Pumpuru vidusskola šodien!

Report
Pumpuru vidusskola
šodien!
Pumpurnieki draudzējas ar
somiem!
Skolas dzīve!
Mūsējie aktīvi piedalās
Dreams+Teams!
Mūsējie izstrādā
visinteresantākos projektus!
Skolā mācās visi... Arī
skolotāji!
Mēs arī atpūšamies!
Mums ir arī savi Miss un
Misteri
Pienācīgi sagaidām jaunos
vidusskolēnus!
Tāda ir Pumpuru vidusskola
šodien!

similar documents