T**ba Uranu v *eské republice

Report
Bára Ondřejová, 9.C





chemická značka: U
radioaktivní chemický
prvek
v čistém stavu
stříbrobílý lesklý kov,
který na vzduchu
pozvolna nabíhá –
pokrývá se vrstvou
oxidů
prvek byl pojmenován
podle nově objevené
planety Uran
prvek objevil v roce
1789 Martin Heinrich
Klaproth
Kotouč kovového uranu

Uranové doly jsou doly určené pro těžbu
uranové rudy. První byly otevřeny už v
průběhu 19. století (některé uranové rudy
se používaly k probarvování skla), ovšem
houfně otevírány začaly být až po druhé
světové válce (v důsledku potřeby v
souvislosti s vynálezem atomové bomby).
V minulosti byla významná těžba uranu v
Česku, zejména v Jáchymově
Dálší těžiště:
 Uranové doly, koncernový podnik, Západní
Čechy, se sídlem v Zadním Chodově
 Uranové doly, koncernový podnik, Příbram
 Uranové doly, koncernový podnik, Dolní
Rožínka
 Uranové doly, koncernový podnik, Hamr na
Jezeře


Vše začalo v Jáchymově. V 19. a v 1.polovině
20.století zde byla prováděna těžba uranové
rudy prakticky společně s těžbou rud
barevných kovů. Uranová ruda byla tehdy
zdrojem pro výrobu chemických sloučenin
využívaných dále pro výrobu "uranových "
barev a z odpadů po získání uranu bylo dále
vyráběno radium.


V letech 1938–1961 prošlo uranovými doly přes 60 tisíc
vězňů
Jáchymov byl po druhé světové válce obsazen rudou
armádou a v roce 1946 byl zřízen národní podnik
Jáchymovské doly, který podléhal zvláštnímu režimu
utajení a ochrany a jehož veškerá produkce uranu
putovala do Sovětského Svazu.


Patří mezi nejstarší jáchymovské doly a je
také jediným, kde dnes ještě těžba probíhá,
čerpá se tu radioaktivní voda pro lázně.
Šachta dolu Svornost je hluboká 532 metrů.


V Česku se dosud uranová ruda
těží poblíž Dolní Rožínky u Žďáru
nad Sázavou
Dolní Rožínky- jde o jedinou
probíhající těžbu v Evropské unii.
Těžba zde byla v květnu 2007
prodloužena do roku 2012, těžba
se v současnosti rozšiřuje.

Lokality spadající pod závod Dolní Rožinka :
Rožná - Rozsochy, Olší - Drahonín,
Slavkovice - Škrdlovice, Jasenice - Pucov,
Brzkov - Polná, Svratka - Jimramov,
Chotěboř - Pukšice, Licomřice - Březinka,
Bernardov.
Těžba uranu v Česku od 90. let klesá.
Dnes se těží jen zlomek toho, co se
těžilo v padesátých letech. Úplný útlum
však bude záviset na ceně suroviny.
Zdroj: Světové jaderné sdružení

Povrchový důl - lom na uranovou rudu, důl
Olympic Dam v Severním teritoriu Austrálie

Nigerijský největší povrchový důl na uran - Arlit,
který vlastní francouzská společnost Areva NC.


Nejvýhodnější využití uranu je v jaderných
elektrárnách, kterých je už několik set a další
přibývají. Jen v USA jich mají 103, Japonsko 54,
Francie 59 a nejvíce nám podobná J.Korea jich
má 19 (rozlohy zemí se liší o 25% , obyvatel
4,7x více má JK)
U nás: JE Temelín, JE Dukovany
Uran -radioaktivní chemický prvek, stříbrobílý lesklý kov
Těžba v ČR–v minulosti: Jáchymov, Příbram, Zadní Chodov,
Dolní Rožinka
- současnost: těžba poklesla, hlavní těžební oblast je v
lokalitě Dolní Rožinka
Těžba ve světě: Austrálie, Nigerie, Kanada,...
Využití uranové rudy: uran je základem jaderných paliv na
výrobu nukleární energie a pro vojenské využití. V malém
měřítku se již v 19. století používal při barvení skla a
keramiky a později jako zdroj radia.

similar documents