Eksistentiel og Åndelig omsorg til døende.

Report
Eksistentiel og Åndelig omsorg til
døende.
Et aktionsforskningsprojekt i samarbejde med
Hospice Limfjord.
Projektansvarlig- Vibeke Graven8cand mag i samfundsfag og filosofi. Filosofisk praktiker.
Tidligere lektor ved University College Lillebælt nu ph.d. studerende i humanistisk palliation
på Ålborg Universitet.
Undersøgelsens formål
At søge en praksisbaseret forståelse af åndelig og
eksistentiel omsorg til døende, der kan bidrage til en
dialog om udvikling af den essentielle og åndelige
omsorgs betydning i den palliative indsats.
Centrale delspørgsmål i projektet.
• Hvordan kommer den eksistentielle og åndelige omsorg til
udtryk i den konkrete praksis på hospice?
• Hvilke værdier og dyder finder hospicepersonalet
betydningsfulde i mødet med den døendes/pårørende
eksistentielle og åndelig behov.
• Hvilket syn har hospicepersonalet selv på eksistentielle og
åndelige spørgsmål relateret til døden, og hvordan bruger de
dette livssyn i omsorgen.
Hospice Limfjord en del af projektets dataindsamlingen.
• Deltagergruppe i filosofisk praksis forløb.
• Deltagergruppe på 6 medarbejder med erfaring og interesse
for åndelig og eksistentiel omsorg.
• Gruppe- individuelle samtaler
• 5-6 arbejdsdage pr person. ( 6-8),
Samtalerne
• tager afsæt i deltagerne konkrete oplevelser og eksempler på
at imødekomme døendes/pårørendes eksistentielle/åndelige
behov
• Beskrivelsen af oplevede eksempler følges af en refleksion af,
hvad det særligt eksistentielle/åndelig er i situationen, og
hvad der fremtræder som betydningsfuldt og vigtigt at være
og gøre i situationen, og i den åndelige og eksistentielle
omsorg i mere almen betydning.
• Rette fokus mod sammenhængen mellem formulerede idealer
om den åndelige og eksistentielle omsorg og
mulighederne/begrænsningerne i den praktiske hverdag,
omsorgen udspiller i.
Samtalernes form.
• Sokratisk dialoggrupe.
Deltagergruppen med afsæt i et oplevet eksempel søger mod en fælles
forståelse af et spørgsmål, de er enige om er aktuelt og betydningsfuldt i
hverdagens eksistentielle/åndelige møder med den døende/ pårørende
• Individuelle filosofiske samtaler.
En dialog om noget, du er optaget af ud fra dine erfaringer med
eksistentielle/åndelige møder med den døende og pårørende.
Samtalens for mål er at gæsten bliver mere afklaret med sin tilgang til sin
praksis og måske livet i det hele taget.
Samtalens fokus er ikke at nå til bestemte løsninger af specifikke problemer.
Etiske overvejelser.
• Det er frivilligt at deltage i projektet og man har
til enhver tid ret til at træde ud af projektet.
• Samtalerne er personlige sags orienteret
samtaler, der er rettet mod en tænkning om ,
men ikke vurdering af egen praksis.
• Samtalerne bliver optaget og vil udelukkende
anvendes til forskningsbrug og da i anonymiseret
form med mindre andet er aftalt.

similar documents