KORDAB - GIS w sieciach wod. kan.

Report
Łódź, 2012
1. Brak miejsca na dokumentację techniczną i czasochłonne
przeszukiwanie dokumentacji technicznej.
2. Nieaktualne mapy lub ich brak.
3. Gdzie są i jak odnaleźć najbliższe zasuwy, które należy
zamknąć w przypadku awarii np. wyciek?
4. Czy wszystkie kolizje z innymi sieciami są zaznaczone na
mapach?
5. Gdzie znajdują się hydranty naziemne i podziemne?
6. Jak długa jest sieć?
7. Jak długo trwa przygotowanie inwentaryzacyjnych
raportów?
8. Czy wszystkie dzikie przyłącza zostały wychwycone?
Łódź, 2012
9. Jaki jest poziom wody przy intensywnych opadach?
10.Ile razy naprawiane było przyłącze? Ile razy miała miejsce
awaria na skrzyżowaniu ulic?
11.Kiedy ostatni raz płukana była kanalizacja na określonym
odcinku?
12.Ile kosztuje naprawa fragmentu sieci? Czy budżet nie
zostanie przekroczony?
13.Które hydranty są uszkodzone? Jaka jest ich wydajność?
14.Czy wszystkie zasuwy są sprawne?
15.Kto jest producentem studni, węzłów, zasuw?
16.Co się stanie, gdy pracownicy z doświadczeniem i wiedzą
odejdą z firmy?
Łódź, 2012
Łódź, 2012
GEO
SEC
MA
WOD-KAN
Łódź, 2012
Łódź, 2012
Łódź, 2012
Łódź, 2012
Łódź, 2012
Łódź, 2012
Łódź, 2012
Etap 1
• Podgląd podkładów mapowych
Etap 2
• Wektoryzacja geometrii wod-kan
Etap 3
• Paszportyzacja sieci
Etap 4
• Wprowadzanie danych eksploatacyjnych
Etap 5
• Integracja z systemami ERP, SCADA, monitoringu, bilingowymi
Etap 6
• Integracja z systemem obl. hydraulicznych Mike Urban, EPANET
Etap 7
• Publikacja danych
Etap 8
• Praca w terenie
Etap 9
• Komunikacja z klientem
Etap 1
Łódź, 2012
• Podgląd podkładów mapowych
Etap 2
Łódź, 2012
• Wektoryzacja geometrii wod-kan
Etap 3
Łódź, 2012
• Paszportyzacja sieci
Etap 4
Łódź, 2012
• Wprowadzanie danych eksploatacyjnych
Etap 5
Łódź, 2012
• Integracja z systemami ERP, SCADA, monitoringu, bilingowymi
Etap 6
Łódź, 2012
• Integracja z systemem obl. hydraulicznych Mike Urban, EPANET
Etap 6
Łódź, 2012
• Integracja z systemem EPANET
Etap 7
Łódź, 2012
• Publikacja danych
Etap 8
Łódź, 2012
• Praca w terenie
Etap 9
Łódź, 2012
• Komunikacja z klientem
Zapoczątkowane w latach poprzednich wdrożenia dot.
mapy cyfrowej (GESUT) oraz wizualizacji pracy obiektów
pozwoliły rozbudować system monitoringu i prowadzić
system zarządzania GIS. Wdrażane przez pracowników
PWiK programy pokazują szeroki wachlarz możliwości
ich wykorzystania. Odpowiednio dobrany sprzęt oraz
urządzenia skonfigurowane z istniejącymi systemami
wodociągowymi umożliwiają obsłudze obserwację
aktualnego stanu pracy sieci i szybkiego reagowania na
sytuacje awaryjne. Pociąga to za sobą znaczne
zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności.
Łódź, 2012
Etap10
Łódź, 2012
• ??
Łódź, 2012

similar documents