BURAYA BA*LIK YAZILACAK - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık

Report
TÜRKİYE BİYOATIK POTANSİYELİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
MUSTAFA ACAR
KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
SAMSUN
SUNUM PLANI
 ETAM Tanıtım
 Bölgelere Göre Biyoatıklar
 Türkiye Tahmini Atık ve Kullanılabilir Atık Potansiyeli
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Örnek Çalışma
 Bazı Tarımsal Atıkların Isıl Değerleri
 Biyoatıkların Mevcut Değerlendirilme Şekilleri
 Proje Komponentleri
2
KURULUŞ AMACI
2008 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü tarafından KTAE, “ Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” kurulması
3
konusunda görevlendirilmiştir.
KURULUŞ AMACI
Merkezin kuruluş amacı, enerji bitkilerinden ve biyo atıklardan enerji
üretimine yönelik araştırmalar yapmak, biyoenerji çalışmalarında ülkesel
4
merkez görevi görmektir.
KURULUM SÜRECİ
Bunun üzerine bir altyapı projesi hazırlayarak DPT’na sunulmuş ve proje
3.465.562 liralık bütçe ile kabul edilmiştir. Proje ile enstitü bünyesinde
“Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Bu merkez, içerisinde
5
gelişmiş bir biyoyakıt laboratuarını barındırmaktadır.
Enerji Bitkileri Tarımı Araştırma Merkezi olarak ülke
genelinde araştırma
ve
temel projeler
yürütmekle
görevlendirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
bünyesindeki bu ölçekteki tek merkezdir. Merkez, verilen
görevlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için 3 ana birimden
oluşturulmuştur.
-Biyodizel Birimi: Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağlardan
elde edilen ve motorine alternatif bir biyoyakıttır. Biyodizel
biriminde değişik hammaddelerden biyodizel üretimi ve
üretilen biyodizelin standartlara uygunluğunun test edilmesi
işlemleri yapılmaktadır.
-Biyoetanol Birimi: Biyoetanol, şeker, nişasta ve selüloz
içeren hammaddelerden elde edilen ve benzine alternatif bir
yakıttır. Biyoetanol biriminde değişik hammaddelerden
biyoetanol elde edilmesi ve elde edilen biyoetanolün kalite
testleri yapılmaktadır.
-Biyokütle Birimi: Bu birimde her türlü bitkisel materyal
üzerinde çalışma yapılmaktadır. Bitkisel hammaddeler
briketlenerek veya peletlenerek yanma analizleri, yanma
sonrasında ortaya çıkan egzoz emisyonları belirlenmektedir.
Ayrıca bu materyallerin kalori değerleri de tespit edilmektedir.
ETAM
31.12.2011
10
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Karadeniz)
11
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Karadeniz)
MISIR
478.524
PAMUK
0
Ş.PANCARI
65.756
FINDIK
246.932
BUĞDAY
1.627.379
AYÇİÇEĞİ
187.999
ÇELTİK
21.240
ZEYTİN
1.338
TOPLAM ATIK MİKTARI 5.675.438
12
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Marmara)
13
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Marmara)
MISIR
618.563
PAMUK
21.302
Ş.PANCARI
28.084
FINDIK
50.443
BUĞDAY
AYÇİÇEĞİ
3.019.961
3.996.212
ÇELTİK
96.156
ZEYTİN
165.836
TOPLAM ATIK MİKTARI 7.996.557
14
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Ege)
15
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Ege)
MISIR
701.419
PAMUK
791.523
Ş.PANCARI
18.380
FINDIK
5
BUĞDAY
1.750.555
AYÇİÇEĞİ
321.126
ÇELTİK
160
ZEYTİN
513.720
TOPLAM ATIK MİKTARI 7.976.521
16
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Akdeniz)
17
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Akdeniz)
MISIR
2.185.616
PAMUK
699.009
Ş.PANCARI
