2012 YILI BA*ARI 23 APARTMANI YÖNET*M FAAL*YET RAPORU

Report
Yönetici
Yönetici Yardımcıları
Denetçi
Tarih
: Atacan ÜTE
: Uğur AKGÜN – Çağrı DİNÇAY
: Recep YILDIRIM
: 12 Ocak 2014
1
İçerik
 2013 yılı kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin faaliyetler,
 2013 yılı genel kurul kararları dışında yapılan faaliyetler
 Gelir – gider hakkında özet bilgi
 Elektrik- su faturaları hakkında özet bilgi
 2014 Yılı Aidat tutarı hakkında bilgilendirme
 2014 yılı için Başarı 23 Apt. yapılması gerekenler için öneriler
2
1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan
kararlara ilişkin olarak;
 İşletme Defter Hatası : İşletme defterinde tespit edilen 3.653 TL’lik eksik miktar
geçmiş yönetimden banka havalesi ile Ocak 2013’te temin edilmiştir.
 Çatıda ısı yalıtımı: Kasamızdaki nakit para ile 4.540 TL’ye Böke İnşaat’a
yaptırılmıştır. 8 cm kalınlığında, Alüminyum folyolu, ODE marka, cam yünü ısı
izolasyon malzemesi kullanılmıştır.
3
1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan
kararlara ilişkin olarak;
 Görüntülü zil panosu :
Daire başı 300 TL toplanarak Audio marka, 4.3 inç renkli ekran görüntülü diyafon
9.345 TL’ye yaptırılmıştır. Malzeme temini 22 No.lu dairede ikamet eden kiracımız
Batıtaş Elektrik’ten, işçilik ise Fatih Bilgi İşlem firmasından sağlanmıştır.
4
1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan
kararlara ilişkin olarak;
Asansör için uygunluk belgesi :Makine
mühendisleri odasından gelen heyet tarafından
tespit edilen eksik/aksak hususlar daire başı 100 TL
toplanarak Özkanlar Asansör
firmasına 3.200
TL’ye yaptırılmıştır. Heyet tekrar çağırılarak
uygunluk raporu alınmıştır. (Asansörün halatları
değiştirilmiştir.)

5
1. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan
kararlara ilişkin olarak;
Merkezi Anten Sistemi: IP bilişim firmasına 3.720 TL’ye BAFF marka 3 adet 32 çıkışlı
santral ve 4 adet çanak çatıya monte edilerek yaptırılmıştır. Söz konusu altyapı işlemi için
daire başı 100 TL ek aidat toplanmıştır. Çanak anten kullanan 19 apartman sakininin 12’si
merkezi sisteme dahil olmuştur.

