velkommen til masterstudiet i økonomi og administrasjon

Report
VELKOMMEN TIL
MASTERSTUDIET I
ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON
Kenneth Fjell, dekan
Marianne Eskeland,
Studieadministrativ avdeling
Faglig organisering
Styret
Programutvalget for bachelorutdanningen
(PBU)
Programutvalget for masterutdanningen
(PMU)
Utvalg for forskning, formidling og
forskerutdanning (FFF)
Institutt for foretaksøkonomi
Institutt for finans
Institutt for samfunnsøkonomi
Institutt for strategi og ledelse
Institutt for regnskap, revisjon
og rettsvitenskap
Institutt for fagspråk og
interkulturell kommunikasjon2
Programutvalget for masterutdanningen (PMU)
Øverste faglige ansvar for masterutdanningen
• Utvikle studier og undervisningsopplegg
• Kvalitetssikre undervisningen
• Behandle studentforslag
3
Oversikt over masterstudiene ved NHH
3
Masterstudiet i
regnskap og revisjon
8 Profiler
2
Masterstudiet i økonomi
og administrasjon
(Siste del av den femårige siviløkonomutdanningen)
3
• NHH kandidater
• Andre norskspråklige kandidater
• Engelskspråklige kandidater
•
•
•
•
•
•
•
•
BUS – Økonomisk styring
FIE – Finansiell økonomi
STR – Strategi og ledelse
ECN – Economic
ECO – Økonomisk analyse
MBM – Marketing and
Brand Management
INB – International
Business
ENE – Energy, Natural
Resources and the
Environment
4
Studieplan MØA
5
Presentasjoner av profilene
Torsdag 14.8
10.15 – 11.00: Presentasjon i plenum alle profilene – Aud D
11.15 – 11.45 og 12.00 – 12.30:
Separate presentasjoner av profilene
FIE – Aud D
STR – Agnar Sandmo
INB – aud 22
MBM – aud 23
ENE – aud 24
ECN – Finn Kydland
BUS – Jan Mossin
ECO – aud 13
6
Internasjonale muligheter
•
•
•
•
Utveksling
CEMS
Dobbelgrad
Gründerskolen
Onsdag 13.august – kl 10.00 – 10.45 – Aud D
7
Semesterregistrering og utdanningsplan
Oppmelding til eksamen og bekrefte utdanningsplan - frist 1. september
NB! Adgangsbegrensede kurs: 19. august
Avmeldingsfrist: 3 uker før eksamen
Fritak for kurs, søknadsfrist 1. september
Studentweb: nhh.no/studentsider
Individuell utdanningsplan
Både undervisningmelding og eksamensmelding
Riktig semesteradresse?
Semesterkort i posten innen 2-3 dager
8
Oppsummering
•
Alle kurs er på 7,5 studiepoeng
•
For å ta eksamen må du ha oppnådd kursgodkjenning
•
Eksamen kun i samme semester som undervisning
9
Studierett – i 3 år
Forutsetning for å beholde studieretten:
- bekreftet utdanningsplan innen 1. september
For progresjonskrav - se forskriften for studiet.
Tre eksamensforsøk per eksamen (forutsatt at det avholdes
eksamen i kurset).
Jfr. Forskrift for masterstudiet i økonomi og administrasjon
10
NHH.no - Studentsider
• Studiehåndboken
• Timeplaner
• Eksamensplan
• It’s Learning
• StudentWeb
• NHH – A - Å
• Skjemaer
• FAQ
IT-verktøy
• Det du trenger å vite om IT-verktøy ved NHH finner du til
enhver tid på http://www.nhh.no/it
• Studentbrukerstøtten kan kontaktes på e-post: [email protected]
eller på telefon 55 95 95 57
Sjekk studentmail jevnlig!
All informasjon som sendes per e-post fra høyskolen går ut til
studentene via studentadressen:
[email protected] alias [email protected]
Sett opp videresending
Fotografering til studentkort
Sted: Biblioteket
Tid: Denne uken!
Husk: PIN koden
Fremgangsmåte:
• Finn navnet ditt i listen
• Ta bilde
• Godkjenn
Lesesaler og kollokvierom
Alle lesesaler er tilgjengelig for alle
Ingen faste plasser
Sett deg inn i lesesalsreglementet
http://www.nhh.no/no/studentsider/lesesalar.aspx
Kollokvierom
Rommene reserveres på booking.nhh.no
Bokskap
Finnes i Servicebygget og i Nybygget
Studenter på masternivå prioriteres
Utdeling til master 26. og 27. august
Programmet videre
Tirsdag
Onsdag
11.15 - 12.00 NHHS
10.15 – 11.00 Internasjonale
muligheter – Aud D
11.15. – 12.00 Karrieresenteret
12.00 - 12.15 Biblioteket
(SiB) - Aud D
12.15-12.45 SiB - Aud Max
12.45-13.00 Studentprestene Aud Max
17
Presentasjoner av profilene
Torsdag 14.8
10.15 – 11.00: Presentasjon i plenum alle profilene – Aud D
11.15 – 11.45 og 12.00 – 12.30:
Separate presentasjoner av profilene
FIE – Aud D
STR – Agnar Sandmo
INB – aud 22
MBM – aud 23
ENE – aud 24
ECN – Finn Kydland
BUS – Jan Mossin
ECO – aud 13
18
Behov for studieveiledning?
• Timebestilling i Infosenteret eller på epost ([email protected])
• Sett deg inn i studieplanen, forskrifter m.m. før du kommer til
veiledning.
Tilrettelegging av studiet/eksamen
Søknad med dokumentasjon til [email protected] innen
1. september
19
Husk å fylle ut pårørendeskjema!
Gjøres elektronisk så snart som mulig
-
Link til personlig skjema allerede tilsendt på e-post
(studentadressen)
Spørsmål?
Åpningstider infosenteret
• 18.-20. august: kl 09.00-15.00
• mandag – fredag kl 09.00-11.15
og 12.00-14.30
[email protected]

similar documents