Anatomi, fysiologi og biokjemi

Report
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Temadag – del 2
Jacqueline K. Andersen
Tonette Røstelien
Høsten 2010
Biokjemi, fra celler til kropp
Kap. 1-3
Disposisjon
Celler, vev, hud, biokjemi
• Anatomi, fysiologi, biokjemi
• Cellen
–
–
–
–
Cellestruktur
Cellefysiologi
Cellereproduksjon
Cellegenetikk
• Vev
• Hud
Cellen
Mitokondrium
Lysosom
Cellemembran
Cytoplasma
Kjernelegemet
Cellekjernen
Ribosomer
Golgiapparatet
Endoplasmatiske retikulum
Kjernemembranen
Celledeling
• Mitose
– Vanlig celledeling
– Kroppsceller: 46 kromosomer
• Meiose
– Reduksjonsdeling
• 2 trinn: reduksjons- og vanlig celledeling
• Kjønnsceller: 23 kromosomer
Mitose
http://www.youtube.com/watch?v=5gV5OML7jtA
Celledeling og differensiering
Celledifferensiering og modning
Celletyper
Nervecelle
Røde og hvite blodceller
Muskelcelle
Den mannlige kjønnscelle og en eggcelle
Cellefysiologi
Transport gjennom cellemembranen
Cellemembranens struktur
EKSTRAcellulærvæske
Kanalprotein
Dobbelt
lipidlag
Cytosol
Hydrofilt
Membranproteiner
Fettsyrer
Hydrofilt
INTRAcellulærvæske
Hydrofobt
Kolesterol
Celleskjellett
Cellemembranens funksjon
• Avgrenser cellens cytoplasma fra
ekstracellulærvæsken
• Transport
• Kommunikasjon
KONSENTRASJONEN AV IONER / ELEKTROLYTTER I
EKSTRACELLULÆRVÆSKE OG INTRACELLULÆRVÆSKE
Elektrolytter
Ekstracellulærvæske mmol/l
(plasmaelektrolytter)
Intracellulærvæske
mmol/l
Na+
136 – 146
ca. 15
K+
3,5 – 5
ca. 150
Cl-
97 – 106
minimalt, 0
HCO3-
22 – 26
ca. 10
Ca++
2,2 2,6
minimalt fritt
Mg++
0,75 – 0,95
ca. 15
Fosfat
0,75 – 1,55
ca. 100
Kilde: Farmakoterapi for
Helsepersonell, 2000
Transport gjennom cellemembranen
Begreper:
• Konsentrasjon
• Diffusjon
– Et stoff vandrer fra et område med høy
konsentrasjon av stoffet til et område med
lavere konsentrasjon
• Osmose
– Diffusjon av vann
Diffusjon
16
Osmose
17
Osmolaritet
Hypoton løsning
Isoton løsning
Hyperton løsning
Isoton
Hyperton løsning
Hypoton løsning
Transport gjennom cellemembranen
Passiv transport - forutsetter en
diffusjonsgradient.
• Diffusjon gjennom lipidlaget
• Diffusjon gjennom vannfylte proteinkanaler
• Binding til transportproteiner som bærer
stoffet gjennom membranen og frigjør det
på motsatt side
Vannkanal
Na+ kanal
21
Transport gjennom cellemembranen
Aktiv transport (energikrevende)
• Transport av stoffer fra lavere til høyere
konsentrasjon av stoffer
Na+/K+ - pumpen
– Primær aktiv transport
• ATP er den direkte energikilden
– Sekundær aktiv transport
• Transporten kobles til transporten av andre molekyler (ioner)
Transport gjennom cellemembranen
Energikrevende membrantransport
• Eksocytose
– Smelter intracellulære vesikler sammen med
cellemembranen og frigjør innholdet til
ekstracellulærvæsken
• Endocytose
– Fraktes stoffet inn i cellen ved avsnøring av
cellemembranen
• Fagocytose
Krever energi
Endocytose
cellemembran
Eksocytose
Kjemisk kommunikasjon mellom celler
I kroppen finnes kjemiske
signalstoffer som binder
seg til reseptormolekyler
på mottakerceller
Reseptor
Reseptorer
Membranbundne og intracellulære reseptorer
Fettløselige signalstoffer binder
reseptorer inne i cellen
Vannløselige signalstoffer binder
reseptorer i cellemembranen
27
Membranpotensialet og aksjonspotensialet
• Membranpotensialer (i hvile:………………….)
– Elektrisk spenningsforskjell mellom cellens utside og innside
• I nerveceller kan endring i membranpotensialet lede til
aksjonspotensialer (AP)
• Aksjonspotensialer (AP)
– Samlebetegnelse for den raske , forbigående endringen av
membranpotensialet
Cellemembranen er selektiv permeabel (semipermeabel) - dvs
”halvt” gjennomtrengelig
29
Flere typer ionekanaler
TTX
K+ - selektiv poreåpning
Na+ - selektiv poreåpning
30
Na+/K+ pumpen
31
Aksjonspotensiale (AP)/nerveimpuls
32

similar documents