Promeister Academy

Report
Møte 25 februar 2014
Kjell Teige
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 1
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Teknologisk utvikling
Effektivisering av bensin og dieselteknikken vil fortsette 2 – 5 år til.
•
Elektronisk styring av ventilenes åpningsareal og tid.
•
Økende drivstofftrykk
•
Økende kompresjonstrykk
•
Piezo element benyttes på flere sensorer og systemer.
•
Større antall «pilot» og «post» – innsprøytninger.
•
Avanserte systemer for demping av torsjon svingninger.
•
Styreenheter med høyere responstid og kapasitet.
•
EGR – system er delaktig i større arbeidsområde.
•
Bedre overvåking av eksossiden, temp, trykk, sot, NOx og additiver.
•
Motorenes pusteforløp og avgass overvåkes stadig bedre gjennom
videreutvikling av EOBD-systemene.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 2
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Teknologisk utvikling
Hybrid alternativet vil være i sterk utvikling (5-8 år) med kombinasjonen bensin,
diesel og el. motor.

Varianter av hybridteknikk utvikles innen : Serie hybrid, Parallell
hybrid og Kombinert hybrid.

Rekkevidden ved kjøring ved el. drift er økende, etter hvert som
batteri teknikken endres (Prius gen.3 1,3kwh).

«Plug-in» hybrid teknikken skaper bedre rekkevidde ved elektrisk
drift.

PSA utvikler et system som består av en konvensjonell
bensinmotor, et planetgir og en hydraulisk motor som drives av
trykkluft. Parallelt med avgass systemet er det plassert en stor
lufttank i midten av bilen.

Volvo presenterer system hvor energi lagres i et eget svinghjul og
kan drive bilen under kortere distanser. Når svinghjulseffekten
benyttes sammen med forbrenningsmotoren vil systemet kunne bidra
med ca. 80 hk ekstra.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 3
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Peugeot 3008 HYbrid4
Vw Xl1
Teknologisk utvikling
Ren elbil og hydrogen vil være vanlig hos forhandlere innen 5 – 10 år.

Hydrogen som energibærer for bruk i biler med brenselceller og
elektrisk fremdrift er en teknikk som gir null utslipp av klimagassen
CO2 . Hydrogengass har lav energitetthet, og dette gjør at den må
komprimeres for at kjøretøy skal ha nok energi til ønsket distanse.

Mazda, Mercedes-Benz, Honda og flere andre bilprodusenter har
begynt å lease ut hydrogenbiler i begrenset omfang. (eks. Mercedes BKlasse F-CELL koster 11.500 kr + mva i måneden)
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 4
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Teknologisk utvikling
Fabrikkorganisasjonene viser et telematikksystem som skal gi
grunnlag for den pan-europeiske nødsystemet - eCall - systemet
er planlagt på alle nye typegodkjente biler fra 2015.
Biler som snakker sammen. Ubegrensede muligheter når bilen er
på nett. Også muligheter for elektronikken å lese trafikkbilde og
kunne innhente informasjon rundt kommende sving. Førerstøtte
systemer for å unngå ulykker.
Intelligente systemer som gjør at bilen sparer drivstoff,
unngå ulykker, parkere lettere, fjæring som tilpasser seg
vegbanen – dette finnes på biler i dag.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 5
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Telematics
Teknologisk utvikling
Det ble ikke slutt på steinalderen på grunn av mangel på stein. Biler med fossilt drivstoff forsvinner
ikke på grunn av mangel på olje, men miljøkrav og ytre teknologiske faktorer styrer dette.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 6
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Kompetansebehov
1994/99 – 2014/09
•
Dagens frittstående verksteder foretar service og reparasjons på biler fra 1994 – 2014. (20 år).
•
Aldri har utviklingen gått fortere enn i dag.
•
Aldri har vi hatt større utfordringer med rekrutering i bilfaget.
•
Aldri har vi hatt bedre tilgang på verktøy, diagnosesystem og informasjon.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 7
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Kompetansebehov

Service og kundebehandling
Grunnleggende for vår eksistens er mersalg, innsalg, riktig tjeneste til riktig
tid.

Systemlære og reparasjonsteknikk
Kunnskapsfornying i elektronikk, systemlære motorstyring og reparasjonsteknikk, hybrid og ev-teknikk.
Kvalitetssikre basiskunnskapene innen bilelektronikk og videreføre ny
teknikk gjennom dynamiske fleksible opplæringssystemer. (E-læring,
selvstudie, enkle plattformer, selvtester).Induktive læringsmetoder.

Auto informasjonsteknikk
Kunnskaper og brukertrening innen ulike OE-databaser. Lære ulike
søkemotorer for effektivt å finne riktig teknisk informasjon , bulletiner og
serviceskjema. Opparbeide god innsikt og brukertrening på de ulike
produsenttekniske databaser.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 8
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Kompetansebehov

Programmering, konfigurering og tilpasning
Nedlastning av «Software» og konfigurasjonsfiler fra ulike OE databaser. Rutiner ved kjøp av tilgang, software kartlegging,
Praktiske gjennomføringsrutiner – spenning etc.
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 9
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Takk for oppmerksomheten !
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com
Side 10
© 2014 ProMeister Academy / All rights reserved / www.promeister.com

similar documents