Gud og menneske

Report
GUD OG MENNESKE
• KUNNE FORKLARE OG SAMMENLIGNE GUDSBEGREPET OG MENNESKESYN I
DE ULIKE RELIGIONENE.
• KUNNE FORKLARE OG SAMMENLIGNE HVA SOM MENES MED FRELSE, DET
VONDE OG LIVET ETTER DØDEN I DE ULIKE RELIGIONENE.
KRISTENDOMMEN GUD, MENNESKE OG FRELSE
GUD
MENNSKET
FRELSE
GITT SEG TIL Å KJENNE
MENNESKE BLIR KJENT MED GUD
GJENNOM JESUS, KJÆRLIGHET
DET VONDE KOM INN Å ØDELA
SKAP T GUDS BILDE
FRELSE ER TILBUD TIL ALLE=NÅDE
TA VARE PÅ VERDEN
JOH 3.16
JESUS ER GUDS SISTE ÅPENBARING
GUD ER TREENIG, SKAPER, FRELSER, DEN
HELLIGE ÅND
MENNESKE HAR FRI VILJE
NY VERDEN
JØDEDOMMEN GUD, MENNESKE OG FRELSE
GUD
MENNESKE
FRELSE
SKAPT I GUDS BILDE
GUD ÅPENBARER SEG LØNNER OG
STRAFFER.
MEST OPPTATT AV Å LEVE ET RETT LIV
KAN SKILLE MELLOM GOD OG VONDT
MESSIAS, NY KONGE ELLER NY JORD
ALLE MENNESKER LIKE
KROPP OG SJEL, EGOISME = SYND
JØDENE ET HELLIG FOLK
PLIKTER I TORAEN
PAKT MED GUD RETTIGHETER OG PLIKTER
EN DÅRLIG HANDLING
EN GUD, UTEN FORM
ISLAM GUD, MENNESKE OG FRELSE
GUD
MENNESKE
FRELSE
SAMME GUD, KUN EN, 99 NAVN
MENNESKE IKKE SKAPT I GUDS BILDE
LEVE I SAMSVAR MED GUDS ORD OG
KOMME TIL PARADIS.
JØDEDOM, KRISTENDOM ENDRET PÅ DEN
ÅPENBARTE SKRIFTEN
GUD STÅR OVER SKAPERVERKET
MENNESKE VIKTIGSTE AV GUDS SKAPNINGER
DERFOR GA GUD KORANEN TIL
MOHAMMED
ADAM OG EVA BEHANDLET LIKT, LIKEVERDIG
MED ULIKE OPPGAVER
KAN IKKE AVBILDES
UNDERKASTE SEG GUDS VILJE, FEM SØYLER
LYDIGE MOT GUD
TO ENGLER, DOMMENS DAG
OPPHOLDET I HELVETE IKKE EVIG
VANTRO SKAL STRAFFES
HINDUISMEN GUDER, MENNESKE OG FRELSE
GUDER
MENNESKE
FRELSE
MANGE GUDER OG GUDINNER
SJEL OG KROPP
SJELEN/SELVET/ATMAN DØR ALDRI
GUD HAR EN MANNLIG OG KVINNELIG SIDE
SJELEN ER SELVET, ATMAN, UFORANDERLIG.
MOKSHA BLI FRI FOR SAMSARA
SAMSARA =GJENFØDELSE
TRE VEIER EN MENNESKE KAN FØLGE FOR
Å OPPNÅ FRELSE, HANDLING, KUNNSKAP
OG KJÆRLIGHET.
ULIKE FORMER FOR EN GUD, BRAHMAN
ULIKE RETNINGER MED HVER SIN HOVED
GUD.
VERDEN OG UNIVERSET SIRKULÆRT LIVSSYN
KARMALOVEN
DHARMA =VERDENSORDEN
BUDDHISMEN BUDDHA, MENNESKE OG FRELSE
BUDDHA ER IKKE EN GUD
THERAVADA: INGEN GUD HAR SKAPT VERDEN
INGEN FRELSE FRA GUD
MENNESKE KAN NÅ OPPVÅKNING VED Å
FØLGE BUDDHAS LÆRE
MAHAYANA: BUDDHA ER EN ÅNDELIG KRAFT
KAN VISE SEG

similar documents