ba*cılar beled*yes* sıhh* tes*sat projelend*rme ve uygulama esasları

Report
BAĞCILAR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIHHİ TESİSAT PROJELENDİRME VE
UYGULAMA ESASLARI
Sıhhi Tesisat : İnsan yaşamı için zorunlu olan
temiz
suyun
temini,
kirli
suyun
uzaklaştırılması ve kullanılmasını sağlayan
tesislerin yapımı ve işletilmesini konu alan
meslek dalıdır.
Tekniğine uygun olarak uygulanmadığında
insan sağlığına doğrudan etki eder.
Uygulama sonrasında çıkan problemlerin
çözümü masraflı ve rahatsız edici olmaktadır.
Bunun için ilk uygulamanın en iyi şekliyle
yapılması esastır. Sıhhi tesisatların uzun
ömürlü olması ve minimum arıza teşkil
etmeleri beklenir.
Hazırlanan bu çalışma, proje ve uygulama
safhalarında dikkat edilecek önemli noktaları
içermektedir.
Sıhhi tesisat çalışmaları genel anlamda iki
bölümde değerlendirilir.
• Proje Safhası
• Uygulama ve Kontrol Safhası
PROJELENDİRME ESASLARI:
Temiz Su Tesisatı :
• Temiz su bina girişi için teknik olarak en uygun
nokta seçilmelidir.
• Seçilen en uygun noktada su sayacı bağlantısı
yapılır. Su sayacı öncesi ve sonrası boru
üzerinde bakım ve onarım amaçlı kesme
vanaları bulunmalıdır.
• Su sayacı kullanım kapasitesine uygun çapta ve
çekvalfli tip olarak seçilmelidir.
• Şebeke basıncının yüksek olduğu bölgelerde
bina girişlerinde kesme vanası sonrasında
basınç düşürücü regülatör konulur. Aksi halde
bina iç tesisatında ve sayaçlarda kaçak ve
patlaklar oluşabilir.
• Çok katlı binalarda kolon ve bodrum kat
dağıtım boruları galvaniz çelik boru
seçilmelidir.
• Sıva ve şap altında kullanılacak boruların PPRC
tip ve PN 20 standartında olması gerekir.
• Arıza ve bakım çalışmaları için uygun noktalara
kesme vanaları konulmalıdır.
• Boru çapları kullanım kapasitelerine uygun olarak
seçilmelidir.
• Bina kullanım amacına uygun olarak su deposu ve
hidrofor seçimi yapılması gerekir.
• Hijyen ve bakım kolaylığı açısından su depoları
paslanmaz çelik tip seçilmelidir.
• Projede temiz su hatları ayrı bir paftada
gösterilmelidir. Ayrıca kolon şemaları çizilmelidir.
Sıcak Su Tesisatı:
• Bina kullanım amacına uygun olarak sıcak su
kapasitesi belirlenmeli ve boyler seçilmelidir.
• Arıza, bakım ve temizlik çalışmaları için boyler
giriş ve çıkışlarına kesme vanaları konmalıdır.
• Boyler girişi öncesinde tesisata su filtresi
konmalıdır.
• Boyler sıcak
konmalıdır.
su
basma
hattına
çekvalf
• Kolon ve bodrum dağıtım hatlarında galvaniz
çelik boru kullanılmalıdır.
• Sıva ve şap altında kalacak boruların kompozit
veya
folyolu
boru
olarak
seçilmesi
gerekmektedir.
Pis Su Tesisatı:
• Bina içinde kullanılan pis su boruları sert PVC
tip olmalıdır.
• Su yüküne bağlı olarak borular uygun çapta ve
et kalınlığında seçilmelidir.
• Pis su borularının yatay hatlarda %1,5-2
eğimde döşenmesi belirtilmelidir.
• Projede pis su hatları ayrı bir paftada kolon
şemasıyla beraber gösterilmelidir.
UYGULAMA ESASLARI:
Temiz Su Tesisatı:
• Su sayaçları terazide olacak şekliyle montaj
yapılmalı, öncesi ve sonrasına kesme vanaları
konmalıdır.
• Bina dışı ve içinde dolaşan boruların duvar
geçişlerinde
duvar
içine
boru
kılıfı
bırakılmalıdır.
• Kolon ve sıva üstünde kullanılan borular uygun
mesafelerde
kelepçelerle
duvara
sabitlenmelidir.
• Çok katlı binalar için bina içinde tesisat şaftı
bırakılmalıdır. Ayrıca tüm kat aralarında
müdahale kapakları bulunmalıdır.
• Su sayaçları ve kesme vanaları donma ve
dışarıdan müdahaleye maruz kalmaması için
muhafaza altına alınmalıdır.
