Izcil*ba orient**an*s sport* - Latvijas orientēšanās federācija

Report
IZCILĪBA ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ
Pārskats par 2011 - 2013. gadu
Sagatavoja: Eduards Rēns
2013. gada novembris
KĀ IZMĒRĪT IZCILĪBU?
LOF 2013. gada 2. novembra izcilības laboratorijas
sapulcē, kā arī 20. novembra valdes sēdē tika izstrādāts
aprēķins, kas:
Ir salīdzināms ar visām OF pasaulē
 Ir laika griezumā (pagātne un tagadne)
 Ir saprotams, objektīvs un atbilstošs situācijai

Punkti x Sacensību koeficients x Sporta veida koeficients
6. vieta Pasaules čempionātā velo
31 punkts x 0.30 x 0.13 = 1.21 punkts
1. vieta Eiropas čempionātā jauniešiem
100 punkti x 0,05 x 0.55 = 2.75 punkti
12. vieta Pasaules Junioru čempionātā
15 punkti x 0,15 x 0.55 = 1.24 punkti
Visi koeficienti nākamajā lapā
Izcilībai
atbilstošās
vietas
Koeficients
O-skrējiens
24
55%
Orientēšanās uz slēpēm
12
17%
Sporta veids
Velo orientēšanās
10
13%
Rogainings
6
10%
Taku orientēšanās
3
5%
Sacensības
Koeficients
Vieta
Punkti
1
100
2
69
3
53
4
43
5
37
6
31
7
27
8
24
9
21
10
19
11
17
12
15
13
13
14
11
Pasaules čempionāts
29%
Eiropas čempionāts
19%
15
9
16
8
Pasaules Spēles
15%
17
7
Junioru PČ
14%
18
6
19
5
Pasaules kauss
12%
20
4
21
3
22
2
23
1
24
0,05
Pasaules rangs
6%
Jauniešu EČ
5%
SACENSĪBĀS SADALĪTAIS PUNKTU SKAITS 2013. GADĀ
PASAULES TOP12 PĒDĒJOS GADOS
2013
2012
2011
1
SWE
303,9
1
SWE
266,6
1
SWE
219,1
2
FIN
270,9
2
SUI
266,8
2
FIN
178,9
3
RUS
251,1
3
FIN
204,8
3
RUS
166,3
4
SUI
234,9
4
RUS
203,2
4
SUI
133,7
5
NOR
146,0
5
NOR
170,0
5
DEN
116,8
6
DEN
88,5
6
DEN
84,0
6
NOR
95,2
7
CZE
88,4
7
CZE
72,5
7
FRA
95,1
8
FRA
75,4
8
FRA
49,3
8
CZE
87,5
9
GBR
51,9
9
LAT
44,9
9
AUT
40,4
10
EST
35,2
10
GBR
32,3
10
GBR
23,8
11
LAT
33,9
11
AUT
20,0
11
POL
17,6
12
UKR
28,8
12
BUL
18,8
12
UKR
16,0
18
LAT
8,2
PUNKTI 2013. GADĀ
PUNKTI 2012. GADĀ
PUNKTI 2011. GADĀ
LATVIJAS SPORTISTU REZULTĀTI
LATVIJA, LIETUVA UN IGAUNIJA

similar documents