B*rnu person*bas att*st*ba pirmskolas un s*kumskolas

Report
Bērnu personības attīstība pirmskolas un
sākumskolas vecumposmos.
Biežāk sastopamā aktuālā problemātika
bērnu attīstībā.
Andželika Kāle
Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”
„Dzīve kustas diezgan ātri, un ja mums nav iespējas
pastāvēt un paskatīties, tad tā paiet mums garām”
Vecumposmu iedalījums
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirmais dzīves gads
Mazbērna periods 1-3
Agra bērnība 3-5
Pirmskolas vecums 5-7
Jaunākais skolas vecums 8-10
Pusaudzis 11-15
Jaunietis16-18
Pieaudzis cilvēks
Vecums
Apskatāmie vecumposmi
•
•
•
Agrās bērnības 3-5
Pirmskolas vecums 5-7
Jaunākais skolas vecums 8-10
Personības attīstība
Fiziskā attīstība
3-5
• Lielās kustības- attīstās koordinācija un līdzsvars
• Smalkā motorika- zīmē, griež, skrūvē, attīstās
pincetes satvēriens
• Spēj apģērbties, apgūst pašapkalpošanās iemaņas
• Veidojas seksuālā identitāte
• Trešā gada krīzes jaunveidojums ir tendence
darboties patstāvīgi, taču līdzīgi tam, kā to dara
pieaugušais, jo tas joprojām ir paraugs
5-7
• Lielās kustības- koordinācija un līdzsvars stabilizējas
• Spēj stāvēt uz vienas kājas, lēkt galopā
• Smalkā motorika strauji attīstās
• Daudz fiziskās enerģijas
Sākumskola
• Pārvalda savas ķermeņa kustības, spēj veikt sarežģītas kustības
un saskaņot ķermeni
• Daudz fiziskās enerģijas
• Labi attīstīta smalkā motorika
Emocionālā attīstība
3-5
• Bailes no pamešanas
• Aizvien vairāk spēj izteikt domas un jūtas vārdos
• Parādās empātija
• Pieaug spēja identificēt jūtas
• Egocentrisks
5-7
• Bailes no pamešanas sāk mazināties,
• Spēj spēlēt iztēlošanās spēles,
• Sāk lietot argumentāciju un attaisnojumus
Sākumskola
• Dominē eksistenciālas bailes
• Prot nosaukt savas emocijas, atpazīst emocijas pēc
niansēm,
• Prot savas emocijas savaldīt
• Sākumskolas beigās pieaugušo vēlmes kļūst mazāk
aktuālas
• Mazinās egocentrisms
• Aktualizējas fantazēšana
Sociālā attīstība
•
•
•
•
3-5
Veidojas „es” izjūta
Vēlme būt kopā ar vienaudžiem
Spēlē lomu spēles
• 5-7
• Veidojas mijiedarbība ar pieaugušajiem sociāli pieņemtā
formā
• Lomu spēles kļūst vadošas
• Draugs – nedraugs jēdzieni
• Sākumskola
• Sāk parādīties atstumto un līderu problēmas
• zēnu un meiteņu “kari “
• apgūst sociālās lomas vienaudžu vidū
Garīgā attīstība
3-5
• Parādās izpratne „es” „citi”
• Dabīga ziņkārība, izzināšana
5-7
• Saskatot mērķi spēj piepūlēt gribu, lai to
realizētu
• Gatavs brīnumiem, spēj pārvarēt šķēršļus
Sākumskola
• Spēj motivēt sevi konkrētiem mērķiem
• Personīgās morāles izveidošanās
Intelektuālā attīstība
3-5
• strauja prāta un intelekta attīstība
• var būt grūtības saskaņot ar valodas attīstību
• uzskatāmi konkrētā domāšana
5-7
• strauja prāta un intelekta attīstība
• strauji palielinās simbolu un vārdu krājums
• veic darbus pēc parauga
Sākumskola
• Spēj veikt darbības pēc mutiska apraaksta
• Veidojas abstrakti loģiskā domāšana
Personiskā attīstība
3-5
• Tēvs un māte ir svarīgākie cilvēki, lai noteiktu
personīgās robežas
• Vadošais motīvs atturēt sevi no darbības ir
uzslava(attur sevi no „es gribu..”)
5-7
• Veidojas izpratne par savu vietu sabiedrībā
• Veidojas apkārtējo cilvēku izvērtēšana iepazīstot savu
un citu lomas
Sākumskola
• Ir noteikta vieta savā grupā
• Diferencē fizisko raksturojumu no garīgā
• Ir noteikts pašvērtējums
Valodas attīstība un komunikācija ar valodas
palīdzību
Šobrīd veiktie pētījumi ir atklājauši, ka
dažkārt bērniem ir grūti iegaumēt un
saglābāt verbālo informāciju. Nereti tas
notiek cerebrālo traucējumu dēļ, kad ir
grūtības organizēt runas orgānu darbību un
verbāli komunicēt. Iemesls var būt arī
problēmas sajūtu uztverē, ķermeņa valodas
izmantošanā un skaņu vokalizēšanā.
Lai bērns būtu gatavs mācību
procesam nepieciešama pilnvērtīga
attīstība visos līmeņos,
kā arī četri pamatelementistruktūra, iesaistīšana, gādība,
izaicinājums
Vispārīgie attīstības pamatbloki
Biežākā sastopamā aktuālā problemātika
bērnu attīstībā
•
•
•
•
•
Sākotnējās piesaistes traucējumi
Dzīves temps
Attālināšanās no dabas
Dzimuma īpatnību respektēšana
Attīstīto tehnoloģiju un senās cilvēka dabas izlīdzsvarošana
Paldies par uzmanību!

similar documents