ER**K*NDE BA*I*IKLAMA

Report
SAĞLIK PERSONELİNE
KIZAMIK AŞISI NEDEN
YAPILMALI?
Kızamık Nedir?

hastaların burun ve yutak salgılarıyla
çıkan damlacıklarda bulunan bir çeşit
virüstür.
Kızamığın evreleri




Kuluçka dönemi
Döküntü öncesi dönem
Döküntülü dönem
İyileşme dönemi
Belirtiler


Bulaşma kuluçka döneminde anında başlar, virüs 8-12 gün
boyunca vücutta belirti vermeden ürer.
Normal olarak 10. günde döküntü Öncesi dönem
başlar, ateş hızla yükselir ve ağızda yanağın içinde, azı dişleri
hizasında kırmızı bir alanla çevrili küçük beyaz lekeler belirir 2-3
günden fazla sürmeyen bu dönemde yorgunluk , uyku hali,
iştahsızlık, hırıltılı, inatçı ve kuru bir öksürük vardır; Gözlerde
sulanma ve kızarmada görülür. Bu aşamada kızamığa henüz tanı
konmamış olsa da son derece bulaşıcıdır ve kişi enfeksiyonu aile
bireylerine, iş arkadaşlarına yayma olasılığı yüksektir.



Ateşin geçici olarak azalmasıyla döküntülü dönem başlar.
Döküntüler başlangıçta düz, sınırlan belirgin pembe renkli küçük
lekeler biçimindedir; daha sonra hafifçe kabarır, büyür, sayıları
artar ve giderek koyulaşıp kırmızılaşır. Döküntülerin artması ile
ateş yeniden yükselir.
Döküntülerin ortaya çıkmasından üç ya da dört gün sonra, ateş
hızla düşer; kırıklık hali, öksürük ve soğuk algınlığı kaybolur,
hasta rahatlamış görünür. Döküntüler de ilk ortaya çıktığı
bölgelerden başlayarak hızla solar.
Kızarıklıkların pullanarak dökülme döneminin ardından hastanın
tümüyle iyileştiği söylenebilir.
Sağlık Personeline Kızamık Aşısı
Neden Yapılmalı?

Önce İstanbul’da başlayan daha sonra
Ankara, Gaziantep, Adana illerinde
kızamık vakaları görülmeye başlandı ve
sayı giderek artıyor
Sağlık Personelinde Kızamık Riski





Kızamık bilinen en bulaşıcı hastalıklardan
biri
Havayolu bulaşını kontrol etmek güç
Hastalar tipik belirtilerden önce hastalığı
bulaştırabilirler
Sağlık hizmeti verilen yerlerde bulaşma
olasılığı yüksek
Sağlık personelinin ve özellikle 112
çalışanlarının bu hastalarla temas olasılığı
yüksek
Sağlık Personelinde Kızamık Riski



Ankara ve İstanbul’da hasta olan sağlık
personeli olması bağışık olmayan bir
kitleyi işaret ediyor
Sağlık çalışanı kızamık olursa
çalıştırılamaz
Kızamık olan sağlık personeli sayısı fazla
olursa rutin çalışmalar aksayabilir
Sağlık Personelinde Kızamık Riski


Sağlık çalışanı kızamığı çalıştığı
ortamdaki iş arkadaşlarına ve hastalara
bulaştırabilir
Sağlık kurumu kaynaklı hastalar kriz
oluşturabilir
Kızamık ve Kızamıkçık Eliminasyon Stratejileri (Türkiye, 1960-2011)
Rutin Bağışıklamanın Güçlendirilmesi
100
70000
Sürveyansın Güçlendirilmesi
60000
90
50000
Vaka Sayısı
Aşı Kampanyası
Destek Aşılama Aktiviteleri
70
60
40000
İkinci doz
30000
50
KKK Aşısı
40
30
20000
20
10000
10
0
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
0
Kızamık
Kızamıkçık
KKK-1
KKK-2
% Aşılama Hızı
80
Sağlık Personelinde Kızamık Riski


Özellikle tek doz aşısı olan 20- 30 yaş
arası genç sağlık çalışanlarının riski en
yüksek
Bu nedenle sağlık çalışanlarına kızamık
aşısı yapılması mutlaka gereklidir.
Hastanelerde Sağlık Personeli
Bağışıklaması


Enfeksiyon Kontrol Komiteleri tarafından
yürütülmektedir
Hastanelerinizin Sağlık Çalışanlarına
Bağışıklama Programı varsa personelin
kızamık bağışıklama durumu biliniyorsa
sadece bağışık olmayan personel
aşılaması yapılabilir


Salgın durumunda tüm personele
bağışıklama durumuna bakmaksızın
yeniden ve üçlü aşı (KKK) yapılması
önerilmektedir
KKK aşısı komponentlerinin biri ya da
ikisi için bağışık olan kişilere üçlü aşının
yapılmasında bir sakınca yoktur
SAĞLIK PERSONELİNE
ŞİDDETLE ÖNERİLEN AŞILAR
İnfluenza her yıl
 Kızamık Kızamıkçık Kabakulak
 Suçiçeği
 Hepatit B
 Td
Risk faktörü varsa
 Meningokok
 Pnömokok
 Hepatit A

11 Aralık 2012
KIZAMIK BİLİMSEL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu, Türkiye’de görülen kızamık vakalarını
değerlendirmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:
Vaka kümelenmesi görülen illerde;
1. Sağlık hizmetine ulaşabilirlik, göç alma durumu ve sosyoekonomik durum
değerlendirilerek riskli bölgelerde, 6 ay-15 yaş arası herkese (6-9 ay arasına
sadece kızamık içeren aşı, 9 ayın üzerine KKK) aşılanma durumu
sorgulanmaksızın kızamık içeren aşı uygulanmasına karar verilmiştir.
2. Bu bölgelerde, bu yaş grubuna ilaveten ana sınıfı ve ilk ve orta öğretim
yaş okul grubunun da öğretmenleriyle birlikte aşılanmasına karar verilmiştir.
Okul aşılamaları sırasında, 1. sınıf aşılarının tamamlanması, diğer sınıflarda,
tüm 15 yaş altı, aşısız çocukların tespit edilerek aşılanması gerekmektedir.
3. Sağlık çalışanları, sağlık kurumlarındaki enfeksiyon kontrol komiteleri
koordinasyonunda, KKK aşısı ile aşılanmalıdır. Öncelikle, çocuk, enfeksiyon,
112 ve acil servis çalışanları aşılanmalıdır.
4. Sahada yürütülen aşılama çalışmalarında aile sağlığı elemanlarının da
görev alması gerektiğine karar verilmiştir.

similar documents