• Kat aralarındaki tesisat geçişleri kırıcı ile değil,
karot makineleri ile yapılmalıdır.
• Plastik boru kaynaklarında kaynak sıcaklığı ve
kaynak süresine dikkat edilmelidir. Aksi halde
boru içinde istenmeyen kesit daralmaları
oluşacaktır. Fark edilmeleri ise zaman alacaktır.
• Daire içlerinde kullanılacak PPRC borular
mümkün olduğunca duvara gömülerek
taşınmalıdır.
Boru montajları sonrasında tesisata kullanım basıncının 1,5 katı
seviyesinde deneme tulumbası ile su basılıp 3 gün süre beklenerek
sızdırmazlık testi yapılır. Tutanak haline getirilir.
Sıcak Su Tesisatı:
• Bina kullanım amacına göre sıcak su
resirkülasyon hattı çekilerek sıcak suyun ısı
kaybı ve fazla su sarfiyatı önlenmelidir.
• Sıcak su kullanımında resirkülasyon hattına
yedekli pompa konulmalıdır.
Pis Su Tesisatı:
• Pis su borularının projede belirtilen uygun
eğimde, çapta ve et kalınlığında montajının
yapılmasına dikkat edilmelidir.
• PVC boru bağlantılarında conta kullanılması
gerekmektedir.
• Pis su tesisatlarında mümkün olduğunca 90°
dirsek ve çatal uygulamalarından kaçınılması
gerekmektedir. 45° dirsekler tercih edilmelidir.
• PVC boruların asma tavan arası ve duvar
bağlantılarında uygun mesafelerde kelepçe ile
sabitlenmesi gerekmektedir.
• Vitrifiye montajı öncesi sıva ve inşaat
atıklarının PVC boruların içine kaçmasını
engellemek için boruların açıkta kalan
ağızlarının
kapak
ile
kapatılması
gerekmektedir.
• Lavabo, eviye ve duş teknelerinin sifonlarının
bağlantılarında uygun S şeklinin verilmesiyle
oluşabilecek kötü koku engellenmelidir.
• Ana pis su hattının uygun noktasından havalık
amaçlı çatıya kadar PVC boru taşınmalıdır.
• Pis su rögarlarının taşma ve tıkanma
durumlarında, pis suyun bina içine girmesini
engellemek amacıyla boru üzerine çekvalf sistemi
konmalıdır.
• Pis su boruları bina çıkışlarında en yakın ve en
uygun noktalardan rögara bağlanmalıdır. Rögar
bağlantı eğimleri çok önemlidir.
• Pis su rögarları arasında bağlantı amaçlı koruge
boru kullanılmalıdır.
ARMATÜR VE VİTRİFİYE MONTAJLARI
• Armatür montajı öncesi çekilen tesisatlar
duvara şablonla sabitlenmelidir. Şablon
kullanımıyla uygun mesafe ve terazide
bırakılan borular armatür montajına kolaylık
sağlayacaktır.
• Armatür montajı öncesi borulara
sarılarak sızdırmazlık sağlanmalıdır.
keten
• Armatür montajı öncesi armatür içindeki
contalar kontrol edilmelidir.
• Tüm batarya ve ara musluklar için ayna
kullanılmalıdır.
• Bina kullanım amacına göre
tasarruf amaçlı fotoselli seçilebilir.
bataryalar
• Rezervuar montajlarına özen gösterilmelidir.
Özellikle duvar içinde kalan gırtlak hortumu ile
alaturka hela taşı bağlantıları sızdırmazlık
açısından önemlidir.
• Vitrifiye montajlarında teraziye dikkat
edilmelidir. Özellikle duvar ve zemin
kesişimlerinde silikon mastikle sızdırmazlık
sağlanmalıdır.
• Islak hacim tesisat uygulamalarında boruların
asma tavan içinde bırakılması arıza çalışmaları
için müdahale kolaylığı sağlayacaktır. Bu husus
mimari proje aşamasında dikkate alınmalıdır.
• Duş teknesi montajlarında duvar diplerinin
silikon mastikle contalanması akıntıları
engelleyecektir.
• Vitrifiye, boru ve sifon bağlantılarının
sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.
• Duş teknesi montajında tekne zemininde su
kalmaması için uygun eğim verilmesine dikkat
edilmelidir.
İZOLASYON
• Bina dışında atmosfere açık alanda kalan
boruların izolasyonu donmayı önlemek
amacıyla
uygun
malzeme
seçilerek
yapılmalıdır.
• Çok katlı binalarda aynı şaftı kullanan soğuk ve
sıcak su borularının etkileşimini azaltmak ve ısı
kaybını önlemek amacıyla uygun malzeme
kullanarak izolasyonları yapılmalıdır.

similar documents