Patent Ba*vurusu Te*vik ve Destekleme Program*

Report
TÜBİTAK
1602 TÜBİTAK PATENT
DESTEK PROGRAMI
Patent Nedir?
TÜBİTAK
 Patent Nedir?
 Yenilik
 Buluş Basamağı
 Sanayiye Uygulanabilirlik
 Patent Vekili kimdir?
 Patent Başvurusu Yapılabilen kurumlar
 WIPO: Dünya Fikri Haklar Örgütü
Patent Süreçleri
TÜBİTAK
Patent
Başvurusu
Şekli inceleme
Şekli uygunluk
belgesi
Araştırma
Araştırma
Raporu
Olumlu
mu?
Rapor
olumsuz
ret
Rapor olumlu
İncelemesiz
sistem
İncelemeli
sistem
İncelemesiz
Patent Belgesi
Detaylı
İnceleme
Talep
edilirse
1-3 kez
Rapor olumlu
İncelemeli
Patent Belgesi
ret
Rapor
olumsuz
1008 Patent Destek Programı
TÜBİTAK
 Ulusal Patent Başvurusu Teşviki (TBF -1)
 Uluslararası Patent Başvurunun İlk Aşamasının
Desteklenmesi (TBF-2)
 Üçlü (triadic) Patent Başvurularının Araştırma
Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin
Desteklenmesi (TBF-3):
• 75.000 TL geri ödemeli
• EPO, Amerika , Japonya patent belgesi sonrası hibe
Destek Türü
TBF-1
TBF-2
TBF-3
Destek Tutarı
3.000 TL
3.000 TL
75.000 TL
Vekil Desteği
450 TL
450 TL
-
Ulusal Patent Başvuru Sayıları
TÜBİTAK
5000
Patent
Başvurusu
(TPE'ye)
Patent Teşvik
Başvurusu
(TÜBİTAK'a)
4000
3000
2000
1000
0
2007
Patent Başvurusu (TPE'ye)
Patent Teşvik Başvurusu
(TÜBİTAK'a)
2008
2009
2010
2011
2012
2007
1747
2008
2159
2009
2473
2010
3120
2011
3962
2012
4360
527
646
834
1275
1445
1777
29,92%
33,72%
40,87%
36,47%
40,25%
253
341
507
714
879
TPE’ye yapılan
başvuruların TÜBİTAK'tan 30,17%
destek talebi oranı
Yerli Patent Belgesi sayısı
(TPE tarafından verilen)
1602 Patent Destek Programı
TÜBİTAK
TPE’ ye ilk başvuru
Araştırma Raporu
Online başvuru
Araştırma
Online İnceleme
başvurusu
İnceleme
yer seçimi
ULUSAL BAŞVURULAR
Araştırma Raporu
TR’de ise 300TL,
Rusya’da 354$
Diğer ülkelerde ise
400€ havuz
hesabından
kullanılacaktır.
İnceleme Raporu
TR’de ise 300TL,
Rusya’da 354 $
Diğer ülkelerde
ise 400€ havuz
hesabından
kullanılacaktır.
Hayır
İnceleme
olumlu
mu?
Evet
Patent tescili
TÜBİTAK’a ödül
talebi
Süreç
tamam
-lanır
Patent Ödülü: 3.000 TL
Vekil Ödülü: 2.000 TL
İnceleme
6
1602 Patent Destek Programı
TÜBİTAK
TPE
Araştırma
Raporu
Desteği
Rusya Patent Ofisi
İsveç, Avusturya,
Danimarka Patent
Ofisleri
Ulusal Patent
Destekleri
İnceleme
Raporu
Desteği
TPE Araştırma
ücreti
Rusya Araştırma
ücreti
400.-€
TPE
TPE
1. İnceleme ücreti
Rusya Patent Ofisi
Rusya
1. İnceleme ücreti
İsveç, Avusturya,
Danimarka Patent
Ofisleri
400.-€
Patent Başvurusu Vekil Desteği
250.-TL
Ulusal Patent Tescil Ödülü
3.000.-TL
Ulusal Patent Tescil Vekil Ödülü
2.000.-TL
7
1602 Patent Destek Programı
TÜBİTAK
PCT, EPO, ABD,
Japonya Patent
Ofisine Başvuru
Araştırma Raporu
ULUSLAR ARASI BAŞVURULAR
PCT 2.000 CHF
EPO, JPO, USPTO
4.000 TL
Türkiye ve Ülke
girişleri
Buluş
Değerleme
İnceleme Raporu
USPTO, EPO=5.000TL
JPO= 10.000 TL Diğer
Ülkeler =5.000 TL
Maks= 30.000TL
Patent Belgeleri
TÜBİTAK’a ödül
talebi
Patent Ödülü
EPO, JPO, USPTO
10.000 TL
8
1602 Patent Destek Programı
TÜBİTAK
 Uluslararası Patent Destekleri
 Başvuru ve Araştırma Raporu Desteği
 İnceleme Raporu Desteği
 Patent Ödülü
Patent Başvuru
Desteği
Uluslararası
Patent Destekleri
İnceleme Raporu
Desteği
Patent Tescil
Ödülü
EPO
4.000.-TL
PCT
JPO, USPTO
USPTO
EPO
JPO
PCT üyesi diğer
ülkelere yapılan
başvuru
USPTO, JPO veya
EPO yapılacak her
bir tescil
2.000.-CHF
4.000.-TL
5.000.-TL
5.000.-TL
10.000.-TL
5.000.-TL
10.000.-TL
9

similar documents