Lederens kommunikation og værktøjer

Report
Lederens kommunikation og
værktøjer
1
Dagens program
 Siden sidst – refleksioner
 Spørgsmål vedrørende erhvervscase
 Opfølgning på øvelse i at prioritere tidens anderledes og
uddelegere flere opgaver
 Kort opsamling fra sidst
 Johari modellen
 Feedback model
 Aktiv lytning
2
Erhvervscase skal indeholde
følgende elementer

Indledning/hovedemne
En kort beskrivelse af situationen og af virksomheden
En meget kort beskrivelse af dig – eks. Jeg er afdelingschef i produktionen og har været i
nuværende job i 2 år. Jeg har 7 medarbejdere der referer til mig. Jeg referer til
produktionschefen.

Problem stilling
Mere grundig beskrivelse af problematikken
Jeg har valgt dette emne fordi …
Det der gjorde, at jeg valgte denne case er……….

Problemformulering
Hvordan kan jeg som leder bidrage til, at …………

Metode/teorivalg
Her nævnes primært de vigtigste teorier, du planlægger at bruge i dine analyser og
begrundelsen for den valgte teorier. Under punktet bør du også nævne, hvilken
dataindsamling du planlægger og hvordan data skal analyseres og her kan kritiske overvejelser
indgå (til eksamen uddybes hvorfor de er anvendt – eller hvilken
værdi de har tilført opgaven)

Litteraturliste

Figurer eller andet relevant materiale kan evt. vedlægges som bilag i begrænset omfang
3
Opfølgning på prioritering
af tid og uddelegering
Hvad er status?
Hvad er dit næste skridt?
4
Kort opsamling fra sidst!
5
Lederens kommunikation
og værktøjer
6
7
Værktøjer vi vil se på
• Johari modellen
• Feedback
• Spørgeteknik (Karl Tomms – dem
har vi haft)
• Aktiv lytning
8
Joharis vindue
9
Joharis vindue
10
10
Det åbne vindue
Det jeg selv og andre ved om mig
Området åbner sig i takt med den tillid
og tryghed der skabes mellem dig og
andre mennesker
Her foregår der en fri og åben dialog og som regel åben for
feedback
Området er kendetegnende ved en åben personlighed
Det skjulte, blinde og ukendte område
Åbnes, når dette område åbnes
11
Det skjulte vindue
Du ved det om dig selv, men andre ved det ikke
Området indeholder ting du ikke umiddelbart ønsker andre skal
vide om dig
Ikke så åben for feedback
Dette område er kendetegnene ved en lidt indadvendt
personlighed som ikke er så tilbøjelig til at fortælle om sig selv
12
Det blinde vindue
Du ved det ikke selv men andre
iagttager det
F.eks adfærdsmønstre vi ikke kender eller erkender selv,
kropssprog,
dårlig ånde osv.
Normer og fordomme som hindre os i at opnå det vi gerne vil
Her er konstruktiv feedback meget
værdifuldt
13
Det ukendte vindue
Evner, muligheder og kreativitet som du har, men som du selv og andre ikke har
kendskab til
Oplevelser og følelser du har på det ubevidst plan og som du selv og andre ikke
har kendskab til, men som gennem terapi kan åbnes. Dette beskæftiger vi os ikke
med her
Reaktioner hos dig selv som du ikke forstår
Personer hvor dette område fylder meget er ofte kendetegnende ved en
tilbageholdende optræden og modvilje mod forandringer der er risikobetonet
14
Johari test
Refleksion over test først alene og så med makker:
• Passer vinduet på dig?
• Hvilke spørgsmål er der i testen forskel imellem det point
du har givet dig selv og det point din sidemand har givet dig?
• Hvad tror du det skyldes?
• Hvad hæmmer og hvad fremmer din egen udvikling som
leder? - Giv mindst 2 bud på hver
15
Feedback
16
Feedback betyder tilbagemelding
og opstår, når mennesker er
villige til konstruktivt
at fortælle hinanden, hvorledes
deres adfærd opleves!
17
Feedback
Adskil identitet og adfærd
Brug en sandwich
Server din feedback på den mest “fordøjelige” måde.
Udtrykket henviser til en sandwich, der består af 1 stk. overskåret bolle og en bøf.
De to dele brød er den positive feedback, som brødet er den let fordøjelig.
Bøffen er den “lærerige”, der kan blive bedre.
Start med noget specifikt, du synes var godt. Hvad var det du hørte og så
“OG” er et vigtigt ord, når man fortsætter med at komme med forslag til,
hvad der kunne gøre det endnu bedre fremover.
Afslut med at fortælle noget generelt positivt.
HUSK at sandwichen skal kunne fordøje
- forholdet mellem bøf og bolle skal være “spiseligt”.
18
19
FEED-BACK
- nøgleord, når du giver konstruktiv feedback !
1. Adfærd, gå efter bolden - ikke manden.
2. Gør feedbacken specifik.
3. Sæt "jeg" bag feedbacken.
4. Undgå sarkasme, ironi og vrede.
5. Pak ikke din feedback ind.
6. Bevar det konstruktive forhold til personen.
7. Giv modtager mulighed for at han/hun kan stille uddybende spørgsmål.
20
FEED-BACK
- nøgleord, når du modtager konstruktiv feedback !
1. Acceptér feedbacken.
2. Gå ikke i diskussion, da du ikke kan ændre andres oplevelse af
dig og din adfærd.
3. Modtag feedbacken i en positiv ånd.
4. Giv dig selv mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
21
Feedback øvelse
22
Aktiv lytning
Lille øvelse
23
Lytning på niveau 1
Sætter sig selv i centrum
• Associerer til egne oplevelser
• Tænker højt
• Du lytter reelt ikke, men søger blot at bekræfte
den viden, holdning som du har i forvejen
• Vurderer ud fra egne behov og erfaringer
• Spørger for at tilfredsstille egen nysgerrighed
• Bliver belærende
Lærer med andre ord ikke noget nyt
24
Lytning på niveau 2
Sætter den anden i centrum
• Lytte objektivt efter fakta, hvor du lytter efter
informationer, der er nye for dig.
• Stiller spørgsmål for at stimulere fokuspersonens
dialog med sig selv og omverdenen
• Er accepterende og medfølende i forhold til
fokuspersonen
• Er nysgerrig på, hvad fokuspersonen er nysgerrig på
at opdage
Du lytter stadig ikke mellem linjerne!
25
Lytning på niveau 3
Lytter til alt hvad der sker
• Empatisk lytning, hvor du lytter med et åbent
sind
• Din egen agenda er væk, og du sætter dig i
afsenderens sted, hvilket betyder at du er i stand til
at lytte mellem linjerne
• Du fanger således også følelserne, stemninger og du
er i stand til at vurdere om der er sammenhæng
mellem ord og følelser. I nogle situationer kan du
gætte hvad afsenderen vil sige – før det bliver sagt
26
Lytte niveau 4
Lytte med åbent hjerte og åben vilje,
hvor det som afsenderen siger, får dig
til at ændre dig.
27
27
28
29
Tak for i dag!
31

similar documents