Religion og Demokrati – højskoleophold

Report
RELIGION OG DEMOKRATI
Adam, Diran, Jakob, Astrid, Trine, Nicolai,
Mathilde og Therese
HVIS DEMOKRATI OGSÅ GIVER OS RETTEN TIL AT
DYRKE DEN RELIGION, VI VIL – HVORDAN KAN MAN
SÅ FORSVARE SÅDAN EN BESLUTNING? HVAD TALER
FOR- OG HVAD TALER IMOD – AT SAMFUNDET SKAL
BESTEMME, HVAD DER MÅ VÆRE AF RELIGIØSE TEGN
OG SYMBOLER, DER HVOR VI ALLE SAMMEN ER.



Demokrati – der skal være plads til alle
Integration – Når de flytter til et land, fx DK,
mener vi, at man skal integrere og tilpasse sig de
forhold og regler der er.
‘’ Vi bliver aldrig enige, da der skal være plads til alle, og derved
vil vi ikke komme til enighed’’
ET DEMOKRATISK SAMFUND, HVOR DER ER FRIHED
TIL AT TRO OG BEDE TIL DEN ELLER DE GUDER, MAN
HAR LYST TIL, NÅR NOGLE AF DE RELIGIONER AF
NOGEN OPFATTES SOM MODSÆTNINGER
FJENDER?



– LIGEFREM
Danmark – vi er et multikulturelt samfund
Det er vigtigt at vise hinanden respekt, uanset
religion.
Det er vigtigt, at der er plads til alle i et
samfund.
NOGEN VIL MÅSKE MENE, AT MAN SKAL LADE VÆRE
MED AT VÆRE RELIGIØS – MEN HVORDAN PASSER DET
MED, AT ET DEMOKRATISK SAMFUND MÅSKE
LIGEFREM HAR GODT AF, AT DER ER FORSKELLIGE
RELIGIONER, SOM SKAL FINDE UD AF AT LEVE
SAMMEN MED HINANDEN.

Religionsfrihed

Sundt for demokratiet med flere religioner
-
Flere beslutninger, nye tankegange. Alle kan bidrage til
samfundet

similar documents