Herhaling H 27

Report
A: korte (basale) herhaling H 27
• H 27 gaat over massaproductie. Massaproductie?..... definitie?
• Voorbeelden van producten?
• Doel H 27 is de kostprijs uitrekenen bij massaproductie. Kostprijs? … definitie?
Waarom kostprijs uitrekenen?
• Massaproductie?....... (C/N) + (V/B) = basisformule
• C = constante kosten …definitie?.... Welke 2 vormen?
• V = variabele kosten …definitie?.... Welke 3 vormen?
• Een industriële onderneming moet 2 dingen doen: fabriceren en verkopen.
• Er zijn dus fabricagekosten en verkoopkosten.
• De formule (C/N) + (V/B) kent daarom 2 varianten; 1 voor de fabricagekosten en 1
voor de fabricage- én verkoopkosten.
Standaard (= eenvoudig) voorbeeld: tijdsindicatie 10-15 minuten
Cf = € 500.000
Cv = € 320.000
Vf = € 562.500
Vv = € 312.500
Np = 100.000 stuks
Na = 80.000 stuks
Bp = 125.000 stuks
Ba = 125.000 stuks
De winst bedraagt 20% van de verkoopprijs
Btw tarief = 21%
1: Bereken de fabricagekostprijs
2: Bereken de commerciële kostprijs
3: Bereken de consumentenprijs
4: Bereken de verwachte ruilwinst
5: Bereken het verwachte bezettingsresultaat
6: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat m.b.v. vraag 4 en 5
7: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat op een andere manier
Antwoorden:
1: Bereken de fabricagekostprijs = (Cf/Np) + (Vf/Bp)
(500.000/100.000) + (562.500/125.000) = € 5 + € 4,5 = € 9,50
Uitsplitsen!.. Heb je later nodig!
2: Bereken de commerciële kostprijs = fabricagekostprijs + (Cv/Na) + (Vv/Ba)
Niet vergeten!!
€ 9,50 +(320.000/80.000) + (312.500/125.000) = € 9,5 + € 4 + € 2,50 = € 16
Uitsplitsen!.. Heb je later nodig!
3: Bereken de consumentenprijs = commerciële kostprijs + winst + btw
Let op: de winst kan uitgedrukt worden in vele varianten! Dus goed lezen!
• Hier is de winst 20% van de verkoopprijs.
• Commerciële kostprijs + winst = verkoopprijs
80%
+
20% =
100%
• 80% = € 16
• 100% = € 16/0,8 = € 20
• € 20 x 1,21 = € 24,20
4: Bereken de verwachte ruilwinst = Ba x (verkoopprijs – commerciële kostprijs)
Let op: verwachte ruilwinst = verwachte transactieresultaat = verwachte
verkoopresultaat!
: verkoopprijs is exclusief Btw!
125.000 x (€ 20 - € 16) = € 500.000 positief
5: Bereken het verwachte bezettingsresultaat =
- afdeling Fabricage = (Bp – Np) x (Cf/Np)
- afdeling Verkoop = (Ba – Na) x (Cv/Na)
- Bezettingsresultaat afdeling Fabricage: (125.000 – 100.000) x € 5 = € 125.000 positief
Zie vraag 1!
Aangeven!
- Bezettingsresultaat afdeling Verkoop: (125.000 – 80.000) x € 4 = € 180.000 positief
Zie vraag 2!
Aangeven!
- Totale bezettingsresultaat is dus € 125.000 + € 180.000 = € 305.000 positief
Aangeven!
6: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat m.b.v. vraag 4 en 5 = ruilwinst + of – totale
bezettingsresultaat
€ 500.000 + € 305.000 = € 805.000 positief
Aangeven!
7: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat op een andere manier = TO - TK
• TO = Ba x verkoopprijs = 125.000 x € 20 = € 2.500.000 positief
• TK = Cf + Cv + Vf + Vv =
€ 1.695.000 (-/-)
• Verwacht bedrijfsresultaat
€ 805.000 positief
Aangeven!
• € 1.695.000 = € 500.000 + € 320.000 + € 562.500 + € 312.500
Alle formules bij elkaar:
•
•
•
•
•
•
de fabricagekostprijs = (Cf/Np) + (Vf/Bp)
de commerciële kostprijs = fabricagekostprijs + (Cv/Na) + (Vv/Ba)
De verkoopprijs = commerciële kostprijs + winst
de consumentenprijs = verkoopprijs + btw
de verwachte ruilwinst = Ba x (verkoopprijs – commerciële kostprijs)
het verwachte bezettingsresultaat =
- afdeling Fabricage = (Bp – Np) x (Cf/Np)
- afdeling Verkoop = (Ba – Na) x (Cv/Na)
• verwachte bedrijfsresultaat = ruilwinst + of – totale bezettingsresultaat
• het verwachte bedrijfsresultaat = TO - TK
Hoe toets (H 26 en 27 + H 14 t/m 16) voor bereiden?
• Theorie + voorbeelden uit boek bestuderen (al gedaan als het goed is)
• Opgaven uit boek maken (al gedaan als het goed is)
• Opgaven die ik gemaakt heb bestuderen + maken
• Zoek in de oude examens (www.eco-logisch.org) naar opgaven over deze stof
• Je moet oefenen, oefenen en oefenen. En als je klaar bent met
oefenen…oefenen!
• Gebruik www.eco-logisch.org : powerpoint!
Vragen?

similar documents