iii dosasca c benediktinci razmisljanja

Report
Evanđelje po Luki
godina C
KRALJESTVO JE
JE MEĐU
MEĐU VAMA
VAMA
KRALJESTVO
MOJ JE SIN VAŠ SPASITELJ
Došašće godina C
NEDJELJA 3. RADOSNA
Bog nam dolazi u susret
Mjesto gdje je
Ivan Krstio
Jordan donosi
novi dah života
Lk 3,10-18 U ono vrijeme:
Pitalo je Ivana mnoštvo: »Sto
nam je dakle činiti?« On im
odgovaraše: »Tko ima dvije
haljine, neka podijeli s onim
koji nema. U koga ima hrane,
neka učini isto tako.«
Slike s Jordana
Krštenje
Vas poziva
da
živite kao
braća
Svaka pomoć ostaje
dug prema pravednosti
Dođoše krstiti se i
carinici pa ga pitahu:
»Učitelju, što nam je
činiti?« Reče im: »Ne
utjerajte više nego što
vam je određeno.«
Dobiti ne možete više
od onih koji se nalaze u
financijskim teškoćama
Neka voda daje
život svima
Pitahu ga i vojnici: »A
nama, što je nama činiti?«
I reče im: »Nikome
ne činite nasilja, nikoga
krivo ne prijavljujte i
budite zadovoljni svojom
plaćom.«
Nemojte toliko isticati rat
Zašto ekonomija odmarala u trgovinu s oružjem?
http://www.periodismoenlared.com/billon-dolares-armas
Narod bijaše u
iščekivanju i svi se
u srcu pitahu o
Ivanu nije li on
možda Krist.
Mesija donosi druge "Kršćanstvo
vrijednosti
postaje
motor za
nove
tvrtke, ako
izaziva
RAST'
Pere Lluís Font
“Dani ljudske
kulture” (2009)
Zato im Ivan svima reče:
»Ja vas, istina, vodom
krstim. Ali dolazi jači od
mene. Ja nisam dostojan
odriješiti mu remenje na
obući. On će vas krstiti
Duhom Svetim i ognjem.
Jeste li primili krštenje od DUHA
Držite li gorući
plamen?
U ruci mu vijača da
pročisti gumno svoje i
sabere žito u žitnicu svoju,
a pljevu će spaliti ognjem
neugasivim.« I mnogim je
drugim pobudama Ivan
narodu navješćivao
evanđelje.
Bog će skupiti žito
u svoju žitnicu
Puštate li do žetve da
dozrije plod?
Bože, ti vidiš: mi s vjerom
očekujemo blagdan
rođenja Gospodnjega.
Molimo te da nam bude
događaj spasenja te ga
radosno proslavimo
svečanom službom hvale.
Ova pps prezentacija je
umanjena s PPT umanjivačem
www.benedictinescat.com/montserrat
www.svetifrane.org
www.svetinikola.hr

similar documents