28.756
FINDIK
168
BUĞDAY
2.693.664
AYÇİÇEĞİ
462.556
ÇELTİK
1.134
ZEYTİN
162.008
TOPLAM ATIK MİKTARI 9.814.177
18
Bölgelere Göre Biyoatıklar (İç Anadolu)
19
Bölgelere Göre Biyoatıklar (İç Anadolu)
MISIR
135.259
PAMUK
Ş.PANCARI
FINDIK
70
361.254
0
BUĞDAY
6.670.795
AYÇİÇEĞİ
813.375
ÇELTİK
18.500
ZEYTİN
2.437
TOPLAM ATIK MİKTARI 20.021.689
20
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Güneydoğu)
21
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Güneydoğu)
MISIR
428.450
PAMUK
1.671.485
Ş.PANCARI
1.927
FINDIK
1
BUĞDAY
2.928.852
AYÇİÇEĞİ
29.956
ÇELTİK
1.784
ZEYTİN
34.397
TOPLAM ATIK MİKTARI 6.659.546
22
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Doğu Anadolu)
23
Bölgelere Göre Biyoatıklar (Doğu Anadolu)
MISIR
25.368
PAMUK
991
Ş.PANCARI
50.545
FINDIK
177
BUĞDAY
1.468.188
AYÇİÇEĞİ
41.758
ÇELTİK
226
ZEYTİN
0
TOPLAM ATIK MİKTARI 3.416.531
24
Bölgelere Göre Tarımsal Atıklar (ton)
25000000
20,021,689
20000000
15000000
9,814,177
10000000
7,243,476
7,976,521
6,659,546
5,675,438
5000000
3,416,531
0
KARADENİZ
MARMARA İÇ ANADOLU
EGE
DOĞU
GÜNEYDOĞU
ANADOOLU ANADOLU
AKDENİZ
25
Ülkemizdeki Bazı Tarım Ürünlerinin Üretim Ve Atık Miktarları
Ürün
Ekim Alanı
(Da)
Üretim (ton)
Fındık Zurufu
337.498.943
661.614
Atık Miktarı
(ton)
Tahmin Edilen
297.726
Çay Tozu
761.360
1.121.206
50.000
Kolza Sapı
312.496
106.450
212.900
85.738.019
20.159.394
20.159.394
990.433
696.000
139.200
Ayçiçeği
5.852.982
1.118.000
5.852.982
Mısır Sapı
5.282.838
3.811.000
4.573.200
Buğday Sapı
Çeltik
26
Biyoatıklar Ülke Geneli (ton)
TOPLAM ATIK MİKTARI 60.807.328
TAHMİNİ KULLANILABİLİR ATIK MİKTARI 15.000.000
27
Orman ve Su Bakanlığı Örnek Çalışma
TAHMİNİ KULLANILABİLİR ATIK MİKTARLARI (TON)
İl Adı
Diyarbakır
Buğday
Arpa
Mercimek Nohut
Pamuk
Ayçiçeği
Soya
Aspir
Susam
Mısır
TOPLAM
182.624
59.388
167.310
8.300
219.200
15.975
246
0
0
29.359
682.402
72.776
20.705
119.000
7.350
182.535
0
1.125
0
0
126.094
529.585
Elazığ
8.422
872
360
1.200
0
0
0
45
141
380
11.420
Malatya
6.250
3.695
1.000
3.700
0
0
0
0
0
344
14.989
Bitlis
2.502
94
0
140
0
1.912
0
22
0
166
4.836
Muş
0
0
415
1.900
0
13.612
1.260
2.137
0
242
19.566
Bingöl
0
0
0
210
0
0
0
0
0
220
430
Şanlıurfa
0
0
0
0 1.365.245
0
0
0
0
Mardin
K.Maraş
TOPLAM
990.708 2.355.953
0
272.574
84.754
288.085
22.800 1.766.980
31.499
2.631
2.204
141 1.147.513 3.619.181
28
Orman ve Su Bakanlığı Örnek Çalışma
TAHMİNİ KULLANILABİLİR ATIK MİKTARLARI (TON)
İl Adı
Diyarbakır
Buğday
Arpa
Mercimek Nohut
Pamuk
Ayçiçeği
Soya
Aspir
Susam
Mısır
TOPLAM
182.624
59.388
167.310
8.300
219.200
15.975
246
0
0
29.359
682.402
72.776
20.705
119.000
7.350
182.535
0
1.125
0
0
126.094
529.585
Elazığ
8.422
872
360
1.200
0
0
0
45
141
380
11.420
Malatya
6.250
3.695
1.000
3.700
0
0
0
0
0
344
14.989
Bitlis
2.502
94
0
140
0
1.912
0
22
0
166
4.836
Muş
0
0
415
1.900
0
13.612
1.260
2.137
0
242
19.566
Bingöl
0
0
0
210
0
0
0
0
0
220
430
Şanlıurfa
0
0
0
0 1.365.245
0
0
0
0
Mardin
K.Maraş
TOPLAM
990.708 2.355.953
0
272.574
84.754
288.085
22.800 1.766.980
31.499
2.631
2.204
141 1.147.513 3.619.181
29
Orman ve Su Bakanlığı Örnek Çalışma
TOPLAM ATIK (Ton)
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
TOPLAM
0
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
30
Bazı Tarımsal Atıkların Isıl Değerleri (cal/g)
Yöreye özgü tarımsal atık ve artıklar rahatlıkla briket veya pelet
haline getirilerek ısınma ihtiyacımızı karşılamakta kullanılabilir.
