Tydzie* Morza Ba*tyckiego (23-27 II 2015)

Report
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
im. J.F.Kennedy’ego w Bytomiu
Tydzień Morza Bałtyckiego
w ZSO Nr 5 w Bytomiu, odbył się dzięki wsparciu
merytorycznemu, dydaktycznemu
i honorowym patronatom
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
oraz
Katowickiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Sosnowcu
Projekt edukacyjny skierowany był do 436 uczniów klas gimnazjalnych
i licealnych oraz do pracowników szkoły.
Odpowiedzialni za przygotowanie obchodów Tygodnia Morza Bałtyckiego
byli Dyrektorzy ZSO Nr 5 w Bytomiu oraz członkowie Bytomskiego Koła
Terenowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego:
 mgr Alfred Kijowski - dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
 mgr Ewa Pietrzak - wicedyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu
 mgr Małgorzata Bosek
 mgr Karina Dyba
 mgr Marta Guja
 mgr Monika Maruszczyk
 mgr Justyna Przepadło
Dyrektor ZSO nr 5
w Bytomiu:
mgr Alfred Kijowski
Wicedyrektor mgr Ewa Pietrzak
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu
 Koordynatorami merytorycznymi i metodycznymi
naszych działań byli:
 mgr Justyna Kąpa
z działu edukacji szkolnej Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
„Błękitna Szkoła”
 dr hab. Adam Hibszer
przewodniczący Katowickiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Geograficznego
W ramach obchodów Tygodnia Morza Bałtyckiego
zorganizowaliśmy następujące wydarzenia:
 Konkurs na najładniejszą i najciekawszą gazetkę
klasową o Morzu Bałtyckim; w konkursie zwyciężyły
klasy II a, II b i I b gimnazjum (nagrodą był karnet
na „dzień bez pytania” dla całej klasy)
Gazetka informacyjna
wykonana przez klasą II b
Gazetka artystyczna wykonana przez
uczniów klasy II a gimnazjum
Wybrane gazetki przygotowane
przez uczniów naszej szkoły
Gazetka klasy I b
Gazetka w wersji angielskiej przygotowana
przez I a
II c
III a
II e
II A LO
III f
Gazetka Bytomskiego Koła Terenowego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Gazetka przygotowana przez Samorząd
Uczniowski Gimnazjum Nr 14
 Konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim złożony z części
geograficznej, biologicznej oraz zadanie do wykonania
w języku angielskim
KONKURS WIEDZY O MORZU BAŁTYCKIM
Imię i nazwisko……………………………………………………..
Zad.1. Na mapie konturowej Morza Bałtyckiego oznacz
•Cyfrą 1- Zatokę Gdańską
•Cyfrą 2- Kattegat
•Cyfrą 3- Zatokę Botnicką
•Cyfrą 4- Głębię Landsort
•Cyfrą 5- Półwysep Helski
Klasa…………….
5 pkt
Zwycięzcą konkursu wiedzy okazał się
Piotr Rasała, uczeń klasy II A LO
Piotr Rasała za zwycięstwo w
konkursie otrzymał następujące
nagrody
•Upominki ufundowane przez
Stację Morską IO UG w Helu
•Bilet do kina dla siebie i osoby
towarzyszącej
•Karnet na „dzień bez pytania”
 Drugie miejsce w konkursie zajął
uczeń klasy II b gimnazjum – Jakub Zapiór
 Na trzecim miejscu uplasowała się
Daria Kurz, uczennica klasy II A LO
Uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Stację Morską IO UG w Helu
oraz karnet „na dzień bez pytania”
 Lekcje
biologii poświęcone skorupiakom Bałtyku
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i preparatów
podarowanych nam przez Stację Morską Instytutu
oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
Lekcje poświęcone tej tematyce odbyły się we wszystkich
klasach gimnazjalnych (15) i licealnych (2)
 Prelekcja multimedialna (odbyła się 2 marca 2015 r.)
informująca o działalności Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu;
zwrócono uczniom uwagę na możliwość korzystania
z fachowych stron poświęconych Morzu Bałtyckiemu
http://hel.ug.edu.pl/
http://www.kierunekbaltyk.pl/
Uczniowie mieli możliwość „podglądania on line”
narodzonych kilka dni temu fok -Neptuna i Nordy
Fot. dr I. Pawliczka
i mgr inż.P. Bednarek,
SM IO UG
Podczas prelekcji korzystaliśmy również
z filmu „Bałtyckie morświny”,
jaki otrzymaliśmy
od SM IO UG w Helu
Uczestnicy prelekcji
otrzymali materiały
informacyjne , jakie
podarowała naszej szkole
Stacja Morska
Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego
w Helu
Nauczyciele – organizatorzy obchodów
Tygodnia Morza Bałtyckiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bytomiu
składają serdeczne podziękowania
za okazaną pomoc merytoryczną i dydaktyczną
Kierownictwu i Pracownikom Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu
oraz
Przewodniczącemu Katowickiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy dokumentacji fotograficznej
 Małgorzata Bosek
 Karina Dyba
 Marta Guja
 Monika Maruszczyk
 Justyna Przepadło

similar documents