ЗА ВАС – КАНДИДАТ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! -презентация

Report
ДОБРЕ ДОШЛИ
В 93 СОУ
“Александър Теодоров –
Балан”
“Народ, който не инвестира в
образованието, няма бъдеще!”
Ръководейки се от тази максима, педагогическият
колектив на 93 –то СОУ се стреми да изгради
училището, което да създава личности, подкрепя
новаторските идеи, обича състезателния дух и
съзиданието!
За постигането на високи резултати от
изключително значение е основата, която се
поставя в началния курс на обучение.
С особена отговорност ние подхождаме към
подготовката на най-малките – първокласниците!
Да Ви представим нашето училище.
Кои сме ние



93 СОУ „Александър Теодоров – Балан” е основано през 1963г.
Училището е базово към СУ „Св. Климент Охридски” – Факултет
„Педагогика”
Обучението се осъществява от висококвалифицирани педагози,
които осигуряват условия за провеждане на качествен учебен
процес във всички културно образователни области, съобразно
държавните образователни изисквания за учебно съдържание.
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Училището разполага с:
 два компютърни кабинета с високоскоростен интернет.
 кабинет и работилница по домашен бит и техника.
 физкултурен салон и спортни площадки.
 зала за тенис и фитнес оборудване.
 училищен стол.
 бюфет, в който закуските на децата се приготвят на място и
са съобразени с нормите и изискванията за здравословно
хранене в детска възраст.
 24-часово вътрешно и външно видео наблюдение
 лекарски кабинет и медицинско обслужване.
 библиотека с богат библиотечен фонд.
кабинетите по информатика
Кабинетите по биология,
география и история
Физкултурните салони
Спортните игрища
Нашите възпитаници активно
спортуват и заемат призови
места на редица състезания в
различни спортове
Училищният стол
Герои и картинки от любимите
книжки ще ви посрещнат в коридора
Стаите на първокласниците
Стаята за отдих
Учебна дейност
В часовете по задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ се изучава:
1. Български език и литература
2. Математика
В часовете по свободноизбираема подготовка / СИП/ се изучава:
1. Начална компютърна грамотност
2. Английски и немски език
За учениците от І – ІV клас извънкласните форми на обучение включват:
- лечебна физкултура/ЛФК/ с квалифициран преподавател по физическо
възпитание и спорт
- изобразително изкуство
- плуване с осигурен транспорт и висококвалифициран треньор
- музика – детска вокална група
Извънучилищна дейност

Организират се посещения на театрални постановки, музеи и
изложби.

Участия в спортни състезания и игри.

Провеждат се учебни екскурзии, бяло и зелено училище.
Скъпи бъдещи първокласници,
прекрачвайки училищния праг,
тук ще срещнете много нови
приятели. Подайте с вяра и
доверие ръка на своите
учители, които ще ви поведат
по пътя на мъдростта и
знанието.Те не само ще ви
научат да четете и пишете, но
и да различавате злото от
доброто, лъжата от
истината.Тук ще развиете
своите способности и
придобиете нови умения, за да
се превърнете в знаещи и
можещи достойни личности!
Това беше кратката разходка в
нашето училище.
Надяваме се да Ви е харесало 93 СОУ.
Очакваме Ви!
Изготвил презентацията :
Боряна Гълъбова – преподавател по история в 93 СОУ

similar documents