6
2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;
Apartman Görevlimiz Niyazi Yaman’a İş Güvenliği Eğitimi verilmiştir.
- Apartman/bina/sitelerde 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe
giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi formu hazırlanmıştır.
-
7
2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;
 Yangın tüplerinin dolumu yapıldı.
 Bina kat hollerinde yanmayan acil lambalarının pilleri değiştirilerek çalışır hale
getirildi.
 Bina girişi eğimli kısımlara kaymaz bant yapıştırıldı.
8
2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;
Balkon giderlerinden
gelen
pis
kokunun
giderilmesi için rögarlar
açılıp ucu açıkta olan
pimaş boru uzatılarak
suya batırılmış, hava
alması engellenmiştir.
Ayrıca
kanalizasyon
giderine çekvalf sistem
yapılmıştır.
9
2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;
 Bahçe giriş kapısının yan tarafına 2 adet aydınlatma armatürü monte edildi.
10
2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;
 Bodrum kat pis su borusunun tavan mesnetleri güçlendirildi.
 Fiber İnternet için Turkcell Superonline ile protokol imzalandı.
 Bina muhtelif tadilatları için darbeli matkap alındı.
11
2. Diğer Yönetim Faaliyetleri;
Aidat makbuzlarımız rapor alınacak şekle dönüştürülmüştür.
12
GELİR- GİDERLER: 2013 yılı İşletme defterine kaydedilen
Toplam gelir: 71.716 TL
Toplam gider : 69.377 TL
Fark : 2.339 TL’dir.
72,000 TL
71,716 TL
71,500 TL
71,000 TL
70,500 TL
70,000 TL
69,377 TL
69,500 TL
69,000 TL
68,500 TL
68,000 TL
Gelir / Gider
Toplam Gelir
Toplam Gider
13
GELİR DAĞILIMI :
2013 Yılı işletme defterine kaydedilen 71.716 TL’lik gelirin dağılımı;
No Açıklama
1 2012 Yılından Devir
2 2012 yılından kalan aidat tahsilatı
3 Geçmiş Yönetimden Eksik Atılan kayıt bedeli
Tutar
2.622 TL
27 TL
3.653 TL
4 Aidat Toplamları
28.523 TL
5 Görüntülü Diyafon Ek Aidatları
10.650 TL
6 Asansör Tamiratı Ek Aidatları
3.750 TL
7 Merkezi Anten Sistemi Ek Aidatları
3.750 TL
8 Su Makbuzları
9 Kapıcı Elektrik Tahsilatı
10 Kapıcı Su Tahsilatları
Toplam Tahsil edilen tutar
17.821 TL
897 TL
23 TL
71.716 TL
14
GİDER DAĞILIMI :
2013 yılı giderleri dağılımı;
No Gider Kalemleri
Tutar
1
Kapıcı giderleri (Maaş, Sgk, Telefon, Doğalgaz vb.)
2
Elektrik Faturaları
3
Su Faturaları
4
Asansör Periyodik Bakımı
5
%
15.114 TL
21,79%
6.041 TL
8,71%
18.639 TL
26,87%
2.445 TL
3,52%
Temizlik Giderleri
204 TL
0,29%
6
Kırtasiye Giderleri
312 TL
0,45%
7
Muhasebe Giderleri
240 TL
0,35%
8
Ek Aidat masrafları (anten, görüntülü diyafon, Asansör)
17.567 TL
25,32%
9
Diğer (bakım onarım, bahçe, iş güvenliği, EFT vb.)
4.277 TL
6,16%
10
Çatı Isı İzolasyon (Kasadan ödendi)
4.540TL
6,54%
69.377 TL
%100
Toplam
15
BİNA ORTAK SU KULLANIMI:
2013 yılı su faturaları aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup; su faturaları toplamı 18.555 TL’dir.
Su faturaları aylık ortalaması 1.546 TL’dir. 2012 yılına kıyasla ortalama birim fiyatlar da %20 artış
bulunmaktadır. (3,67 TL 4,38 TL)
a. 17.807-TL’si …………….kat maliklerinden,
b. 23 TL’si ……………………..kapıcıdan,
c. 609 TL’si …………………….aidatlardan (kapıcının kullandığı 12 ton altı su bedeli) karşılanmıştır.
d. 116 TL’si …………………….aidatlardan (kayıp su bedeli) karşılanmıştır.
2,000 TL
1,800 TL
1,790 TL
1,683 TL
1,622 TL
1,620 TL
1,671 TL
1,557 TL
1,600 TL
1,422 TL
1,400 TL
1,427 TL
1,360 TL
1,423 TL
1,635 TL
1,346 TL
1,200 TL
1,000 TL
800 TL
4.53 TL
4.50 TL
4.43 TL
4.79 TL
4.40 TL
4.49 TL
4.33 TL
4.29 TL
4.14 TL
4.30 TL
200 TL
4.26 TL
400 TL
4.13 TL
600 TL
Dec-13
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
0 TL
16
BİNA ORTAK ELEKTRİK KULLANIMI:
Bina Ortak Elektrik Fatura bedelleri toplamı 5.674 TL’dir. Aylık ort. elektrik kullanım bedeli 516 TL’dir.
897 TL’si kapıcı’dan tahsil edilmiştir.
2012 yılı ile kıyaslama yapıldığında birim fiyatlarda %10’luk bir artış olurken ortalama elektrik
kullanım bedelinde %53’lük bir artış söz konusudur. (2012 ort. Elk. Kullanım 337 TL iken 2013 ort.
Elk. Kullanımı 516 TL, 2012 birim fiyat 0.33TL iken 2013 ort. Birim Fiyatı 0,36 TL’dir)
2013 yılı aylık bazda elektrik fatura dağılımı
800 TL
687 TL
700 TL
708 TL
694 TL
629 TL
600 TL
553 TL
511 TL
500 TL
428 TL
413 TL
400 TL
396 TL
397 TL
300 TL
258 TL
200 TL
100 TL
0 TL
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
17
18
ÖNERİLER
 Bahçe kapısının motorlu ve kumandalı hale getirilmesi
 Bina giriş kapısının kapanma sorununun giderilmesi
 Bodrum katta su sızıntısının giderilmesi
 Klima su tahliye borularının pimaş boru ilave edilerek




bağlanması
Bina bodrum kat tavan- duvarı ile bahçe duvarlarının
boyanması
Bina dış cephe boyanması
Bahçeye kamelya yaptırılması
Merkezi anten sistemine geçiş yapılması
19
20

similar documents