ZDRAVSTVENA SLU*BA KK FMP

Report
BOL U DONJIM LEDJIMA
Doc. dr sc. med Dejan G. Čubrilo
Katedra za biomedicinske nauke u sportu
Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
JEDAN OD GLAVNIH OGRANIČAVAJUCIH FAKTORA
ZA POSTIZANJE VRHUNSKOG REZULTATA JE BOL
``SEDARE DOLORUM DIVINUM OPUST EST``
A U SPORTU NEKAD ZNAČI I PUT KA ŠAMPIONSKOM
TRONU




MEDICINA SPORTA OBILUJE BOLNIM SINDROMIMA
NJIHOV TRETMAN PREDSTAVLJA OZBILJAN
PROBLEM U PROCESU REHABILITACIJE
JEDAN OD NAJČEŠĆIH BOLNIH SINDROMA U
MEDICINI UOPSTE JE
LOW BACK PAIN- BOL DONJIH LEDJA
ŠTA U ANATOMSKOM SMISLU ČINI
‚‚DONJA LEDJA‚‚


DONJA LEDJA ČINE PRSTOR LEDJA IZMEDJU
POSLEDNJIH REBARA SA GRNJE STRANE I
KARLIČNIH KOSTIJU SA DONJE STRANE
PREKO OVOG DELA SE REPERKUTUJU POKRETI
RAMENOG POJASA I RUKU, ALI KARLIČNOG
POJASA I NOGU





OSNOVU OVOG DELA
ČINI LUMBALNI DEO
KIČMENG STUBA ( 5
PRŠLJENOVA I
MEDJUPRŠLJENSKI
DISKUSI)
MALI ZGLOBOVI
KIČMENOG STUBA
LIGAMENTI
MIŠIĆI
DUBOKA
TORAKOLUMBALNA
FASCIJA



DEFINICIJA
BOL KOJI SE JAVLJA IZMEDJU DONJIH REBARA I
GORNJE GLUTEALNE BRAZDE A KOJI NE MOŽE
DA SE VEŽE ZA JASAN RAZLOG KAO STO SU
ZAPALJENJE, INFEKCIJA, TUMOR
75% POPULACIJE 30-55 GOD IMA OVAJ
SINDROM
NAJČEŠĆI UZROCI:
•DEGENERATIVNE
PROMENE
•POVREDE
•STRES KIČME
•NEADEKVATAN
POKRET
DEGENERACIJA
1.PRŠLJENSKIH TELA
2.DISKUSA
3.LIGAMENATA
PRITISAK NA KORENOVE
ISHIADIČNOG ŽIVCA
POVREDA
1. DISTENZIJA-RUPTURA
MIŠIĆA,
2. RUPTURA DISKUSA
(HERNJACIJA)
3. PRELOM PRŠLJENOVA
4. RUPTURA LIGAMENATA
KLINIČKA SLIKA
BOL U DONJEM DELU LEDJA SA
ILI BEZ PROPAGACIJE U NOGU
BOL MOŽE BITI
AKUTNI DO 6 NEDELJA
SUB AKUTNI 6-12 NEDELJA
HRONIČNI PREKO 12 NEDELJA


BOL MOŽE DA
POČNE IZNENADA
POSLE TAČNO
ODREJENOG
POKRETA ILI
POVREDE
BOL MOŽE DA
POČNE POSTEPENO






POJAČAVA GA
KAŠALJ
KIJANJE
SAVIJANJE
UVIJANJE
SEDENJE

PROPAGACIJA BOLA
PROPAGIRA SE U
DEBELO MESO I
NOGU –
LUMBOISCHIALGIA
KOMPRESIJA
ISCHIADIČNOG
ŽIVCA

1.
2.
3.
DIJAGNOZA
KLINIČKA SLIKA
RENTGENSKI
SNIMAK
MAGNETNA
REZONANCA








TERAPIJA
MIROVANJE(2-3
dana)
NSAID
MIDERI I KORSETI
MANIPULACIJE
FIZIKALNA TERAPIJA
BLOKADE
HIRURGIJA

1.
2.
3.
4.
5.
PREVENTIVA
REDOVNE VEŽBE
IDEALNA TELESNA
TEŽINA
PRAVILNO PODIZANJE
TERETA
PRAVILNO SEDENJE
PRAVILNO DRŽANJE
TELA

1.
2.
3.
4.
SUŠTINA VEŽBI
JAČANJE MIŠIĆA LEDJA
POVEĆANJE
FLEKSIBILNOSTI MIŠIĆA
LEDJA
JAČANJE TRBUŠNE
MUSKULATURE
ISTEZANJE DUBOKE
TORAKOLUMBALNE
FASCIJE


