Yrd. Doç. Dr. *aziye Senem Ba*gül Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Report
Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Değerlendirme
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
www.gunescocuk.com
Bu Yıl;
• Ders süremiz
• Ders konularımız
• Beklentileriniz
• Beklentilerim
• Değerlendirme (geçmiş yıl, yeni eğitim dönemi)
Hepinize başarılı ve verimli bir eğitim yılı dilerim
Dersin Genel Akışı
• Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Değerlendirme
– Muayene
– Görüşme
– Ölçme
• Çocukluk ve Ergenlik Psikopatolojilerinde Ruhsal
Değerlendirme
Çocuğun ve Ergenin Ruhsal Değerlendirmesinde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Süreç;
Anne baba ile görüşme
Çocukla görüşme
Ruhsal durum muayenesi
Psikolojik testler
Öğretmenden bilgi alma
Gerekirse diğer bölümlerden
konsültasyon ve tetkik isteme
7. Formulasyon
8. Tanı ve tedavi planı çizme
Görüşme;
»Gözlem
»Öykü alma
* Yapılandırılmış görüşmeler
* Yarı yapılandırılmış
görüşmeler
Görüşmenin Şekli ve Ortam;
• Bir görüşme için uygun süre 45 dak. dır
• Sakin ve özel bir ortam olmalıdır
• Çocuklar, odaya ailesiyle alınmalı ve tanışma sonrasında aile
odadan çıkarılıp çocukla yalnız görüşülmelidir
• Ergenler, aileyle birlikte odaya alıp tanışılmalı ve aile dışarıya
çıkarılarak önce ergenin kendisi ile görüşülmelidir
• Ergene, yapılan görüşmenin gizliliği hakkında mutlaka bilgi
verilmelidir
Önemli;
Görüşmecinin tavrı ve hasta ile kurulan ilişki çok önemlidir
Öncelikle çocuk veya ergen ile tanışılmalı
ve tanısal süreç hakkında açık, destekleyici ve somut bir açıklama
yapılmalıdır
Çocuğun/gencin anksiyetesi ve görüşmeye istekli olup olmadığı
önemsenmelidir
Her hasta farklı klinik özellikler taşır
Mental yaş !!!
Reseptif ve ekpresif dil!!!
Sormak;
•
•
•
•
Yüksüz sorular sormak
Yansız sorular sormak
Yargısız sorular sormak
Açık uçlu sorular sormak
Anne Baba ile Görüşme;
Anne babalar;
Psikiyatrik sorunun utanılacak bir durum olduğuna
inandıkları için,
Çocuk bir psikiyatrik tanı alırsa başa
çıkamayacaklarına inandıkları için,
Çocuk şimdiden psikiyatriste gelirse ilerde ruh
sağlığının daha da bozulacağından korktukları için,
Psikiyatristin çocuğun sorunundan anne babayı sorumlu
tutmasından korktukları için endişeli, kaygılıdırlar.
Anne Baba ile Görüşme;
 Çocuğun yakınmaları neler?
 Yakınmalar ne zaman başlamış?
 Yakınmaları ne başlatmış?
 Daha önce psikiyatriste gitmişler mi?
 Anne baba yakınmalara karşı ne tepki
veriyor?
 Çocuğun öğretmeni ne tepki veriyor?
•
•
•
•
•
•
•
Çocuğun kişilik özellikleri ne?
Çocuğun arkadaş ilişkileri nasıl?
Çocuğun öğretmeni ile ilişkisi nasıl?
Çocuğun okuldaki uyumu nasıl?
Çocuğun ilgi alanları ne?
Aile içinde ilişkiler nasıl?
Aileyi etkileyen sorun var mı?
Çocuk/Ergen İle Görüşme;
• Kendini Tanıtma,Tanışma, Güven İlişkisi
• İnsan
resmi çizdirme, masal anlattırma
(Goodenough testi)
• Resim çizdirme
(aile resmi, hayvanlarla aile resmi)
• Oyuncaklarla oynama
• Öz
bildirim ölçekleri
tamamlama, benlik saygısı vs.)
(Depresyon, anksiyete, cümle
• Çocuğun yaşına göre okul, arkadaş,
öğretmen, yapmaktan hoşlandığı şeyler, aile
içi ilişkiler, ruhsal sorun hakkında konuşmak
Çocuğun/Gencin Ruhsal Muayenesi;















Fiziksel görünüm
Ebeveyn çocuk etkileşimi
Ayrılık ve tekrar birleşme
Yönelim
Konuşma ve dil
Duygudurum
Duygulanım
Düşünce süreci ve içeriği
Sosyal ilişkiler
Motor davranış
Biliş
Bellek
Yargılama ve içgörü
Kendilik algısı
Savunmaları
 Özbildirim ölçekleri
 Psikolojik testler
Genel Görünüm ve Davranış;
1.
Yüz ifadesi
ifadesiz, rahat)
(kızgın, üzgün, korkulu, neşeli, donuk,
2. Giyim ve temizlik
(giyimi sosyoekonomik düzeyine,
cinsel kimliğine uygun ve temiz mi?)
3. Fiziksel gelişim
(kilosu, boyu yaşına uygun mu?
cinsel gelişimin fiziksel bulguları?)
4. Dışa vuran davranışlar
(sakin, aşırı hareketli,
çok durgun, anlamsız tekrarlayan hareketler yapıyor,
saldırgan, tikleri var, cinsiyetine uygun davranış? )
Konuşma ve İlişki Kurma;
• Çocuk;
Odaya yalnız geliyor mu?
Psikiyatristin yüzüne bakıyor mu?
Konuşması yaşına uygun mu?
Kekemelik, artikülasyon bozukluğu, bebeksi
konuşma var mı?
– Kendiliğinden konuşuyor mu?
–
–
–
–
• Ergen;
– Konuşması (spontan, çekingen, öfkeli, akıcı, dağınık vs.)
– İlişki şekli (samimi, çekingen, sınırsız vs.)
– Kullandığı ifadeler
Okuldan Bilgi Edinme;
Açık Uçlu Öğretmen Bilgi
Formu
Davranış derecelendirme
ölçekleri
Belli tanılara yönelik ölçekler
Psikolojik Testler;
1. Çocuğa yansıtmalı (projektif) testler:
İnsan resmi çizdirme (Goodenough)
testi
CAT-TAT testi
Luis a Duss testi
Rosachah Testi
Diğer kişilik testleri
2. Gelişim testleri (Denver, AGTE vs.)
3. Zeka testi (Stanford Binet, WISC-R)
Psikolojik Ölçekler;
»Çocukların doldurduğu
özbildirim ölçekleri
»Klinisyenin çocuğa sorarak
doldurduğu ölçekler
»Ebeveynlerin doldurduğu
davranış derecelendirme
ölçekleri
Sonuç Verme;
• Değerlendiren uzman tarafından aileye sorunun ve
nedeninin ne olduğu, çocuğa nasıl davranmaları
gerektiği, nasıl bir tedavi uygulanacağı konularında
bilgi verilir.
• Değerlendiren uzman tarafından gözlenen, çocuğun
olumlu yanları aileye belirtilir.
• Çocuğa ve gence, gelişim düzeylerine uygun takip
süreci hakkında bilgilendirme yapılır.

similar documents