Ćwiczenia śródlekcyjne

Report
Ćwiczenia
śródlekcyjne.
Propozycje przygotowała
mgr inż.Irena Wojciechowska
Uczeń też może mieć trudny dzień.
Otwieramy okno i zaczynamy
ćwiczenia ciała i umysłu.
Nasze ramiona układamy tak, aby
powstał kąt zerowy.
Kąt zerowy
ma… 0
°
Podnosząc jedno ramię utworzymy
kąt ostry
Kąt ostry ma…
więcej niż 0°, a
mniej niż 90°
Podnosimy ramię do momentu
aż utworzymy kąt prosty.
Kąt prosty
ma 90°
Teraz z naszych ramion tworzymy
kąt rozwarty.
Kąt rozwarty ma
więcej niż 90°,
a mniej niż 180°
Rozciągamy ramiona i tworzymy z
nich kąt półpełny
Kąt półpełny
ma 180°
Przesuwamy ramię dalej i
uzyskujemy kąt wklęsły.
Kąt wklęsły ma…
więcej niż 180°,
a mniej niż
360°
Nasze ramiona układamy tak, aby wskazały
nam pozycję wyjściową – uzyskaliśmy
poprzez obrót ramienia kąt pełny.
Kąt pełny
ma… 360
°
Zaczynamy ćwiczenia od nowa.


Zmieniamy jednak ramię, które będzie
teraz tym aktywnym.
Ćwiczenia zajmą nam 3 minuty, ale…
Możemy efektywnie pracować dalej.

similar documents