1.
2.
3.
4.
PROGRAM
VEŽBANJA
10-30 MIN
3X DNEVNO
INICIJALNIPOČETNI
SREDNJI
NAPREDNI
AEROBNI



LEŽEĆI POLOŽAJ
POMERANJE
STOPALA NAPRED
NAZAD 10 PUTA
VEŽBA SE PONAVLJA
TAKODJE 10 PUTA



LEŽEĆI POLOŽAJ
POMERANJE
NAPRED NAZAD
SAVIJANJEM I
ISPRAVLJANJEM
KOLENA 10 PUTA
VEŽBA SE PONAVLJA
TAKODJE 10 PUTA





LEŽEĆI POLOŽAJ
RUKE OSLONJENE NA
TRBUH ISPOD REBARA
STEGNU SE TRBUŠNI
MIŠIĆI PREMA KIČMI I
TAKO SE ZADRŽE 5 SEC
NE SME SE PREKINUTI
DISANJE
VEŽBA SE PONAVLJA
TAKODJE 10 PUTA





NASLONITI LEDJA UZ
ZID
RAZMAKNUTA
STOPALA U VISINI
KUKOVA STAVITI 30CM
ISPRED TELA
STEGNUTI TRBUŠNE
MIŠIĆE I SPUŠTATI SE U
KLENIMA DO UGLA 45,
ZADRŽATI 5 SEC
VRATITI SE U USPRAVNI
PLOŽAJ
10 PUTA



OSLONAC PUNOM
TEŽINOM NA
RAZMAKNUTA
STOPLA
PODIZANJE PETA
MAKSIMALNO I
SPUŠTANJE
10 X





POLOŽAJ TELA KAO NA
SLICI
ZATEGNUTI TRBUŠNE
MIŠIĆE KAKO BI SE
STABILIZOVALA KIČMA
PODIŽE SE NOGA 1530CM
ZADRŽI SE DIGNUTA 15 SEC
10 X





Single Knee to
Chest Stretch
Povuče se
maksimalno koleno
prema grudima
Zadrži 20 sec
Relaksacija
Ponavlja se 5 puta





Hamstring Stretch
Polako se povlači
noga dok se ne
oseti zategnutost u
ledjima
Zadrži se 20 sec
Relaksacija
Ponavljanje 5 puta
TRBUŠNI MIŠIĆ
KONTRAHOVAN
SVE VREME- STA
BILIZACIJA KIČME
VEŽBA TRAJE 60 SEC
DALJINA LOPTE
OD TELA
STRETCH
NE SME SE SAVITI U LUK KIČMA
NI KOD JEDNE VEŽBE



ODRŽAVATI KIĆMU U NEUTRALNOJ POZICIJI
STABILIZOVANU ABDOMINALNOM MUSKULATUROM
KAKO BI SE ZAŠTITILA DONJA LEDJA PRI AREOBNIM
VEŽABAMA.
VOŽNJA ERGO BICIKLA 20 - 30 minuta.
Treadmill 20 - 30 minuta




NE ŽURITI
(NAJČEŠĆI
MEHANIZAM
AKUTNE POVREDE)
ŠTO VISE RASIRITI
STPALA I RAMENA
ZATEGNUTI
TRBUŠNE MIŠIĆE
SAVITI KOLENA


JEDNA NOGA
SAVIJENA U
KOLENU, NA
DRUGOJ SE STOJI
OSLANJANJE NA
NAJBLIŽI OSLONAC




ČUČNUTI ŠTO BLIŽE
TERETU
STOPALA RAŠIRITI U
VISINI RAMENA
KOLENA SAVIJENA
TRBUŠNI ZID!!!



KADA SE NOSI
TERET ISPRAVLJENA
KIČMA, ZATEGNUT
TRBUH, RAŠIRENA
STOPALA, KOLENA
BLAGO SAVIJENA
VRH CIPELE SE
UPRAVLJA U
PRAVAC KRETANJA
NIKAKO UVIJANJE





SEDENJE SA ISPRAVLJENIM
LEDJIMA KOJA SE SU
PODUPRTA U LUMBALNOM
DELU
GLAVA I RAMENA
ISPRAVLJENI
VISINA RADNOG DELA NE
SME DA USLOVLJAVA
NAGINJANJE
POSLE 1 H SEDENJA
ISPRAVLJANJE
PODUPIRANJE LEDJA
RUKAMA I PRAVLJENJE
BLAGOG LUKA










SAVET DA OSTANE AKTIVAN-LEŽANJE MAKSIMUM 2-3 DANA
Analgetici kao NSAIDs ili acetaminophen
Podupiranje kičmenih krivina (mideri, korseti)
manipulaije za akutne ili hronicne bolove. Na osnvu klinicke
procene da li manipulacija daje poboljsanje
Mišićni relaksanti za akutne bolove.
Antidepresiv za hronicni bol
Vežbe za hronicni bol.
Intensive multidisciplinary treatment programs may help
subacute[3] or chronic[4] low back pain.
Behavioralna terapija
Akupunktura hronicni bol

similar documents