Isınma dışında elektrik üretimi için kullanılmaları da mümkündür.
Enerji değeri olarak, yaygın kullanılan yakıtlarla rahatlıkla
yarışabilmektedir.
ÜRÜN
ISIL DEĞER (kkal)
ÜRÜN
ISIL DEĞER (kkal)
Linyit Kömür
4.200
Çay Tozu**
4.758
Taş Kömür*
6.000
Ayçiçeği Sapı**
4.040
Odun*
2.500
Kolza Sapı**
4.087
Fuel Oil*
9.700
Fındık Zurufu**
4.226
Mazot*
10.200
Mısır Sapı**
4.275
Çeltik Kavuzu**
3.725
Çeltik Sapı**
3.629
*http://www.uret.com.tr
** KTAE Enerji Tarımı Araştırma Merkezi
31
32
Mevcut Durum
33
Mevcut Durum
34
Mevcut Durum
35
Mevcut Durum
36
Mevcut Durum
37
Mevcut Durum
38
Mevcut Durum
39
Mevcut Durum
40
BİYOKÜTLE
41
Ne Yapılabilir?
42
Yurt dışında bu ürünlerin üretimi, taşınması ve
kullanılmasına yönelik standartlar oluşturulmuş
ülkemizde henüz bu yönde bir standart mevcut
değildir.
• Pelet ve briketler genelde 15 kg, 25 kg, 500 kg, 1 ton
ve dökme (açık) pelet olarak satılmaktadır
43
Ne Yapılabilir?
Pelet - Briket
44
Ne Yapılabilir?
Piroliz
45
Ne Yapılabilir?
Biyoetanol
46
Fındık İçin;
Fındık toplanır
Kurutulup patozlanır
Patoz atığı olan
zuruf öğütülür
Pelet makinasında
peletlenir
Hazırlanan peletler
Pelet sobasında yakılır.
Fındık üreticisi olup, 2 ton fındık atığı olan her üretici
bu şekilde kışlık yakacak ihtiyacını karşılayabilir. Bu
sayede;
-Üreticiler bu atığı yok etmek
zahmetinden kurtulacak,
-Isınmak için kömür parası ödemek
zorunda kalmayacak,
-Kömürden dolayı meydana gelen
hava kirlilikleri azalacak,
-Orman kesimleri olmayacak ve
-Çiftçi ekonomik olarak da rahatlayacaktır.
Bu durum sadece Karadeniz Bölgesindeki fındık için geçerli
değildir.
Her bölgede kendine has tarımsal atık ve artıklar bulunmaktadır.
Bu atıklar fındık örneğinde olduğu gibi değerlendirilebilir.
Örneğin Trakya’da çeltik ile ayçiçeği atık ve artıkları
Ege’de pamuk ile zeytin atık ve artıkları
Güney’de pamuk atık ve artıkları
İç Anadolu’da tahıl atık ve artıkları
Nasıl Bir Proje?
a- Çalışılabilecek tarımsal atıkların belirlenmesi
55
Nasıl Bir Proje?
b- Tarımsal atıkların kullanılabilir potansiyellerinin belirlenmesi
56
Nasıl Bir Proje?
c- Materyallerin ısıl değerlerinin ve potansiyel enerji miktarının belirlenmesi
57
Nasıl Bir Proje?
d- Biyoyakıt İçin İdeal Hammadde veya Karışımlarının Belirlenmesi
58
Nasıl Bir Proje?
e- Pilot Tesis Kurulması İçin Yer Belirlenmesi, Nakliye ve Hammadde
Maliyetlerinin Belirlenmesi
59
Nasıl Bir Proje?
f- Biyoyakıt Üreticileri ile Biyokütle Yakma Ünitesi (Soba) Üreticilerinin Bir
Araya Getirilmesi
60
Nasıl Bir Proje?
g- Farkındalık Oluşturulması
61
Araştırma Altyapı İhtiyaçları
 Kurutma Ünitesi
 Yatık Tip Pelet Makinası
 Helezon Tip Briket Makinası
62
T
E
Ş
E
K
K
Ü
R
L
E
R
63

similar documents