Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family - RP

Report
Han-ay sa pagsusi para sa bag-ong
nanganak ug nagpasuso nga
inahan
- Binulan nga regla nibalik na
-
-
Kinahanglan mokakompleto
na sa 3 ka sikolo sa regla
ug ang katapusang sikolo naa
- sa 26-32 ka adlaw
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Case Application
Si Tricia nagpatutoy sa iyang
anak sulod sa nilabay nga 9 ka
bulan. Nibalik na ang iyang regla 4 ka
bulan na ang nilabay.
Ang iyang katapusang regla
November 15 ug iyang gipaabot ang
sunod nga regla sa December 13.
Karon,November 25, adlaw sa iyang
pagbisita. Siya ug ang iyang bana
nakadesisyon nga mogamit na ug
SDM.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Magamit ba ni Tricia ang SDM dayon
sa iyang bisita?
Base sa Breastfeeding criteria,
makagamit dayon si Tricia
Rekomendasyon:
Pangutan on siya kon ana bay lovemaking nga
nahitabo sa November 22-25.
• Kon ang tubag ay Oo… dili siya makagamit ug SDM
tungud kay basin buros na siya. Note:( Nov. 22-25
naa siya sa mabungahon nga mga adlaw)
• Kon ang tubag wala… puede dayon magamit ang
SDM
• Hatagan ug hamubong pagpasabot sa
Pagkamabungahon sa Tawo
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Han ay sa pagsusi sa paggamit
sa SDM sa babaye nga
naggamit ug Pills.
Ni undang na pag inom ug
pills.
-
Ang sikolo sa regla nakasulod sa
26-32 ka adlaw.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Case Application
Si Vina nihunong na ug inom ug
ug pills atong March 9, kini pod ang
unang adlaw sa iyang pagregla.
Samtang siya nag inom ug pills,
ang iyang regla naa sa average
cycle.
. Ang iyang regla nibalik na April 7.
Karon April 10. Siya nakadesisyon
nga mogamit ug SDM.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Puede ba makagamit sa SDM
dayon?
Base sa pagsusi, Puede dayon
siya makagamit ug SDM.
Rekomendasyon:
• Kinahanglan susihon kon
nagkasinabot ba sila sa iya bana sa
paggamit ug SDM.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Han ay sa pagtuki sa babaye
nga naggamit ug Injectable
-
3 ka bulan ang nakalabay
sukad sa katapusang injection.
Ang regla nibalik na ug ang
katapusang sikolo sa regla
nakasulod sa 26-32 ka adlaw
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Case Application
Karon November 25.
Si Sheila gustong mosugod ug
gamit ug SDM pero ang iyang
katapusang Depo-injection
March 24 ug matapos unta sa
June 24 pero wala na siya mag
pag injection pag usab. Sugud sa
Hulyo, adunay ginagmay nga
regla ug usahay wala jud siya’y
regla.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Si Shiela makagamit ba dayon
ug SDM?
Base sa criteria, dili dayon siya
makagamit sa SDM kay dili pa
klaro ang gitas on sa sikolo.
Rekomendasyon:
o Kinahanglan mag pa check up
sa Doctor.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Han ay sa pagsusi sa
babaye nga naggamit ug
IUD
- Gitangtang na ang IUD
- Ang sikolo sa regla samtang
naggamit sa IUD nakasulod sa
26-32 ka adlaw
- Gipaabot nga sikolo sa regla
nakasulod sa 26-32 ka adlaw.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Case Application 4
Si nang Lora ug iyang bana nag
Bisita sa clinic aron mangutana
Kon puede ba sila mobalhin na
paggamit sa SDM.
Naggamit siya ug IUD subra na sa 5 ka
tuig. Ang iyang regla magtultol kada
bulan. Ang gitas on sa iyang sikolo 29 ka
adlaw.
Ang iyang katapusang regla June 2.
Karon June 4, mao ilang pagbisita.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Makagamit ba dayon ug SDM si
nang Lora sa ilang pagbisita?
• Base sa pagsusi sa
paggamit sa IUD, puede
siya mogamit sa SDM basta
ipatangtang dayon ang
iyang IUD.
Rekomendasyon:
• Ubanan si nang Lora sa
pagpatangtang sa iyang IUD didto sa
clinic.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program

similar documents