Natur og science i børnehøjde.

Report
Natur og science i børnehøjde.
Børn skal have naturen i hånden, når
der arbejdes med natur og science i
dagtilbuddene.
At danne sine egne erfaringer!
• Naturen er lige uden for
døren.
• Børns undren og
fascination.
• ”Jeg ved en lærkerede”
• At mærke træer
• De voksnes
indfaldsvinkel
Læringsmiljøet. Legepladsen/naturen.
• Afgrænsede
læringsmiljøer hvor
børnene selv kan
eksperimentere dagligt i
legen på legepladsen.
• Vand, sand, jord, ild,
luft
Voksnes rolle!
• Vi skal skabe de rette
rammer for børnene
• Psykolog: ”Jeg kan være
bekymret, hvis jeg ser
at alting står pænt på
rette plads i
garderoben”.
På opdagelse!
Aktiviteter!
• Turvognen
• Aktiviteten/fænomenet. Dyrespor, undersøge
vinden, vandhullet, dyr, planter
• Uendelige muligheder
• At have en plan/ at kunne følge barnet
Læringsskema:
Tema:
Mål for barnet /gruppen:
(Læringsmål)
Mål for den voksne
Hvad skal børnene have ud af
det?
Hvordan forventer vi
reaktionen fra børnene?
Vi kan have et specifikt mål for
en bestemt del af børnene
f.eks. vilde drenge, stille piger,
inklusion af særligt udsatte.
Aktivitet/metode:
Dokumentation/evaluering for Dokumentation/evaluering for Evaluering
barnet:
den voksne:
aktivitet/metode:
Evalueringsspørgsmål
Vurdering og opfølgning.
Hvordan reagerede børnene?
Hvad kom der ud af det?
Den voksnes engagement og
motivation.
Hvad gjorde den/de voksne?
Er der andre muligheder for
den voksne?
Hvad tager vi med videre?
Afhængige parametre
Tid
Ressourcer
Kvalitet
Personalets Motivation!
Anerkendelse
Motivation
Refleksion
Forstyrrelse

similar documents