Moje gimnazjum w procentach – prezentacja

Report
MOJE GIMNAZJUM W PROCENTACH
GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY
POCHODZENIE PROCENTÓW
Procenty jako odsetki od udzielanego
kredytu znane były od najdawniejszych
czasów. Już w Starym Testamencie
znajdujemy zapis: „Jeśli pożyczysz
pieniądze ubogiemu z mego ludu,
żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz
postępował jak lichwiarz i nie każesz mu
płacić odsetek”
POCHODZENIE SŁOWA „PROCENT”
„Na sto” to po łacinie „pro centum” – od tego
właśnie wyrażenia pochodzi słowo procent.
SYMBOL PROCENTU
cento
o/o
cto
%
CZYM JEST PROCENT?
PROCENT - ułamek o mianowniku 100
1%= 0,01
8%= 0,08
40%= 0,40
28%= 0,28
100%= 1
125%= 1,25
200%= 2
50% to połowa
25% to ćwierć
100% to całość
10% to jedna dziesiąta
75% to trzy czwarte
150% to półtora
ZASTOSOWANIE PROCENTÓW
W ŻYCIU CODZIENNYM
-etykietach
ZASTOSOWANIE PROCENTÓW
W ŻYCIU CODZIENNYM
-wycinkach prasowych
ZASTOSOWANIE PROCENTÓW
W ŻYCIU CODZIENNYM
-ulotkach sklepowych o promocjach lub
rabatach
ZASTOSOWANIE PROCENTÓW
W ŻYCIU CODZIENNYM
-paragonach z kasy fiskalnej
-fakturach
-składach procentowych danego produktu,
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1. Zredagowanie ankiety i przeprowadzenie jej
wśród swoich kolegów i koleżanek ze szkoły.
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
2. Analiza wyników ankiet.
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
3. Wykonanie diagramów procentowych
ilustrujących wyniki ankiet.
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
4. Wykonanie prezentacji multimedialnej.
Czy lubisz chodzić do szkoły?
60%
50%
56%
44%
40%
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
Czy uprawiasz sport?
NIE
7%
TAK
93%
0%
50%
100%
Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
NIE ODRABIAM LEKCJI I
NIE UCZĘ SIĘ
11%
więcej niż 3 h
7%
2,5 h - 3 h
7%
1,5 h - 2 h
0,5 h - 1 h
28%
47%
Ulubiony przedmiot w
szkole?
10%
8%
10%
MATEMATYKA
7%
8%
PLASTYKA
WF
INFORMATYKA
9%
30%
6%
7%
BIOLOGIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK POLSKI
FIZYKA
5%
GEOGRAFIA
NIE LUBIĘ ŻADNEGO
Z jakiego przedmiotu uczysz
się najczęściej?
6%
14%
26%
7%
13%
23%
11%
BIOLOGIA
JĘZYK NIEMIECKI
FIZYKA
MATEMATYKA
JĘZYK POLSKI
GEOGRAFIA
NIE UCZĘ SIĘ
2%
2%
UCZĘ SIĘ
6%
SPRZĄTAM
5%
ŚPIĘ
4%
NIC NIE ROBIĘ
12%
UPRAWIAM SPORT
SŁUCHAM MUZYKI
GRAM W GRY
KOMPUTEROWE
SPOTYKAM SIĘ ZE
ZNAJOMYMI
SPACERUJĘ
Co robisz w wolnym czasie?
40%
19%
10%
Jakie filmy lubisz najbardziej oglądać?
26%
22%
15%
11%
11%
9%
NIE MAM
BAJKI
DRAMAT
AKCJI
ROMANTYCZNE
HORRORY
KOMEDIE
6%
Jaki masz kolor oczu?
BRĄZOWE
26%
NIEBIESKIE
45%
PIWNE
5%
ZIELONE
24%
RODZICE
KOLEDZY
NIKT
KORZYSTAM Z
RODZEŃSTWO INTERNETU
Kto pomaga ci w odrabianiu lekcji?
18%
22%
47%
3%
10%
Do czego najczęściej używasz komputera?
43%
53%
4%
GRAM W GRY
SŁUCHAM MUZYKĘ
PRZEGLĄDAM STRONY
Dziękujemy za uwagę
Projekt wykonali:
Filip Kauczoch
Tomasz Zieliński
Robert Raniowski
Michał Dunkan
Opiekun:
Pani Katarzyna Sreberska

similar documents