prezentare zonare fiscala

Report
PROIECT
REVIZUIRE ZONAREA FISCALĂ
A MUNICIPIULUI
REGLEMENTĂRI GENERALE ŞI LOCALE


Zonarea fiscală a teritoriului unei localităţi se
stabileşte de către Consiliul Local, în funcţie de
poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de dotarea
cu reţele edilitare, precum şi de alte elemente
specifice unităţii administrativ-teritoriale.
Oradea:
din 2005 zonare dinamică
 17 indicatori de zonare fiscală
 se revizuieşte în fiecare an

CRITERII PRIVIND ZONAREA FISCALĂ
Indicator/criteriu
1 - canalizare menajeră
2 - apă potabilă
3 - iluminat stradal
4 - drum pavat cu trotuar
5 - canalizare pluvială
6 - termoficare (agent termic centralizat, gaz metan, apă geotermală)
7 - perimetru zonă centrală
8 - stații transport în apropriere
9 - rețea telefonică
10 - zone comerciale în apropriere
11 - zonă rezidențială R1 R2
12 - parcuri/zone agrement în apropriere
13 - proiecte îmbunătățire
14 - poluare trafic greu
15 - poluare CFR
16 - poluare agenți economici
17 - teren dificil construcții
Punctaj
16
12
12
12
8
4
9
6
3
8
6
4
2
-12
-8
-4
-3
IMPLICAŢII FISCALE PRIVIND MODIFICAREA
ZONĂRII FISCALE

Impozitul pe clădiri persoane fizice:
Zona in cadrul
localitatii
A
B
C
D
I
2,50
2,40
2,30
2,20
V
1,05
1,00
0,95
0,90
Impozitul pe terenuri curţi-construcţii:
Zona

0
2,60
2,50
2,40
2,30
Rangul localitatii
II
III
IV
2,40
2,30
1,10
2,30
2,20
1,05
2,20
2,10
1,00
2,10
2,00
0,95
A
B
C
D
Valori de impozitare - lei/ha Persoane juridice
Persoane fizice
8.597
8.597
6.499
6.499
4.447
4.447
2.113
2.113
SINTEZĂ MODIFICĂRI ZONARE FISCALĂ











Calea Aradului: 14 străzi B-A, 2 străzi B-C
zona dealuri: 4 străzi C-B, 1 stradă D-C, retrogradare 1
stradă C-D
Grigorescu: 21 străzi D-C
zona străzii Horea - Piaţa 22 Decembrie: 9 străzi B-A
Ioșia: 9 străzi B-A, 1 stradă C-B, retrogradare 1 stradă C-D
Oncea: 10 străzi C-B, retrogradare 3 străzi B-C
Rogerius: 7 străzi B-A, 1 stradă C-B
Zona Piaţa Ţăranilor: 3 străzi B-A
Velența: 18 străzi C/B-A
Nufărul: 3 străzi B-A, 2 străzi C-B, 4 străzi D-C
Calea Clujului: 1 stradă parțial B-A, 12 străzi C/D-B,
retrogradare 1 stradă B/C-C
EXEMPLU ANALIZĂ LA NIVEL CARTIER
asfaltari + trotuoare>
Henri Coanda
canalizare pluviala
Alex D. Xenopol
parcul padis
Dimitrie Pompeiu
parc A.D.Xenopol
Alexandru Roman
teren sport A.D.Xenopol
Ursului
calea aradului
Traian Blajovici
14 strazi B-A parcari A.D.Xenopol
R 2 strazi B-C amenajari parcari Aleea Calinului Herbert Spencer
amenajrari Malul Petei
Zaharia Stancu
termoficare CET+gaz
Richard Wagner
parcari Traian Blajovici
Aleea Calinului
retrogradare B-C> Sturzului si
Potarnichilor
Petre Ispirescu
zona bine urbanizata
A utilitatile edilitare si asfalt
B apa, canal, ilum, fara asfalt
C lipsa asfalt, lipsa termof/gaz
Denumire
Artarilor
Atacului
22 Decembrie
Agronomului
Aiudului
Alexandru D.
Xenopol
Alexandru Hasas
10 SF
8 pct
3 pct
Zona rezidentiala R1 R2 6 pct
4 pct
Parcuri in apropriere
Proiecte imbunatatire 2 pct
-12 pct
Poluare trafic greu
-8 pct
Poluare CFR
Poluare agenti economici -4 pct
Teren dificil constructii -3 pct
Punctaj
Zona propusa
Retea telefonica
Zone comerciale in
apropriere
Statii transp in apropriere 6 pct
Perimetru zona centrala 9 pct
Numar impar maxim
Zona 2013
Canalizare menajera 16 pct
12 pct
Apa potabila
12 pct
Iluminat stradal
Drum pavat cu trotuar 12 pct
8 pct
Canalizare pluviala
4 pct
Termoficare
Numar impar minim
Numar par maxim
Numar par minim
EXEMPLU ANALIZĂ LA NIVEL CARTIER
Indici zonare
B X X X X X X
B X X X
X
C X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
85 A
61 C
69 B
B X X X X X X
B X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
85 A
87 A
9 SF B X X X X X X
C
X X
X
X
X
X
X
85 A
X 30 D
X

similar documents