Endovaskulární lé*ba DAVM(F)

Report
Durální AV fistule - zkraty
Charvát F.,Mašková J., Lacman J.,Belšán T.
Radiodiagnostické oddělení
Ústřední vojenská nemocnice
Praha, Střešovice
ÚVN Praha
DAVF - zkraty

Zkrat v listech dury zásobeny tepnami
živícími duru (ACE,ACI,AV)

Ústí buď přímo do splavu nebo do žíly v
jeho stěně nebo žíly do něj jdoucí

Získané-trauma, infekce, proběhlá
operace, trombóza splavu
- 10-15% intrakraniální cévní malformací
ÚVN Praha
AMA + AMM
ÚVN Praha
TMH + AV
ÚVN Praha
Klasifikace DAVZ podle žilní
drenáže
Žilní drenáž
Cognard, Djindjian Borden
Antegrádní do splavu
I
Insuficientní antegrádní II
drenáž
Retrogádní jen splavem
Retrográdní KŽ
Retrogádní splav+ KŽ
IIa
IIb
II a+b
KŽ bez ektazie
III
KŽ s ektazií
IV
Spinální žíly
V
I
II (sinus
+ KŽ)
III (KŽ)
ÚVN Praha
Klinické projevy
Závisí na lokalizaci
Tinitus
Exoftalmus,chemóza
Krvácení
Ischemie
ÚVN Praha
Klinické projevy


Závisí na lokalizaci a stadiu patofyz. cyklu
venózní drenáži
hypercirkulace v sinu
neointimální
hyperplazie
zúžení splavu + nízká
rezistence v piálních žilách
reverze
toku
dilatace + žilní varixy
vazogenní edém
lokalizovaná ischemie
buněčná dysfunkce
hemoragie
ÚVN Praha
Cognard I
ÚVN Praha
Cognard II
ÚVN Praha
Cognard III
ÚVN Praha
Cognard IV
ÚVN Praha
Krvácení
Atypycké hematomy
 SD hematomy
 Ne SAK

ÚVN Praha
Lokalizace a četnost
1 = cavernous sinus (CS) (20%-40% )
2 = transverse-sigmoid sin(TS,SS)(20%60%)
3 = tentorium (12%-14%)
4 = superior sagittal sinus (SSS) (8%)
5 = anterior fossa (2%-3%).
Treatment of Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas: Current Strategies Based on
Location and Hemodynamics, and Alternative Techniques of Transcatheter
Embolization1
Hiro Kiyosue, MD, Yuzo Hori, MD, Mika Okahara, MD, Shuichi Tanoue, et al.,
RadioGraphics 2004;24:1637-1653
ÚVN Praha
Distribuce a klinická závažnost
Treatment of Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas: Current Strategies Based on Location and
Hemodynamics, and Alternative Techniques of Transcatheter Embolization1
Hiro Kiyosue, MD, Yuzo Hori, MD, Mika Okahara, MD, Shuichi Tanoue, et al., RadioGraphics 2004;24:1637-1653
Intracranial Dural Arteriovenou Fistulas:A Brain Rewiew on Classification and General Features
Altay Sencer, MD, Talat Kiris, MD, Turkish Neurosurgery 2006, Vol: 16, No: 2, 57 -64
ÚVN Praha
Léčba

Endovaskulární léčba - metoda volby

Radiochorurgická 44-85% úspěšnost

Konzervativní – kavernozní splav , Borden I

Chirurgická – jen když nelze jinak
Treatment of Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas: Current Strategies Based on Location and
Hemodynamics, and Alternative Techniques of Transcatheter Embolization1
Hiro Kiyosue, MD, Yuzo Hori, MD, Mika Okahara, MD, Shuichi Tanoue, et al., RadioGraphics 2004;24:1637-1653
Intracranial Dural Arteriovenou Fistulas:A Brain Rewiew on Classification and General Features
Altay Sencer, MD, Talat Kiris, MD, Turkish Neurosurgery 2006, Vol: 16, No: 2, 57 -64
ÚVN Praha
Chirurgická resekce
ÚVN Praha
Léčba






