. At forstå
Vide hvordan noget
fungerer og hvilke
handlinger, der synes at
føre til hvad
Forklare, foregribe
Derfor denne struktur
Den giver mulighed for at arbejde med
1. At opdage
2. At ordne
3. At fokusere
4. At forstå

similar documents