Spisová slu*ba Athéna

Report
Spisová služba Athena
Martina Košíková, Adéla Kaschnerová
Do krabice je možno vložit pouze uzavřené spisy v SSL Athena.
Uzavřené spisy naleznete v záložce „PŘEHLEDY“ (třetí ikona
zleva).
Klik
Změnit nastavení na Rozmezí
Nastavit Datum uzavření spisu, doporučuji minimálně
od roku 2004.
Nastavit filtr Číslo jednací spisu. Otevře se okénko, kam se
vypisuje číslo jednací hledaného spisu.
U spisu změníme spisovnu z centrální spisovny na příslušnou
spisovnu odboru nebo oddělení.
Uzavřený spis – klik na záložku akce a změním spisovnu a OK.
Když se mi zobrazí hledaný spis, KLIK pravým tlačítkem na myši a rozbalí se
mi tabulka, kde vyberu možnost:
- Nová krabice
- Vložit do krabice
U nové krabice vypsat konkrétně položku Agenda, je možné
dát právo autora v záložce
Práva pozic (do krabice může vložit spis i jiný zpracovatel)
Spis je založen v krabici, přes tuto záložku je možné se
prokliknout na krabici.
Je nutné změnit spisovnu z centrální na konkrétní spisovnu.
Krabice najdete
Seznam krabic, pozor, pokud byla vytvořena dřív , na
nastavení data pořízení
Tisk štítku a obsahu krabice – klik na a vyberu
Klik na „Otevřít v aplikaci“ a vytisknu.
V případě, že:
- krabice je ve fyzické podobě je plná, aby se nezobrazovala při výběru,
- krabici chci předat na spisovnu odboru
pravým tlačítkem myši KLIK a zobrazí se tabulka, kde vyberu Označení k
předání
nebo nastavíme v záložce Akce Označení k předání a vyberu položku, kterou
chci označit k předání na spisovnu a KLIK na ikonu.
Při označení k předání se změní ikona pře názvem krabice.
Do této krabice již nelze vložit žádný spis.
Předání krabice do spisovny odboru nebo odebrání
označení:
- akce nebo klik pravé tlačítko myši
V záložce akce Předat na spisovnu k převzetí, vyberu
konkrétní krabici a KLIK.
Krabice je předána na spisovnu odboru. Spisy uložené
v krabici, jsou uloženy v SSL Athena ve spisovně odboru.
Děkuji za pozornost.

similar documents