ICSogSoSFRSFINAL2211

Report
ICS og inddragende metoder
• ICS fokuserer på inddragelse af familie, børn
og netværk
• ICS fokuserer på ressourcer
• ICS fokuserer på barnets behov
Men ICS fortæller ikke:
• Hvordan inddrages forældre og børn?
• Hvordan aktiveres netværk?
Formål med workshoppen
• Kort intro til Signs of Safety (SoS)
• Kort intro til Familierådslagning (FRS)
• Med udgangspunkt i ICS og en konkret case
gennemgås et sagsforløb fra underretning til
afslutning med inddragelse af hhv. SoS og FRS
Balanceret risikovurdering
Bekymrer
Fungerer
Hvordan kommer
det til udtryk?
Undtagelser
Se ske
Forvaltningens mål
Forældres mål
Evt. barnets mål
Problemer
Ressourcer
Signs of Safety
Mål
FRS: Hvordan man inddrager og benytter
ressourcerne i bunden af trekanten
1) Metode præsenteres for familie, 2) Spørgsmål formuleres, 3) Kontrakt med samordner
Information
fra oplægsholder / professionelt netværk
FRS - mødet
Godkendelse af familiens og netværkets plan
Planlægning af opfølgning
Igangsættelse af familiens plan
Katrine, 4 år
• Underretning indkommer fra børnehaven. Af denne
fremgår, at Katrine 4 år over de seneste måneder er
faldet i trivsel
• I undersøgelsen bliver det kendt, at moderen har et
stort forbrug af alkohol, og at Katrine i perioder har
fravær fra børnehaven
• Mormor til Katrine vil gerne hjælpe, men moderen
har svært ved at bede om hjælp, da hun ikke vil være
til besvær for sin familie
Underretning
Bekymrer
Fungerer
Se ske
Har i 3 mdr. ikke
haft legeaftaler
med andre børn
hjemme.
Græder dagligt vil ikke trøstes.
Fravær i perioder senest hele sidste
uge.
Er meget populær og
andre børn opsøger
Katrine.
Voksen tager
imod om
morgenen og er
særlig opmærksom.
Undtagelser:
Hvis 1:1 så græder
hun ikke.
Som ICS Tragtmodellen
Signs of Safety
FRS: Underretning
Tragtmodel:
• Allerede i underretningen trækkes de
væsentligste udækkede behov frem og med
FRS-tænkningen spørges der
ressourceorienteret fra start: Hvem i din/jeres
familie/netværk kan hjælpe dig/jer i den
situation I er i lige nu
• Spm: Hvad tager I med jer. Hvilke tanker giver
det ?
§ 50
Bekymrer
Beskriv hvad der sker
de morgener Katrine
ikke kommer i børnehave.
Fungerer
Se ske
Hvad fungerer
derhjemme?
Katrine skal i
børnehave hver
dag.
Undtagelser til
problemet.
Hvordan ser det ud for
Katrine?
Signs of Safety
Hvem i
netværket kan
hjælpe?
FRS: Børnefaglig § 50 - undersøgelse
• Dækkede og udækkede behov afdækkes
(venstre og højre side af trekanten) Netværk
afdækkes (bunden af trekanten)
• Der spørger fra start/første spørgsmål i
undersøgelsen: Hvem i din/jeres familie kan
støtte ift. at Katrine kommer stabilt i
børnehave …. Hvem i din familie/dit netværk
kan hjælpe i forhold til
alkoholproblematikken….
Børnefaglig § 50 fortsat….
• ICS sikrer at vi systematisk kommer hele vejen rundt
ift. de relevante. ICS forholder sig ikke til proces og
forandring
• FRS og SoS sætter proces og kompenserende
tænkning i gang
• Vi forandrer medens vi undersøger
• Bunden af trekanten kan hjælpe til at tænke
dynamisk og ikke alene afdække.
• Spm: Hvad tager I med jer. Hvilke tanker giver det ?
Handleplan
Bekymrer
Fungerer
Hvad er den
præcise grund til
at vi har en sag i
forvaltningen?
Se ske
Hvad skal
forvaltningen se
ske med Katrine
før sagen kan
lukkes?
Signs of Safety
FRS: Handleplan
• FRS kan hjælpe til at der sættes fokus på hvad
familien/netværket selv kan skabe af positiv
forandring for barnet
• FRS forholder sig herefter til hvad kommunen
eventuelt skal supplere med (tragtmodel)
• FRS forholder sig således til ressourcer og problemer
på både venstre side og højre side af trekanten, og
hvilke dækkede og udækkede behov der er, samt
hvordan bunden af trekanten kan bidrage til
løsningen af problemerne
• Spm: Hvad tager I med jer. Hvilke tanker giver det ?
• Bekymringsskrivelse:
Signs of Safety – Eksempel på bekymringsskrivelse:
Forvaltningen er bekymret for, at Katrine mor
Forvaltningen
ermange
bekymret for,
at at
Katrine
mor falder
drikker så i søvn på
drikker
så
øl,
hun
mange øl, at hun falder i søvn på sofaen og har det så
dårligt om morgenen,
hun ikke
at sende
i
sofaen
og haratdet
så orker
dårligt
omKatrine
morgenen,
at
børnehave. Det betyder, at Katrine bliver bange og ked af
hun
orker
atsine
sende
Katrine
børnehave.
det ogikke
ikke kan
lege med
kammerater.
På sigti kan
det betyde, at Katrine ikke udvikler som andre børn, fordi
Det
betyder,
Katrine
bliver
og ked af
hun bruger
alle sineat
kræfter
på at passe
på sinbange
mor i
stedet for at lege med de andre børn og have det sjovt.
det
og ikke kan lege med sine kammerater. På
Det, at Katrine har så mange dage hjemme med mor,
hvor hun
skulle
være
i børnehave
kan
betyde, at ikke
Katrineudvikler
sigt
kan
det
betyde,
at
Katrine
kan få svært med at følge med , når hun skal gå i skole.
som andre børn, fordi hun bruger alle sine
kræfter på at passe på sin mor i stedet for at
lege med de andre børn og have det sjovt. Det,
at Katrine har så mange dage hjemme med
mor, hvor hun skulle være i børnehave kan
Afslutning
Når bekymringsudtalelsen ikke længere er aktuel
Ingen nye bekymringer, som vi ikke kan leve med
Signs of Safety
FRS: Afslutning
• Udækkede behov er blevet dækkede behov
• FRS ved afslutning af sagsforløb: Familien er i mål.
Succesen ”fejres” med familien/netværket
• Familien/netværket bruger tid på at drøfte den
positive forandring der er sket. ”Dvæler” ved det
• Oplægget til FRS indeholder nu i højere grad de
dækkende behov, og i mindre grad de udækkende
(hvis der fortsat er nogle)
• Spm: Hvad tager I med jer. Hvilke tanker giver det ?
Og hvad kan jeg så bruge det til?
1. Interview sidemanden (5 min. hver)
•
•
•
Hvad har du lært?
Hvordan kan du og dine kolleger bruge det i praksis?
Hvad skal I gøre for at få det til at ske?
2. Skriv dine refleksioner ned i hæftet (5 min.)

similar documents