Závisí na typu
Typ I: benigní, obtěžuje šumem, volba přístuputepna X žíla
Typ IIa: benigní, ale časem přejde v II b nebo
a+b
Typ III, IV a V- nutné léčit
Embolizace PVA, tkáňové lepidlo, spirálky,
Tepenný x žilní přístup
ÚVN Praha
Spirály
ÚVN Praha
Spirály
ÚVN Praha
Histoakryl + Lipiodol + Spirály
ÚVN Praha
Spirály + ONYX
ONYX – neadhezivní tekuté
embolizační činidlo
EVOH (etylén vilnyl alkoholu)
kopolymeru
DMSO(dimetyl sulfoxid)
rozpouštědlo
Tantalu Ta 73
ÚVN Praha
Spirály + ONYX
ÚVN Praha
Spirály + ONYX
ÚVN Praha
Spirály + ONYX
ÚVN Praha
Spirály + ONYX
ÚVN Praha
ONYX
ÚVN Praha
ONYX
ÚVN Praha
ONYX
ÚVN Praha
ONYX
ÚVN Praha
Materiál a metoda









Int. 10/1999 – 10/2007
62 výkonů u 35 nemocných (nejsou zahrnuty KKP)
9 žen, 26 mužů, 22- 79 let (prům. 50 let)
Sledování 1- 100 měsíců (prům. 26 měs.)
7 x 3 intervence
19x 2 intervence
15 x 1 intervence
11x tepennou cestou, 23x v kombinaci s žilní 1x pouze
žíla
PVA, tkáňové lepidlo, spirálky
ÚVN Praha
Materiál a metoda








Borden I
Borden II
Borden III
3x (10%)
17x (47%)
15x (43%)
Symptomatická 31x
Asympt.
4x
Krvácení
18x
Epi
4x
Pulzatilní tinnitus, poruchy vizu
ÚVN Praha
Borden II
ÚVN Praha
Borden II
ÚVN Praha
Borden II
ÚVN Praha
1 = anterior drainage into superior ophthalmic vein (SOV) and inferior ophthalmic
vein (IOV), which can lead to ocular symptoms (eg, exophthalmos and
chemosis)
2 = posteroinferior drainage into inferior petrous sinus (IPS), basilar plexus, and
pterygoid plexus, leading to bruit and cranial nerve deficits
3 = posterior drainage into superior petrous sinus (SPS), leading to bruit;
4 = cortical reflux into sphenoparietal sinus and superficial middle cerebral vein
(SMV), leading to venous infarction and hemorrhage
5 = cerebellar (spinal) drainage into petrous vein (PV), leading to ataxia and
hemorrhage
6 = deep drainage into deep middle cerebral vein and uncal vein, leading to
hemorrhage.
ÚVN Praha
Barrow B,C,D

Těhotenství,zánět klínové dutiny, trauma
ÚVN Praha
Barrow A
ÚVN Praha
Barrow A
ÚVN Praha
Výsledky

9 přímých KKP – 3 se zachováním ACI – 10 výkonů

13 nepřímých KKP – 4x neúspěšně – 21 výkonů
ÚVN Praha
Výsledky DAVZ

Kompletně vyřazeno
20x (57%)

Částečná regrese bez další léčby
10x (21%)

Další léčba (gamma nůž)
4x (12.5%)
ÚVN Praha
M +M

1 pacientka zemřela 1.7% (1.07% k intervencím)
ÚVN Praha
M +M
ÚVN Praha
M +M
ÚVN Praha
Kontrolní CT x MR
Ti 22
Fe 26
Ni 28
Pt 78
ÚVN Praha
Parciální embolizace
ÚVN Praha
Parciální embolizace
ÚVN Praha
Závěr



Endovaskulární léčba DAVM mozku i
míchy je metodou volby
Její indikace na lokalizaci a
symptomech zkratu
Tepennou cestou je méně riziková, s
tkáňovým lepidlem Onyx lze docílit
kompletního vyřazení v jednom sezení
ÚVN Praha
Děkuji celému ANGIO týmu ÚVN
ÚVN Praha

similar documents