5 клас 27 урокx

Report
Інформатика 5 клас
Пригадаймо
— Можливості якого редактора ми вивчали на
попередніх уроках?
— Які існують традиційні форми подання
інформації?
— Які ще види інформації ви знаєте?
— Чи можна поєднати різні види інформації?
— Як ви вважаєте, яким чином це можна зробити?
Часто
виступи,
люди
готуючи
мають
усні
бажання
підкріпити свої слова графічними,
відео та числовими даними. Це
робиться для того, щоб зробити
виступ цікавішим та полегшити
сприйняття матеріалу слухачами.
Такі
роботи
презентаціями.
називаються
Прикладом презентації є форма інформування
населення про нові товари та послуги. Основними
складовими такої презентації є усне повідомлення
та використання графічних зображень, які його
доповнюють.
З появою та розвитком комп'ютерної та
проекторної техніки виникла можливість створення
комп'ютерних презентацій.
Презентація є послідовним представленням
зорової та звукової інформації.
Зорова інформація з презентації передається
людині у вигляді повідомлення-зображення.
Звукова – у вигляді повідомлення-звуку.
Тому основними елементами презентації є
зображення та звук.
Презентація — це публічне подання
певних відомостей
у зручному для сприйняття вигляді.
Слово «презентація» походить від
англійського presentation — подання,
представлення.
Якщо презентація готувалась
або демонструється за
допомогою комп'ютера, то її
називають комп'ютерною
презентацією.
Комп'ютерна презентація — це набір слайдів,
пов'язаних певною тематикою.
Презентація
складається з
екранних кадрів,
які називають
слайдами.
Слайди схожі на окремі кадри фільму, на яких можуть розгортатися події,
відображатися різні предмети, люди, демонструватися явища.
За рахунок швидкої зміни кадрів під час перегляду фільму в людини створюється
враження реальних рухів та процесів. Якщо кадри фільму спробувати переглянути на
плівці, то побачимо прямокутники, на яких відображено об’єкти.
Слайди презентації та їх відображення
Слайди, змінюються не так
швидко, як кадри відео.
Демонстрація слайдів
супроводжується усною
розповіддю доповідача або
звуком запису тексту диктора.
Об'єкти на слайді презентації
можуть змінюватися: з'являтися
та зникати, рухатися, змінювати
свій розмір та колір.
Об'єкти, розміщені на слайдах
Зображення
Анімацію
Звук
Відео
Текст
Програми для створення презентацій та
їх режими роботи
Комп'ютерні слайдові
презентації створюються за
допомогою спеціальних
програм, які мають
однакову структуру та
призначення.
Демонстрація –
показ послідовності
слайдів;
За допомогою
таких програм з
презентацією
можна працювати
в трьох режимах:
Редагування –
зміна об'єктів
слайда та їх
властивостей
Сортування – зміна
послідовності
слайдів
Формати файлів
*.РРТХ
*.РРТ
Файл презентації
*.PPS
*.PPSX
Файл презентації в
режимі демонстрування
Керування показом презентації
Дія
Клавіші
Перехід до
наступного слайда
Enter
Пропуск
PageDown
Стрілка вниз
Стрілка вправо
Перехід до
попереднього
слайда
Backspace
PageUp
Стрілка вгору
Стрілка вліво
Перервати перегляд Esc
Працюємо за комп’ютером
Завдання
1. Запустіть для перегляду файл Приклад.ppsx з папки Презентації. Для цього
відкрийте папку з файлом, наведіть вказівник на значок файлу, двічі клацніть ліву
кнопку миші. Визначте назву презентації за заголовком на титульному слайді.
2. Для переходу до перегляду другого слайда натисніть клавішу Пропуск.
3. Поверніться до перегляду попереднього слайда, вибравши кнопку Назад
.
4. Перейдіть до перегляду третього слайда, виконавши Меню => Перейти до слайда
та вибравши заголовок третього слайда.
5. Перегляньте наступні слайди презентації, для переходу клацайте ліву кнопку миш і
або вибирайте кнопку Далі
. Ознайомтеся із заголовками та вмістом слайдів.
6. Поміркуйте, з якою метою створена презентація, для чого її можна використати.
Дайте відповіді на запитання:
а) Яка назва презентації?
б) Скільки слайдів у презентації?
в) Які заголовки мають слайди презентації?
г) Які текстові та графічні об’єкти містяться на слайдах презентації?
7. Натисніть клавішу Пропуск після появи напису Кінець показу слайдів. Клацніть,
щоб вийти.
Підсумуємо
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Для чого створюється комп’ютерна презентація?
Що є основними об’єктам и комп’ютерної презентації?
Які об’єкти можуть міститися на слайдах презентації?
Які властивості мають слайди?
Щ о таке макет слайда?
Щ о таке демонстрація PowerPoint? Як запустити її для
перегляду?
7. Щ о потрібно робити для переходу до перегляду наступного
слайда під час демонстрації?
8. З якою метою можна використати комп’ютерну презентацію
вдома? На уроці?

similar documents