Prezentacja Kwaśne deszcze

Report
Kwaśne deszcze
Co to są kwaśne deszcze?
Pojęcie "kwaśny
deszcz" to popularnie
używane określenie,
odnoszące się do
kwaśnych opadów pod
różnymi postaciamideszczu, ale również
mgły, czy śniegu.
Co jest przyczyną ich
powstawania i gdzie występują?
Przyjrzyjmy się paru miejscom
Mieszkańcy wielkich miast skarżą się, że dymy unoszące nad ulicami
nie pozwalają swobodnie oddychać.
Kominy fabryk
W rejonach w pobliżu elektrowni opalanej węglem gdzie środowisko
naturalne jest silnie skażone, wdycha się mieszaninę gazów takich jak
dwutlenek siarki i tlenki azotu.
Pożary, wulkany …
Wbrew pozorom, na świecie aż połowa całkowitej ilości tlenków azotu oraz
dwutlenku siarki ma pochodzenie naturalne. Źródłem ich są wybuchające
wulkany, pożary, pyły i rozkładająca się materia organiczna.
Lubimy motoryzację…
ale czy zastanawiamy się, co dzięki niej
przedostaje się do atmosfery?
Co dzieje się z tymi dymami
i spalinami?
CO2
NOx
SO3
Unosząc się wprowadzają do atmosfery CO2, SO3 i tlenki azotu NOx
Co się dzieje z nimi
w chmurach?
W chmurach w kroplach pary
gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu
(NO3) i łączą się z H2O i tworzą- słabe
roztwory kwasu siarkawego (IV), znacznie
groźniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu
azotowego, które następnie spadają na
ziemię w postaci tzw. kwaśnych opadów
Obrazowo wygląda to tak:
A teraz skutki
Kwaśne deszcze zakwaszają glebę. Uaktywnienia to glin i kadm,
a także nagromadza azotany i siarczany. W wyniku tego korzenie roślin
mają zmniejszoną możliwość pobierania niezbędnych składników
odżywczych: wapnia, magnezu i potasu. Przez to korzenie zamierają,
a rośliny giną.
Wpływ na zdrowie człowieka
Przy dużym stężeniu SO2, CO2 i pyłu węglowego
w wilgotnym powietrzu powstają smogi.
Przyczyniają się one do powstawania chorób
układu oddechowego i układu krążenia.
Kwaśne deszcze zakwaszają również wodę
pitną, co powoduje w niej wzrost różnych metali
ciężkich, które prowadzących do wielu chorób
np.
KADM - uszkadza układ wydalniczy
GLIN - uszkadza kości i mózg
OŁÓW - uszkadza układ nerwowy
Są niewątpliwą przyczyną licznych
chorób układu oddechowego.
W rejonach, gdzie środowisko naturalne
jest silnie skażone, wdycha się mieszaninę
gazów takich jak dwutlenek siarki i tlenki
azotu, które szkodzą płucom.
Szczególnie dotyczy to ludzi żyjących
w pobliżu elektrowni opalanej węglem,
a także do mieszkańców miast o dużym
ruchu ulicznym.
Powodują obumieranie lasów
Kwasy przedostające się w formie
kwaśnych deszczy do gruntów i wód
powierzchniowych powodują wymieranie
lasów. Można to zobaczyć w Sudetach.
Kwaśne deszcze wywierają
negatywny wpływ lasy iglaste.
.
Przykładem tego
jest żółknięcie
i utrata igieł
u świerka
Zatruwają wody
Kwaśne opady zasilając
jeziora i rzeki powodują ich
zakwaszenie i czyniąc je
nienadającymi się dla ludzi
i zwierząt
Ryby - zwłaszcza pstrągi i łososie przestają się rozmnażać i stopniowo
giną w kwaśnej wodzie.
Glin, który zostaje wymyty
z gleby jest szczególnie
niebezpieczny dla ryb, gdyż
kumuluje się on w ich
skrzelach uniemożliwiając
oddychanie.
Niszczenie zabytków i pomników
Kwaśne opady - przyspieszają wietrzenie budowli
zbudowanych z piaskowca czy wapienia.
Wiele budynków i pomników wykonanych
w końcu traci naturalną odporność
i budynek lub pomnik zaczyna ulegać zniszczeniu.
Posągom kamiennym odpadają nosy, ściany
domów pękają i grożą zawaleniem.
Poza tym zanieczyszczenia oddziałują
szkodliwie na witraże, a nawet na
metale, powodując ich korozję.
Zanieczyszczenia te mogą przemieszczać się na znaczne odległości,
stanowiąc tym samym globalny problem.
Czy można temu
zapobiec?
Może tak?
Dobrze jest też wznoszenie dużo wyższych kominów, za pomocą, których
opary są wyniesione wyżej w atmosferę, a co zmniejsza stężenie ich
w emisji.
Przeciwdziałanie
Wszyscy zadają sobie pytanie jak temu zaradzić
Otóż jest wiele możliwości. Oto niektóre z nich:
Wykorzystuje się trwałej energii jaką jest
WIATR
Zastosowanie elektrowni
słonecznych
Słońce
Największą na Śląsku i drugą w Polsce elektrownię słoneczną otwarto
w Rudzie Śląskiej
Elektrownie
Produkowanie energii elektrycznej przy pomocy energii jądrowej
jest też rozwiązaniem.
Ocieplanie
Oszczędzanie energii poprzez izolacje cieplną domów
i budynków użyteczności publicznej.
Utylizacja śmieci
Pomaga również ratować
naszą planetę.
A gdzie spaliny?
Dopalanie spalin samochodowych - przez stosowanie specjalnych
dopalaczy na rury wydechowe, co zmniejsza emisję SO2
Bibliografia
Bibliografia KLIMAS Elżbieta : Kwaśne deszcze - kwaśny problem // Szkolne
Wieści. - 2007, nr 4, s. 25-27
http://pl.wikipedia.org/wiki/
www.google/ grafika
www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/.../zsp.../kwasnedeszcze/
koniec

similar documents